Skip to main content

Vandkantsmodellen som er Region Sjællands bærende og højt profilerede politiske model, ser ud til at give bagslag. Priserne for læger er stærkt stigende, og medens regionen åbner i det ene lægedækningstruede område, må private udbudsklinikker lukke i det andet område. Resultat er bl.a. borgere på venteliste til ny læge og mindre sundhed for flere skattekroner. 

Senest har OPS-Indsigt skrevet om hvorledes virksomheden Nordic Medicare har valgt at opsige kontrakten med regionen i Horslunde og Rødby på Lolland områder, der begge er truet af manglende lægedækning. Her var udbudsklinikkerne blandt andet oprettet for at imødekomme den udfordring.

Regionsformanden er tavs

På den ene side kan man sige, at regionen har udkonkurreret en privat lægeklinik, men det skyldes ikke, at regionsklinikkerne har fået borgerne til at stemme med fødderne og søge over til regionen og få en anden læge her, nej det handler om de stigende timepriser for lægevikarerne.

Timepriserne for læger er ifølge direktøren for Nordic Medicare steget 150 % over det, som er muligt for dem at honorere lægerne og det er sket efter, at Regionen har meldt sig som leverandør.

Det betyder, at Region Sjællands politisk besluttede vandkantsmodel går stik i mod, det som var intentionen nemlig flere læger ud til de lægedækningstruede områder.

OPS-Indsigt har skrevet til regionsformand Heino Knudsen (S) for bl.a. at spørge ind til resultatet af den strategi, men han er endnu ikke vendt tilbage. Det har til gengæld anden næstformand Jacob Jensen (V) og han er ikke i tvivl om, hvorvidt strategien har slået fejl.

”Ja på det har den tydeligvis, for vi kan jo konstatere, at det er områder som Lolland, hvor det har betydet at priserne er steget på 150 % og det har gjort, at en privat udbyder har lukket to klinikker, fordi de ikke kan følge med lønningerne, ” siger Jacob Jensen.

Har givet øget udgifter men ikke mere sundhed

Det giver Region Sjælland et vaskeægte wicked problem, hvor man søger en løsning på et problem med en indsats i en ende af udfordringen med lægedækningen (Regionsklinikkerne), men så samtidig skaber et eller flere andre problemer inden for samme problemfelt (Lægedækningen). I dette tilfælde i form af stigende lægelønninger og lukning af nogle lægeklinikker i præcis nogle af de lægedækningstruede områder.

”Nærklinikkerne har aldrig vokset i vores baghave. Det må ikke være sådan at vi som region går ind på markedet med offentlige skattekroner i ryggen og skævvrider konkurrencen og derved udkonkurrere private aktørerne, som er der i forvejen,”

Men det er præcist det som er sket. Region Sjælland har så at sige rykket problemerne med lægedækningen rundt, med det til følge at udgifterne og dermed forbruget af skattekroner er steget voldsomt på dette område uden, at man samtidig har opnået det, som egentlig var intentionen med vandkantsmodellen bedre lægedækning. Og det har aldrig været intentionen ifølge Jacob Jensen.

”Min forståelse har hele tiden været, at det ikke var lønnen, der skulle tiltrække lægerne, med konceptet, hvor lægen er ansat i en klinik, hvor man ikke er arbejdsgiver, med alle mulige udenoms administrative opgaver, men er en del af et fagligt miljø. Det har med andre ord været faglighed og sikkerhed, der har skulle tiltrække læger.” 

Jacob Jensen mener ikke, at man som nu kan have en situation, hvor regionen udkonkurrerer det ene private lægehus efter det andet for så bare at ende med selv at overtage opgaven og så stå tilbage med nogle høje priser over hele regionen. ”Det er der ikke nogen, der har interesse i,” siger han.

Vil have sagen op i det nye regionsråd

Men hvad vil han så gøre ved det, for vil det ikke være svært at få priserne ned igen?

”Nej man kan jo ultimativt vælge at trække sig ud af markedet og så sætter priserne sig der, hvor markedet siger de skal være, siger Jacob Jensen

Det kommer dog ikke til at ske før valget. Jacob Jensen vil dog hurtigst muligt, når det nye regionsråd er nedsat have en status på, hvad der er op og ned i sagen om nærklinikker og lægernes timepriser.

”Principielt med denne her sag, hvor der er brugt så mange skattekroner, stiller jeg mig også tvivlende overfor om det lovmedholdeligt, der er jo konkurrenceregler, der siger at man ikke bare kan yde statsstøtte og det må vi kigge ind i, så snart et nyt regionsråd er nedsat,” siger han.

Men det får han næppe noget ud af. 

Næppe et brud på statsstøttereglerne

Hele den offentlige sundhedssektor er som udgangspunkt ikke omfattet af statsstøttereglerne og ansættelsesvilkår er heller ikke omfattet af statsstøttereglerne. Det er kun, når det offentlige støtter en privat virksomhed, at statsstøttereglerne træder i kraft, får vi at vide, da vi henvender os til Jacob Pinborg, der er advokat og partner hos Kammeradvokaten og ekspert i statsstøttereglerne.

”Du må i princippet forgylde lægerne i de regionale klinikker, som du vil, det er nemlig ikke omfattet af statsstøttereglerne, når man giver løn til en ansat også selvom det kan føre til noget skævvridning af et marked rent konkurrencemæssigt,” siger Jacob Pinborg.

Det betyder, at når der opstår konkurrenceforvridning på markedet med øgede timepriser for læger, fordi de regionale nærklinikker går ind og betaler markedsprisen, så kan man ikke tale om et brud på statsstøttereglerne, fordi nærklinikkerne er placeret i en region og omfattet af solidaritetsprincippet, forstået sådan at det kan anvendes alment af alle borgere.

Region Sjælland har tidligere brudt udbudsreglerne

”Der hvor der kan være et problem, er hvis man som region ikke følger reglerne ifb med indkøb fra vikarvirksomhederne, men det må man i så fald undersøge nærmere,” siger Jacob Pinborg.

Og det kan måske præcis vise sig at være et af problemerne. Det er nemlig kun lige fire måneder siden at Region Sjælland i ly af sommerferien den 13. juli, fik en interessant kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Ifølge den har Region Sjælland fået en ”bøde” på 700.000 kr. som de har skullet indbetale til Konkurrence- og Forbrugerstyrelse. Det sker efter at Region Sjælland har handlet i strid med udbudsloven. Kendelsen omhandler netop indkøb af lægevikarydelser uden om udbud.

Spørgsmålet er derfor om Region Sjælland efter denne kendelse igen foretager store indkøb af lægevikarydelser til sine regionsklinikker med det resultat at lægelønningerne flyver i vejret.

Det har vi flere gange spurgt ind til hos så vel regionsformand Heino Knudsen (S) som regionens administration, men det har ikke været muligt, at få et svar før redaktionens slutning. Det er dog en sag, vi vender tilbage til, når vi har fået svar.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply