Skip to main content

I alt for mange bysamfund har centraliseringen og urbaniseringen sat sit præg og efterladt tomme huse og butikker, og flere steder har indkøbscentre og store dagligvarebutikker uden for byen afløst handelslivet her. Resultatet er, at bymidterne har mistet status som naturligt samlingspunkt.Det er tankerne bag regeringens udspil ‘Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund’, hvor regeringen vil have velfungerende provinsbyer og levende landdistrikter med stærke lokalsamfund, som det står i udspillet.Der foreslås blandt andet, at det skal være et krav i planloven, at kommunerne laver en strategi for bymidterne, og at statslige midler til byfornyelse skal flyttes fra landsbyer til mindre og mellemstore byer, der har brug for et løft af nedslidte bymidter.Kommunerne fik i 2017 mulighed for at planlægge for områder til butikker uden for bymidten – også kendt som aflastningsområder. 23 ud af 64 kommuner uden for hovedstadsområdet har efter lovændringen og frem til november 2020 planlagt for 25 aflastningsområder.I udspillet foreslår regeringen et femårigt stop for at etablere nye aflastningsområder.Endelig skal der afsættes en statslig pulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse af slidte og tomme bymidter – og derudover 30 mio. kr. til medfinansiering af flere biblioteker i bymidter, hvor der i dag i flere tilfælde også er etableret borgerservice og andre funktioner, der har stor betydning for antallet af dagligt besøgende.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply