Skip to main content

Lige da store dele af de kommunale forvaltninger gik på sommerferie faldt der en enestående dom i Vestre Landsret den 5. juli. Her blev Brønderslev Kommune dømt for at have underbetalt plejevirksomheden Blæksprutten. Kommunen blev her dømt til at betale virksomheden fem millioner kroner i erstatning samt sagsomkostninger til brancheorganisationen KA Pleje.

”I forhold til det principielle er dommen i Vestre Landsret en klar sejr for os, men vi kan ikke stiltiende se til, at man bare sjusser sig frem til erstatningsbeløbet og belønner kommunen for at bryde lovgivningen,” siger Karsten Høgild, der nu anker dommen fra Vestre Landsret til Højesteret. 

Professor: Dommen er pinlig

OPS-Indsigt beskrev samme dag som domsafsigelsen i Vestre Landsret, hvorledes denne dom kan gå hen og række langt længere end blot i forhold til Brønderslev Kommune og derfor burde være interessant for alle landets ældre- og sundhedsforvaltninger som sommerlæsning. 

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh mener, at dommen fra Vestre Landsret er så pinlig, at den må gøre indtryk på alle kommuner i Danmark.

”Det her bør være en gamechanger. Dommen er et klart signal til alle kommuner om, at de kan komme i store problemer, når de ikke følger loven,« siger han til Berlingske  fire dage efter domsafsigelsen.

Brønderslev Kommune har siden valgt ikke at anke dommen.

”Vi tager dommen til efterretning efter at have fået den gennemgået af vores advokater og lægger mærke til, at Landsretten anerkender vores beregninger fra 2020,” har borgmester Mikael Klitgård tidligere udtalt til OPS-Indsigt.

Landsretsdommen erstatter under en fjerdedel

Det er måden, retten er nået frem til erstatningsbeløbet på, som har fået KA Pleje til at anke dommen. KA Plejes påstandskrav var 22 millioner kroner, men landsretten, nåede frem til en erstatning på fem millioner kroner efter et såkaldt ”friere skøn”. Det fremgår af domsudskriftet.

Af det over 80 siders lange domsudskrift fremgår det endvidere, at Brønderslev Kommune ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for alle sine beregninger, men det er samtidig tydeligt at domsindstansen har haft svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned i sagen.

Lovgivningen siger meget klart, at det er kommunen, der skal dokumentere sine timepriser. 

“Det er ikke sket her,” siger Karsten Høgild        

De forvaltningsretlige principper fastslår, at en offentlig myndighed ikke må skjule beviser eller forhale sagens oplysninger. Offentlige myndigheder har en forvaltningsretlig forpligtelse til ved en retssag mod en privat virksomhed at belyse en sag således, at man når frem til det rigtige resultat. 

”Disse forvaltningsretlige principper har Brønderslev Kommune klart tilsidesat i denne sag,” siger Karsten Høgild til OPS-Indsigt.

Situationen er nemlig den, at da kommunen ikke kan dokumentere priserne fra før 2020, vælger retten at komme kommunen i møde med et erstatningsbeløb, der er markant lavere end det beløb KA Pleje og deres eksperter har analyseret os frem til. 

”Det er fuldstændig uholdbart, at en kommune slipper billigere ved at tilsidesætte lovgivningen end ved at lægge fakta på bordet. Vi skal have slået fast én gang for alle, at en kommune naturligvis ikke kan slippe billigere ved at bryde lovgivningen, og derfor anker vi til Højesteret,” siger Karsten Høgild.

Kan også få betydning for prisafregning på andre områder

Sagen er ydermere speciel og principiel, da Brønderslev Kommune i denne sag agerer både som myndighed og leverandør i konkurrence med den private leverandør. Der er ikke tidligere fastlagt en retspraksis for, hvilken efterbetalingsforpligtelse en offentlig myndighed har i en sådan situation. Sagen har derfor også stor betydning, ikke blot for fritvalgsområdet, men også for en række andre områder som eksempelvis, takstberegninger på friplejehjem og BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance), fastslår Karsten Høgild.

Han glæder sig over, at Vestre Landsret gav KA Pleje medhold i tre principielle spørgsmål.

  1. En kommune skal kunne dokumentere sine timepriser, og det kunne Brønderslev Kommune ikke.
  2. En kommune er forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger. Det har Brønderslev Kommune ikke gjort.
  3. En privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen. Brønderslev Kommune angav under sagen, at der ikke var ret til efterbetaling.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply