Skip to main content

Borgere visiteret til en plejebolig har ifølge serviceloven ret til selv at vælge, hvilket plejehjem de ønsker at bo på. Kommunerne er ligeledes forpligtede til at levere information, der gør det lettere for borgerne at sammenligne forskellige plejehjem og gøre brug af det frie valg, men det halter i den grad ude i kommunerne, viser en ny og interessant undersøgelse foretaget af Dansk Industri.

Eksempelvis er det kun to ud af landets 98 kommuner, der har gennemført en tilfredsundersøgelse af plejehjemmene i kommunen, der kan understøtte borgerens frie valg.

I Dansk Industri mener man, at den form for mangelfuld information er med til at svække borgernes selvbestemmelse.

Fire kriterier for et informeret valg af plejebolig

Men hvordan er undersøgelsen lige stykket sammen, for hvem som helst kan jo komme og påstå, at kommunernes information er mangelfuld?

”Vi har prøvet at sætte os i den ældre eller den pårørendes sted og forsøgt at finde fire relevante data for at kunne træffe et valg om plejehjem, siger branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Konkret betyder det, at Dansk Industri har udvalgt fire kriterier, der tilsammen beskriver kommunernes information til borgerne og herefter gennemgået kommunernes hjemmesider.

De fire kriterier drejer sig om retten til en friplejebolig, hvad enten der findes et i kommunen eller ej, samt oplysninger om, hvilke plejehjem der befinder sig lokalt, som borgeren kan vælge imellem og herunder tilfredsheden på de enkelte plejehjem. 

Endelig har man vurderet aktualiteten af de oplysninger, der er tilgængelig på kommunernes hjemmeside. Tilsammen danner de fire kriterier altså et billede af kommunernes overordnede informationsniveau til borgerne.

Kun to har lavet en brugertilfredshedsundersøgelse

Undersøgelsen er interessant på en række punkter. Det er næsten 20 år siden, at det frie valg blev indført på ældreområdet, så det er vel ikke for meget at forlange, at borgerne på kommunernes hjemmesider skal kunne finde anvendelige informationer om valgmulighederne og tilfredsheden på de lokale plejehjem.

Ikke mindst når man erindrer ”Else-sagen” fra Aarhus sidste sommer og den efterfølgende stort anlagte debat om bl.a. værdighed i ældreplejen, hvor KL og andre interesseorganisationer, satte fokus på en række forbedringspotentialer.

Men hvad betyder det, at kun to kommuner har lavet en ny brugertilfredshedsundersøgelse og ingen af dem har gjort den let tilgængelig ved at offentliggøre den på samme underside som de øvrige oplysninger om plejeboliger?

Kommuner informerer ikke om retten til at vælge en friplejebolig

For Jakob Scharff tegner det en kedelig tendens, særligt når man ser på, at 85 af landets 98 kommuner slet ikke oplyser om mulighederne for at vælge en friplejebolig. Det skal desuden ses i perspektiv af, at vi i Danmark har en stigning i antallet af friplejehjem, hvoraf mange er etableret efter at kommuner har solgt grunde til private entreprenører netop mhp, at der blev bygget friplejehjem.

”Man får den mistanke, at borgerne ikke rigtig må få at vide, at de har et frit valg og det nok er allerbedst, at borgeren vælger et kommunalt plejecenter,” siger Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Generelt har kommunerne et lavt informationsniveau

For Jakob Scharff blotlægger analysen et fundamentalt problem i forhold til hvordan kommunerne tænker brugerorienteret.

Resultaterne i undersøgelsen viser ganske vist, at de fleste kommuner har offentliggjort en oversigt over de ældres valgmuligheder mht. forskellige plejeboliger og -centre. For i alt 11 kommuner er oversigterne dog enten mangelfulde eller utilgængelige. Heraf har fire kommuner eksempelvis udeladt et konkret friplejehjem, der befinder sig inden for kommunegrænsen, fra deres oversigter.

De generelt manglende oplysninger om retten til at vælge en friplejebolig og brugertilfredsheden betyder samlet set, at langt de fleste kommuner har et lavt informationsniveau på området. 

97 kommuner befinder sig således i den lave ende af skalaen med en score på mellem 0 og 3 ud af 6 mulige ud fra den scoringsmodel, som Dansk Industri har opstillet i undersøgelsen. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at ingen kommuner leverer et højt informationsniveau med en score på 5 eller 6.

”Vi må bare konstatere, at borgerne ikke bliver oplyst om rettigheder i forhold til at vælge en friplejebolighed, eller får information om hvordan brugertilfredsheden er på de plejehjem man kan vælge i blandt,” siger Jakob Scharff

Han mener analysens resultater desværre taler for sig selv og der er brug for, at vi får gjort op med den manglende på information. ”Får vi ikke gjort det, må vi bare konstatere, at så har vi ikke et reelt frit valg”, siger Jakob Scharff.

Udsender en samlet pakke til alle landets politikere

Men hvad forventer Dansk Industri at få ud af deres undersøgelse?

”Vi håber, at man lokalpolitisk med udgangspunkt i vores undersøgelse vil tage diskussionen op i forbindelse med det kommende kommunalvalg, ” siger Jakob Scharff.

Undersøgelsen som Dansk Industri har foretaget, er generaliseret, så det er svært at se hvor den enkelte kommune befinder sig, selvom der er et oversigtskort, der i farver illustrere kommunernes score i forhold til de fire kriterier.

Det vil sige, der er ikke tale om en tørresnor, hvor den enkelte kommune hænges ud.Men hvordan kan når undersøgelsens resultat, så ud til de enkelte kommuner og skaber den diskussion, som Jakob Scharff efterlyser.

”For at gøre det mere konkret udsender vi på tirsdag til alle landets kommunalpolitikere en samlet pakke, hvor de via et let tilgængeligt værktøj kan sammenligne sig med nabokommunerne. Vi har i den sammenhæng udarbejdet en praktisk guide, som kommunalpolitikerne kan anvende til at styrke det frie valg i den enkelte kommune,” siger Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply