Skip to main content

I ly af sommerferien dumpede der en interessant kendelse fra Klagenævnet for Udbud ind hos Region Sjælland.

Kendelsen gav Region Sjælland en ”bøde” på 700.000 kr., som de skulle indbetale til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt pligten til at betale sagens omkostninger, i alt 745.000 skattekroner, der kunne være sparet.

Kendelsen har ikke fået megen opmærksomhed i medierne, selv om det fremgår, at Region Sjælland har brudt udbudsloven og indkøbt lægevikarydelser for millioner uden om loven.

Kendelsen er interessant, da timepriserne på lægevikarydelser til almen praksis netop er eksploderet i Region Sjælland i forbindelse med at regionen meget proaktivt har forsøgt at besætte sine klinikker. Her har OPS-Indsigt tidligere skrevet om, hvordan dette har medført at to private klinikker i udkantsområderne har måtte lukke.

Fast leverandør oplevede fald i bestillinger

Af kendelsen fra Klagenævnet for Udbud fremgår det, at Region Sjælland havde indgået en kontrakt med en leverandør uden et udbud, selvom kontraktens værdi oversteg den gældende tærskelværdi for EU-udbud.

Det skal samtidig ses i perspektiv af, at Region Sjælland allerede havde en rammeaftale med fire leverandører om levering af lægevikarer, som var indgået efter et udbud tilbage i 2017.

Klagen blev indleveret af en leverandør på den oprindelige rammeaftale, da leverandøren var begyndt at undre sig over, hvorfor man ikke længere fik tildelt opgaver om levering af lægevikarer til Nykøbing Falster Sygehus.

Indkøbte for over 10 millioner

I løbet af kun 15 måneder lod Region Sjælland sig fakturerer for over 10 millioner kroner af en vikarvirksomhed på en aftale, der ikke var bragt i udbud.

Region Sjælland anførte ellers under klagesagen, at regionen før selve kontraktindgåelsen havde skønnet kontraktens værdi til ikke at overstige tærskelværdien på godt 5,5 millioner kroner

I sin afgørelse lægger Klagenævnet blandt andet vægt på, at indkøbene af lægevikarer efter ganske få måneder var klart stigende således, at de lå på et væsentligt højere niveau end skønnet fra regionens side, ligesom dette skøn tilsyneladende ikke var nærmere dokumenteret.

Skøn skal grundigt dokumenteres

Klagenævnets afgørelse peger her på noget centralt i forbindelse med indgåelse af kontrakter, nemlig at der skal udarbejdes en grundig dokumentation for det skøn, ordregiver foretager sig forud for en kontraktindgåelse. Det kunne f.eks. (ikke udtømmende) være beregninger baseret på forventet fremtidigt behov for ydelse på basis af historisk kendskab til forbruget, samt afdækning af om der kunne være andre udbydere af samme ydelse.

Afslutningsvis kan man også have den betragtning, at hvis man som ordregiver hurtigt efter kontraktindgåelse konstaterer at værdiansættelsen var for lav, så viser Klagenævnets afgørelse, at det kan medføre at nævnet vil tilsidesætte den oprindelige værdi af de udbudte ydelser.

Sådan udviklede vikarudgifterne

Nedenfor lige en kort oplistning af udgifterne måned for måned til lægevikarer indkøbt uden om udbudslovens bestemmelser. (Kilde: Klagenævnet for Udbud)Januar 2020  –    329.808 kr.

Februar 2020  –  343.680 kr.

Februar 2020  –     20.205 kr.

Marts 2020  –       696.870 kr.

April 2020  –         678.406 kr.

Maj 2020  –           769.292 kr.

Juni 2020  –           753.021 kr.  

Juli 2020  –            792.044 kr.

August 2020  –     790.703 kr.

September 2020 – 806.843 kr.

Oktober 2020  –     813.108 kr.

November 2020  –  803.710 kr.

December 2020  –  816.688 kr.

I alt for 2020  –  8.414.378 kr.

Januar 2021  –        770.148 kr.

Februar 2021  –      721.639 kr.

Marts 2021  –         735.243 kr.

I alt for januar – marts 2021  –  2.227.030 kr.

I alt for 2020 og januar – marts 2021  –   10.641.408 kr.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply