Skip to main content

Bare tre dage efter KL og regeringen indgik en økonomiaftale, undsiger socialminister Astrid Krag (S) nu det centrale afsnit i teksten, som fik kommunerne til at vende tilbage til forhandlingsbordet og indgå en aftale.Det drejer sig om et afsnit, hvor regeringen eksplicit anerkendte, at kommunerne skal gennemføre “vanskelige prioriteringer”  og at “den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering” af det specialiserede socialområde.Astrid Krags udtalelser faldt som en reaktion på et interview med KL-formand Jacob Bundsgaard, hvor han påpegede at “vi kommer til at skulle lave nogle ret hårde prioriteringer og det har været vigtigt for os, at regeringen anerkender i den her aftale, at kommunerne kommer til at stå med nogle vanskelige prioriteringer særligt på det specialiserede socialområde”.Men det er ifølge Astrid Krag en forkert udlægning af aftalen og dens konsekvenser for personer med handicap.”Vi har med den her aftale givet et solidt løft af kommunernes økonomi, det har vi nu i tredje aftale. Det er nogle historisk store løft af kommunernes servicerammer, vi har givet. Den her bekymring forstår jeg jo godt at man har i kommunerne, det en svær opgave man står med, og det er det hvert eneste år, og hvert eneste år hører vi også bekymringen, og vi kan jo konstatere, at kommunerne har kunnet løfte budgetterne på det specialiserede socialområde de seneste tre år, så jeg anerkender fuldt ud, at man står med en stor og vigtig opgave,” sagde Astrid Krag.Udtalelsen faldt i et interview, hvor Astrid Krag afviste kritik fra handicaporganistionerne af, at der ikke i økonomiaftalen er afsat penge til bedre hjælp til personer med handicap. Astrids Krags insisteren på, at der ikke bliver tale om hårde prioriteringer på det specialiserede socialområde men derimod øgede budgetter er bemærkelsesværdig, fordi hun samtidig afviste studieværtens gentagne påpegning af, at så skal kommunerne finde pengene ved at effektivisere andre områder. Eller som studieværten spurgte:

“Det er så penge de skal finde andre steder?”

“Nej, med de seneste økonomiaftaler har vi løftet kommunernes økonomi først med 1,7 mia. så med 1,5 og nu med 1,4. Det er til demografien, men det er også mere oveni, så man har mulighed for at udvikle velfærden.”Fakta – det står der i økonomiaftalen om prioriteringer på det specialiserede socialområde:Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for atsikre en målrettet styring og prioritering af området. Kilde: Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2022

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply