Skip to main content

Af Morten Jung, Markedschef, Dansk Erhverv

Med afslutningen af Folketingsåret og indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, kan det politiske Danmark så småt indlede sommerferien. I år bliver den kort, for med et kommunalvalg ventende lige om hjørnet, vil de politiske debatter gradvist tage til i løbet af sommeren. Særligt velfærdsområdet vil som vanligt fylde mest ved det kommende valg, men også den grønne omstilling må forventes at trænge sig på. Fra Dansk Erhvervs side håber vi, at man fra politisk hold vil lægge ideologien til side og finde gode, lokale løsninger i fællesskab med erhvervslivet. Derfor foreslår vi tre konkrete politiske prioriteter, der kan være med til at styrke samarbejdet på længere sigt.  

Værn om det frie valg

Med regeringens frikommuneforsøg, der i sin grundidé havde til formålet at afskaffe unødvendigt bureaukrati, blev borgerens eget valg pludselig sat til debat. I aftalen blev det besluttet, at deltagerne i frikommuneforsøget må afvige fra borgerens eget valg, hvilket dermed fuldendte snigeangrebet på en ellers afgørende velfærdsrettighed for den enkelte borger. Se NB-Kommunes tema om KV21

Samtidig har vi set en stigende tendens til, at debatten om private aktører på ældreområdet bliver mere og mere ideologisk. Her satser særligt en række røde partier på – på lokalt niveau at bekæmpe f.eks. friplejehjem med argumentet om, at man i stedet bør styrke de kommunale plejehjem. På denne måde skabes altså et kunstigt modsætningsforhold mellem offentlig og privat til trods for, at der i langt de fleste kommuner er gode eksempler på, at kommunen med fordel kan involvere private aktører. 

Fra Dansk Erhvervs side håber vi, at der vil blive værnet om borgerens eget valg i de enkelte kommuner. Kun på denne måde kan vi være med til at sikre en ældrepleje baseret på værdighed og medbestemmelse, da det giver den enkelte borger mulighed for at stemme med fødderne og samtidig sikrer større diversitet i tilbuddene.  

Grøn omstilling gennem grønne indkøb

Der er ingen tvivl om, at borgerne også til kommunalvalget vil forvente politiske bud på, hvordan vi gennemfører den grønne omstilling på lokalt niveau. Heldigvis er der endnu lavt hængende frugter at plukke, og her er grønne indkøb et oplagt sted at starte. Med indkøb for 355 mia. kr. om året, svarende til godt 15 % af Danmarks BNP, er de offentlige indkøb en kæmpe muskel, der kan drive den grønne omstilling. Regeringen præsenterede ganske vist en strategi for offentlige indkøb sidste efterår, men den savnede bindende målsætninger for grønne indkøb i kommunerne. 

Derfor håber vi, at de enkelte kommuner vil gå forrest og sætte bindende mål for det kommunale indkøb. Alt det kræver er, at der er politisk enighed om at sætte en ambitiøs kurs frem for at vente på et nølende Christiansborg. 

Få sparket gang i konkurrenceudsættelsen

Forløbet med Covid-19 har vist, at det offentlige og private på ingen måde befinder sig så langt fra hinanden, som nogle politikere forsøger at tegne et billede af. Tværtimod har det offentlig-private samarbejde blomstret med gode eksempler på, hvor effektivt opgaver kan løses i fællesskab. Det er særligt kommet til udtryk i forbindelse med udrulningen af tests, fordelingen af værnemidler og i forbindelse med rengøring, da der blev stillet nye markante krav efter genåbningen i 2020. 

På trods af de gode eksempler på offentlig-privat samarbejde under Covid-19, har mange kommuner desværre bevæget sig i den forkerte retning med flere hjemtagninger af opgaver, der før blev løst af private aktører. Det kan få alvorlige konsekvenser på længere sigt, hvor en øget pris og faldende kvalitet står som de mest logiske. Derfor håber vi at se mange kandidater, som vil kæmpe for at øge konkurrenceudsættelsen af opgaver i kommunerne. Det er en forudsætning, hvis vi skal have brudt den negative udvikling og i stedet bygge videre på de positive erfaringer, der i sidste ende kan gøre Danmark til verdensmester i offentlig-privat samarbejde. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply