Skip to main content

I flere medier kan man læse, at praktiserende læger har misforstået eller misbrugt muligheden for at fakturere regionerne for en service, som i mange tilfælde har været værdiløs for borgerne. 

Konkret har læger inden for det sidste år videresendt over  570.000 e-mails med negative testsvar til borgere. For hver mail har lægerne modtaget 42,72 kroner, svarende til en samlet udgift for regionerne på 24.5 millioner kroner.

Det mener regionerne, er alt for meget og derfor har de krævet de 19.5 millioner kroner tilbage ud fra en betragtning om, at servicen kun var beregnet til borgere, hvor det undtagelsesvist var nødvendigt. 

Formand for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg har bl.a. til TV2 givet udtryk for, at nogle læger har misforstået ordningen.

Man kunne i den sammenhæng rejse spørgsmålet om, hvilket ansvar regionerne har, som dem der er den anden part i den her aftale?

Indgået på foranledning af PLO

”Sådan som jeg har forestået det, er det her en aftale, der er indgået på foranledning af PLO og fra regionernes side havde man sådan set ikke foreslået denne her aftale, men aftalen fik fra den daværende formand den bemærkning med, at den kun skulle anvendes i særligt nødvendige tilfælde,” siger Bo Libergren (V), der er næstformand i Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, som forhandler overenskomst med PLO.

Regionerne påtager sig dermed ikke ansvaret for, at aftalen opstod. Bo Libergren understreger dog, at den blev indgået i de travle dage sidste år i marts, men synes ikke, at der er noget at misforstå.

”Vi mener grundlæggende ikke, at aftalen er uklar, forstået sådan, at der skal en lægefagligbegrundelse til for, at man sender de her negative svare videre til borgeren,” siger Bo Libergren til OPS-Indsigt.

Det betyder, at hvis lægen konsekvent har videresendt mails, kan det i regionernes optik ikke betragtes som en individuel lægefaglig vurdering. Det hele hænger altså på lægernes egen bedømmelse, men den køber man ikke helt hos PLO.

Aftalen bygger på en lægefaglige vurdering

”Det var ikke nogen god aftale, PLO indgik med Danske Regioner om negative prøvesvar. Det tror jeg, både PLO og Danske Regioner har erkendt og taget ved lære af. Det skulle i aftalen mere tydeligt have været beskrevet, hvornår det er fagligt indiceret at skrive til patienter om negative prøvesvar,” replicerer Jørgen Skadborg, da OPS-Indsigt henvender sig.

Her skal man lige have sig for øje, at aftalerne mellem regionerne og lægerne i høj grad bygger på tillid til den lægefaglige vurdering frem for en meget udspecificeret kravspecifikation.

”Det er naturligvis også derfor, at vi reagerer på det, når vi så iagttager et så stort et forbrug, hvor det umuligt alene kan være begrundet i en lægefaglig individuel vurdering,” siger Bo Libergren til OPS-Indsigt.

Det forhold at PLO går ud og opfordre sine medlemmer til ikke bare at betale det tilbage, som regionerne har vurderet lægerne skylder, ser han som et problem.

Skatteborgere skal ikke betale for værdiløs ydelse

Han peger på, at det jo ikke er strafbart, hvis lægen blot har misforstået en aftale. ”Og det er jo heller ikke det vi lægger op til, men det vi lægger op til, er at skatteborgerne ikke skal betale for en ydelse der er værdiløs,” siger han til OPS-Indsigt.

”Der er forskel på sjusk og fusk. Man kan se det sådan, at hvis noget er i kategorien sjusk, så har det en type af konsekvens og i de tilfælde anerkender vi så, at nogen har misforstået aftalen og så må de betale tilbage, men det er klart, at i de få tilfælde vi kan se, at ydelsen er taget helt konsekvent, vil vi jo nok se på med andre briller,” siger Bo Libergren.

Her peger han på muligheden af at kigge ind i det eksisterende sanktionssystem, hvor man kan gå fra en advarsel over bod til fratagelse af et ydrenummer, men da der er tale om enkeltsager, kan han ikke udtale sig mere konkret om, hvordan de falder ud.

Opfordrer læger, der har misforstået aftale at betale tilbage

Hos PLO er man ikke tilfreds med, at man ikke er nået til enighed med Danske Regioner om en aftale om tilbagebetaling, men at regionerne vedbliver at holde fast i deres nøgle for tilbagebetaling af ydelser for mail om negative prøvesvar.

”Det har været korrekt af de praktiserende læger at bruge ydelsen i de situationer, hvor lægen har vurderet, at det var fagligt relevant at orientere patienten om et prøvesvar. Jeg mener ikke, det er rimeligt at tale om ”overfakturering”. Men PLO opfordrer praktiserende læger, som har misforstået, hvornår de skulle anvende denne ydelse, til at betale tilbage,” afslutter Jørgen Skadborg.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply