Skip to main content

Regionen har længe haft vanskeligt ved at følge med antallet af henvisninger til klinisk mammografi. Af et brev fra Sundhedsstyrelsen til Region Hovedstaden fra juli måned fremgår det, at der ikke kun er tale om et forbigående problem.

Der har igennem flere år været kapacitetsudfordringer på brystkræftområdet. Det kniber nemlig voldsomt for med at finde personale nok blandt de specialuddannede mammaradiologer til at gennemføre de mange screeninger.

Ville udskyde screening af tidligere patienter

Rekrutteringsudfordringer er ikke et ukendt fænomen i sundhedssektoren. På det her område førte de bl.a. til, at Region Hovedstaden den 26. marts 2021 altså for mere ca. syv måneder siden orienterede Sundhedsstyrelsen om, at regionen havde vanskeligt ved at overholde de maksimale ventetider der til udredning på mistanke om brystkræft. 

Undervejs har regionen forsøgt flere tiltag bl.a. har man overvejet at forlænge screeningsintervallet, for at kunne prioritere udredning på mistanke om brystkræft. En løsning der ville ramme ikke blot de mindst 100.000 screeningsberettigende i hovedstadsregionen, men også 17.000 tidligere brystkræftpatienter.

Det vakte straks kritik fra Kræftens Bekæmpelse:

”Det er helt uacceptabelt, når kvinder, der tidligere har haft brystkræft, får deres brystkræftscreening udsat. Vi ved, der er en øget risiko for at finde brystkræft hos netop disse kvinder, så de har ekstra meget brug for at blive undersøgt til tiden, sagde overlæge og projektchef i Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesafdeling, Janne Villemoes Bigaard i juli. Det fremgår af et nyhedsopslag på Cancer.dk

Ny privat aktør får kontrakt

Region Hovedstaden tager nu et nyt skridt for at nedbringe den aktuelle ventetid på udredning for brystkræft. Regionen har nemlig indgået en aftale med privatklinikken Progardia Mamma, der er oprettet i slutningen af september 2021 ifølge Lasso.dk

Progardia Mamma kan fra her i november udrede 50 kvinder ugentligt, og allerede fra december kan klinikken tage imod det dobbelte antal kvinder, skriver regionen i en pressemeddelelse her søndag morgen lige op til kommunalvalget.

Aftalen er det seneste skud på stammen af en række ekstraordinære indsatser, som regionen har gennemført for at nedbringe ventetiden for kvinder, der skal have udført en klinisk mammografi som led i et kræftpakkeforløb eller som led i øvrig udredning.

Glad for aftalen

Ifølge formanden for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (C) er målet at kunne give tider til klinisk mammografi, som holder sig indenfor grænsen på 14 dage for patienter i kræftpakkeforløb og øvrige patienter omfattet af de maksimale ventetider samt indenfor 30 dage for udredningspatienter. 

Christoffer Buster Reinhardt glæder sig over den nye aftale og forventer, at den vil nedbringe de nuværende ventetider:

”Kvinder, der venter på udredning, skal kunne få en klinisk mammografi hurtigst muligt og inden for de lovbestemte tidsfrister, så de ikke skal vente lang tid i uvished. Udredning for brystkræft har været et alt for sårbart område, og derfor er jeg meget tilfreds med den nye aftale,” siger han

Han forventer, at den nye aftale på den korte bane hjælper til, at ventetiderne kan komme endnu længere ned. For det halter som sagt med at få patienter omfattet af udredningsretten igennem systemet. 

”Jeg er glad for, at vi med aftalen får en ekstra privat kapacitet, som vi kan trække på efter behov, og derfor er endnu bedre rustet til, hvis der kommer større udsving i antallet af henvisninger.

Potentialet er mindst 10.000 patienter

Samarbejdet med Progardia Mamma gælder foreløbigt i to år, og det omfatter mulighed for udredning af mindst 10.150 patienter. Regionen har ikke pligt til at sende et bestemt antal patienter til udredning, men kan benytte aftalen efter behov. Aftalen supplerer de øvrige aftaler, som regionen allerede har med privathospitalerne Aleris-Hamlet København og Aalborg samt Capio.

Aftalerne har allerede reduceret ventetiden for kvinder med mistanke for brystkræft, så regionen i de fleste tilfælde nu kan tilbyde undersøgelsestidspunkter indenfor de lovbestemte maksimale ventetider på 14 dage for kvinder i et kræftpakkeforløb. Aftalen med Progardia Mamma skal ses som den endelige sikring af at Region Hovedstaden kan leve op til kravene om en udredningsgaranti på 14 dage.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply