Skip to main content

Første april er der risiko for at ca. 1100 borgere står uden frit valg af hjemmehjælp I Hillerød Kommune, fordi ingen bød på opgaven og den nuværende private leverandør trak sig. Hillerød Kommune er ikke den eneste, der står i den situation.

Senest har OPS-Indsigt skrevet om hvordan Ringsted Kommune stod i samme situation uden tilbudsgiver på et udbud af hjemmeplejeydelser. Her er kommunen i færd med at etablere en godkendelsesmodel, men sigter samtidig mod et udbud i 2023, fremgår det af et beslutningsreferat i byrådet.

Vi begynder nu at kunne se et spor trukket hen over Sjælland, men også andre steder i landet hvor leverandører ikke byder på de udbudte opgaver af hjemmeplejeydelser. Situationen er samtidig den, at kommunerne har svært ved at tiltrække leverandører til en godkendelsesmodel, hvor timepriserne fastsættes på basis af kommunernes beregning, så man kan give borgerne mulighed for et frit valg ad den vej.

Vil undersøge hvorfor ingen bød

Hos Annette Rieva (V), der er næstformand i Omsorgs og Livskraftsudvalget i Hillerød Kommune, er man stærkt bekymret for udviklingen.

”Det er katastrofalt for det frie valg, hvis ingen private leverandører melder sig på banen. Det vil betyde, at der ingen valgmuligheder er for borgerne og de positive effekter af konkurrence udebliver,” siger hun til OPS-Indsigt.

På forvaltningsniveau er Hillerød Kommune trukket i arbejdstøjet og ved at undersøge årsager til, hvorfor markedet ikke har været interesseret i at byde. Derefter lægges handlemuligheder op til beslutning, skriver man fra kommunens Ældre og Sundhedsafdeling, da OPS-Indsigt henvender sig.

Men hvorfor er der ingen der byder på de her opgaver?

Hos Altiden som indtil nu har haft opgaverne i både, Greve, Ringsted og Hillerød Kommuner handler det om virksomhedens strategiske sigte.

”Når vi nu trækker os i forbindelse med at kontrakten udløber, så handler det om vores virksomhedsstrategi, hvor vi for nogle år siden besluttede at lægge vores kræfter på plejeboligområdet, ” har velfærdschef Karin Kappel tidligere udtalt til OPS-Indsigt.

Vægtning mellem pris og kvalitet en showstopper

Men hvad så med de andre leverandører på markedet, hvad tænker de?

Her render vi på OPS-Indsigt ind i, at de fleste gerne vil udtale sig til baggrund, men ikke har lyst til, at gå ind i en åben kritik af kommunerne og deres udbud. Det er ganske enkelt ikke godt for et fremtidigt samarbejde.

I forhold til det konkrete udbud i Hillerød Kommune gør følgende forhold sig gældende, når vi taler med kilder i branchen.

Vægtningen mellem pris og kvalitet var i dette udbud ændret fra 30/70 til 40/60, for at sikre en reel konkurrence på prisen, står der i et af de politiske dagsordenspunkter og det er en showstopper for flere af de aktører OPS-Indsigt taler med torsdag og fredag.

”Hele signalværdien i at pris skal vægte så meget, rammer helt ved siden af skiven, når man samtidig læser de meget høje kvalitetskrav i udbudsmaterialet. Kommunen tager sådan set beslutningen for os leverandører, for hvem gider bruge dage og uger på, at skrive et tilbud, hvor kommunen helt sikkert ikke vil være tilfreds med den pris vi tilbyder,” udtaler en leverandør.

Her peger ikke bare en leverandør, men flere på det forhold at der ganske enkelt ikke er balance mellem kommunens pris- og kvalitetsforventninger og det gælder ikke kun for Hillerød.

Kommunerne har altså generelt behov for at justere deres prisforventninger eller justere i kvalitetskravene, hvis man skal få enderne til at hænge sammen og leverandører byde på opgaver 4 – 6 år ude i fremtiden.

Meget få har valgt privat efter 14 år 

På nogle af de mere konkrete forhold i Hillerød Kommunes udbud peges der på, at der er meget få borgere som har benyttet sig af det frie valg, når man læser udbudsmaterialet. Her kan man læse, at Altiden kun har 131 borgere i dag. 

Det er bemærkelsesværdigt, at man i så stor en kommune 14 år efter, at man har indført frit valg, kun har så få borgere, der har valgt privat. ”Det kan være en indikation på, at man reelt ikke ønsker private leverandører og måske ikke informere tilstrækkeligt om det frie valg,” lyder det fra flere aktører.

Og den problemstilling opleves ikke kun i Hillerød.

Men det kan vel også dreje sig om markedsføring?

Her rystes der på hovedet i branchen. ”Den største vækst kan vi se, når visitatorerne præsenterer borgerne for to eller flere muligheder for frit valg. Altså giver borgeren valgmuligheden i forbindelse med, at man foretager visitationen” lyder det fra dem vi taler med. Det mere end antydes, at kommunernes visitatorer ikke helt har implementeret, at de skal forlægge borgerne valgmuligheder og kontaktpjecer helt neutralt.

Med andre ord hvad enten det drejer sig om markedsføring eller informationen fra kommunens visitatorer er det et problem at så få borgere har valgt private hjemmepleje efter så mange år. Det sender et signal til markedet om, at det kan blive vanskeligt at drive en hjemmeplejevirksomhed i den pågældende kommune, hvorfor flere har været betænkelige ved at byde og altså ikke gjort det.

Krav om natdækning kan være et problem

I Hillerød er der altså ikke tale om en potentiel stor portefølje for en ny leverandør og samtidig har man et krav om, at leverandøren også skal dække natten. Med lidt kendskab til branchen må man pege på, at sandsynligheden for at man kan opretholde en fyldt nat-rute på grundlag af 131 borgere er begrænset. ”Det betyder, at vi i vores tilbud skulle indregne en tomgangsrisiko med det resultat, at man ville få en uforholdsmæssig stor timepris, som i sidste ende skulle betales af skatteborgerne,” lyder det fra en leverandør.

OPS-Indsigt har spurgt kommunen om man ved dialogen med potentielle leverandører forud for udbuddet, fik kommentarer til, at kommunen ønskede at natydelser skulle indgå som en del af udbuddet.

Her svare kommunen, at det var der forskellig holdning til, men de fleste af dem vi taler med, ser kravet om at levere natydelser som en showstopper. Flere mener at en ny leverandør burde undtages fra natdækningen indtil grundlaget var til stede.

Små og mellemstore venter på fornuftig godkendelsesmodel

Endelig kan man sige, at der i markedet findes flere typer af plejeleverandører. Der er en kategori som Altiden, der har trukket sig fra hjemmeplejeområdet for at lægge deres energi på plejeboligområdet. Den indstilling finder man typisk men ikke altid hos de store plejevirksomheder og så er der de mellemstore og små der af forskellige årsager sidder og venter på en fornuftig godkendelsesmodel, hvor priserne er baseret på kommunens egne udgifter. 

Det sidste kan godt være tilfældet ift hjemmeplejemarkedet mange steder i Danmark. Spørgsmålet er om Hillerød Kommune foruden deres kvalitetskrav har en timepris, som leverandørerne tror på kan løbe rundt.

Af et dagsordenspunkt til det politiske udvalg fra sommeren 2021 fremgår det, at Hillerød har beregnet timepriser til Hillerød Kommunes egen leverandør af hjemmeplejen.

  • Praktisk hjælp, hverdagstimer 440 kr.
  • Praktisk hjælp, øvrig tid 612 kr.
  • Personlig pleje, hverdagstimer 448 kr.
  • Personlig pleje, øvrig tid 612 kr.

Med det udgangspunkt betyder det, at Hillerød Kommune ikke har de absolut højeste priser i landet. OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, den massive variation i timepriser, hvor Viborg Kommune ligger på førstepladsen med en timepris på 546 kr. for Personlig pleje i hverdagstimerne.

Men priserne i Hillerød Kommune kan vise sig at rykke sig, hvis kommunen går i retning af en godkendelsesmodel.

Det fremgår nemlig af dagsordenspunktet, at timepriser til den kommunale leverandør er beregnet forud for udbuddet til intern afregning og derfor ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af en anden afdeling. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply