Skip to main content

Den private sektors forskellige aktører er samlet set involveret i hver fjerde offentlige innovation. Det høje omfang skyldes især, at private, kommercielle virksomheder er medspillere. Det fremgår af en nye tal fra Center for Offentlig Innovation (COI) i en rapport med titlen, ”Løs problemet sammen”.

Den er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Statistik og udgør det såkaldte Innovationsbarometer, der er den officielle statistik over offentlig innovation.

Her har man stillet skarpt på, hvordan og hvornår private virksomheder spiller en rolle, og hvordan innovationssamarbejde med virksomhederne adskiller sig fra andre offentlige innovationer.

Publikationen kommer kun to uger efter, at det blev offentliggjort, at COI skal udgøre grundstenen i den nye OPS-enhed (COPI), som forventes i drift fra årsskiftet.

Man kan på den led godt konkludere, at COI hurtigt har taget handsken op, ved at sætte et fokus på den private sektors rolle i den offentlige innovation.

Bedre kvalitet og service for borgerne

Men er der noget mønster for, hvilke typer af private virksomheder der bidrager til offentlig innovation?

“Der samarbejdes med private virksomheder om alle mulige slags innovationer i alle dele af den offentlige sektor, så samarbejdsmønstrene er meget forskellige. Men der er det fællestræk, at resultaterne især giver bedre kvalitet i servicen til borgerne,” siger Ole Bech Lykkebo, analysechef i COI.

Et eksempel på en offentlig innovation er en kontrakt mellem Høje-Taastrup Kommune og De Forenede Dampvaskerier (DFD), der sikrer leverance af genbrugstøj til cirka hver 10. medarbejder – hvilket bidrager til kommunens arbejde for bæredygtighed, herunder en strategi om bæredygtige indkøb, og samtidig sparer kommunen penge.

Et andet eksempel er af mere teknologisk karakter er skabt i samarbejde med en privat virksomhed og på medarbejderinitiativ. Det drejer sig om de selvkørende desinfektionsrobotter på hospitaler, hvor robotterne uskadeliggør 99,99 procent af alle bakterier og mikroorganismer og er udviklet i samarbejde mellem danske hospitaler og virksomheden Blue Ocean Robotics. 

Skalering fra starten

Dykker man ned i rapporten kan man læse, at den private sektors forskellige aktører samlet set er med til at igangsætte, fremme eller samarbejde om 38 procent af alle offentlige innovationer.

Når de tre delelementer i figuren summerer til mere end 26 %, skyldes det private virksomheder kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. 

“Selvom innovationssamarbejdet er udbredt og effektfuldt, bør ingen slå den selvtilfredse automatpilot til. Vi skal blive bedre til at sprede de vellykkede enkeltprojekter. Vi må oftere også skabe skala fra starten ved at flere offentlige organisationer går sammen om at stille nye krav efter dialog med virksomhederne,” siger Ole Bech Lykkebo.

Private virksomheder er forbruger af offentlig service

En anden vigtig rolle, som de private virksomheder spiller og som ikke bør overses – er, når de under tiden optræder parallelt med borgerne. 

Det hænger sammen med, at virksomheder ligesom borgerne er modtagere og forbrugere af offentlig service og økonomisk støtte samt omfattet af offentlig regulering. 

”I alle disse kapaciteter kan inddragelse af virksomhederne øge chancen for, at nye offentlige tiltag får effekt i form af f.eks. bedre services, mere effektive erhvervsstøtteordninger eller mindre byrdefuld regulering. Desuden kan virksomheder, der påtager sig et samfundsansvar, være med til fx at finde nye veje til at bringe udsatte borgere i beskæftigelse,” skriver man i rapporten.

Handler ikke alene om teknologi

Rapporten fremhæver også, at samspil med virksomhederne om offentlig innovation langt fra altid handler om teknologi. 

”I begejstringen over teknologiens muligheder er det en meget central pointe at fastholde, at teknologi ikke altid er involveret i innovationerne. Det er vigtigt at huske, for det gør det lettere også at have øje for innovationsmulighederne i ’ikke-teknologiske’ samarbejder, som ellers kan blive overset. Og dét ville være ærgerligt, for der er et stort sidestillet innovationspotentiale i samarbejde med virksomheder, hvor teknologi ikke spiller en væsentlig rolle,” skriver man i rapporten.

Her peger man bl.a. på eksterne konsulentydelser, som hjælper med organisationsforandringer, eller kompetenceudvikling, der muliggør nye services. 

Samlet set er hver tredje offentlige innovation, udført i samspil med virksomheder, gennemført uden at teknologi har spillet en rolle.

Fem hurtige om privates bidrag til offentlig innovation

  1. Én ud af fire (26 procent) af de offentlige innovationer sker i positivt samspil med private virksomheder. 
  2. I næsten en femtedel (18 procent) af de offentlige innovationer indgår private virksomheder i et egentligt samarbejde. 
  3. Innovationssamarbejde med virksomhederne handler ofte om innovative indkøb, men det er kun i hvert tredje tilfælde fysiske produkter. Samarbejdet kan også handle om serviceydelser i forhold til digitalisering, designprocesser, kompetenceudvikling og organisationsforandringer. 
  4. Tre ud af fire innovationer udført i samarbejde med private virksomheder skaber højere kvalitet (74 procent). Der skabes effektivitet og medarbejdertilfredshed ud af ca. hver anden af de innovationer (henholdsvis 47 og 48 procent). 
  5. Tre ud af fire offentlige innovationer udført i samarbejde med virksomhederne er enten inspireret af kendte løsninger eller kopier. Mens 19 procent af innovationerne vurderes at være helt nye.

Innovationsbarometeret er som sagt udført af COI i samarbejde med Danmarks Statistik. Undersøgelsen er baseret på svar fra 2.271 offentlige arbejdspladser. Svarene er indsamlet i januar og februar 2020.

Du kan læse mere om innovationsbarometeret her: Innovationsbarometeret (coi.dk)

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply