Skip to main content

Der er fortsat problemer med løn- og arbejdsforhold for de chauffører hos Intervare A/S, der leverer dagligvarer til ældre og handicappede efter sociallovens bestemmelser om indkøb, som ikke selv kan klare de daglige indkøb. Det konstaterer Københavns Kommune i en pressemeddelelse og skriver, at Intervare A/S nu får en frist frem til den 3. september til at sikre efterbetaling af chaufførerne og til at rette op på en række kritiske arbejdsforhold. Sker det ikke, vil det få konsekvenser – i form af for eksempel bod, tilbageholdelse af vederlag eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten.”Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på,” siger overborgmester Lars Weiss (S) i pressemeddelelsen. Markant underbetalingKøbenhavns Kommune har siden foråret løbende været i dialog med Intervare A/S, men uden at det ifølge kommunen er mundet ud i forbedringer af chaufførernes forhold. På baggrund af en grundig undersøgelse af deres løn- og arbejdsvilkår kan kommunen konstatere, at chaufførerne i gennemsnit er blevet underbetalt med 11.000 kroner pr. person pr. måned i den undersøgte periode.Samtidig har de reelt ikke haft mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge, ligesom de risikerer sanktioner i form af eksempelvis bøder, hvis de har fravær fra arbejde eller er forsinkede.

Intervare A/S har kontrakt med Københavns Kommunes Socialforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der hjælper ældre borgere og andre borgere, som ikke selv kan købe ind. Sundheds- og omsorgsborgmesteren forlanger handling hurtigt:”Nu må Intervare tage sig sammen og betale de penge, de skylder chaufførerne. Min tålmodighed er ved at slippe op. De lever åbenlyst ikke op til den kontrakt, de har med Københavns Kommune, og det skal de få bragt i orden nu!” “De medarbejdere, som vi samarbejder med, skal have en ordentlig behandling og en ordentlig løn. Og ellers må vi annullere kontrakten,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).Krav om efterbetaling og redegørelserKøbenhavns Kommune kræver, at Intervare A/S efterbetaler løn til de pågældende chauffører for den undersøgte periode og efterfølgende dokumenterer dette over for kommunen. Intervare A/S skal også redegøre for, hvordan virksomheden fremadrettet vil sikre chaufførerne en ordentlig løn, der matcher den mest almindelige overenskomst på området.Hvis virksomheden ikke imødekommer kommunens krav inden fristen, skal Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget beslutte, hvilke sanktioner Københavns Kommune vil møde Intervare A/S med.Viden om chaufførerKøbehavns Kommunes indsatsteam mod social dumping har i sommeren 2021 gennemført dybdegående interviews med de seks chauffører, der betjener kommunen, og har gennemført heldags kontrolbesøg i samtlige varebiler for at indsamle data om chaufførernes arbejdsforhold.- Det sker som opfølgning på en tidligere undersøgelse, der viste, at Intervare underbetaler de pågældende chauffører, som heller ikke har mulighed for at afholde ferie.- I alt mangler de seks chauffører iflg. kommunens kontrolrapport at få tilsammen 201.289,50 kroner i løn, pension og feriepenge i kontrolperioden fra januar-marts 2021. Dertil kommer manglende løn, pension og feriepenge til to afløsere på i alt 83.309,63 kroner.- Københavns Kommune udvider endvidere kontrollen til at gælde hele kontraktperioden fra maj 2017 til august 2021.- Intervare A/S hævder, at chaufførerne hver især er ’selvstændige erhvervsdrivende’ med eget CVR-nummer, og dermed ikke er omfattet af Københavns Kommunes arbejdsklausul. Kommunen lægger vægt på, at modellen i praksis fungerer som om, at chaufførerne var ansat hos Intervare A/S, og at arbejdsklausulen derfor gælder.- Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området. Dette gælder også underleverandører. Det skriver alle leverandører under på, når de indgår kontrakt med Københavns Kommune.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply