Skip to main content

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har længe jagtet de såkaldte stråmandsklinikker og forsøgt at råbe politikerne på Christiansborg op. I januar så det så ud til at lykkedes, for Det Konservative Folkeparti fremsatte et beslutningsforslag til bekæmpelse af stråmandsklinikker, men under førstebehandlingen er der rejst tvivl om, hvorvidt de her stråmandsklinikker overhovedet findes.

Samtidig er der i kølvandet på førstebehandlingen rejst en række spørgsmål om stråmandsklinikker, fra Ellen Trane Nørby (V) og Martin Geertsen (V), hvor sundhedsministeriets standardsvar synes at være

” Sundhedsministeriet har ikke oplysninger om for eksempel omfanget af de såkaldte stråmandsklinikker.”

Meget tyder på, at antallet af stråmandsklinikker er af minimal størrelse i forhold til det samlede antal lægeklinikker i Danmark. End ikke PLO har kunne komme med et præcist svar, hvilket vi har gennemgået i en anden artikel.

Partnerskabsklinikker peger ind i fremtiden

Men hvad er lige op og ned? Det har vi spurgt PLO`s formand om og han peger på, at for at gøre forvirringen total er man i debatten begyndt at tale om partnerskabsklinikker.

”Det er ikke os, der har opfundet begrebet partnerskabsklinikker, vi har hidtil kaldt det hele for stråmandsklinikker, men vi må anerkende, at der er en af aktørerne, nemlig Alles Lægehus der prøver på at have ordnede forhold,” siger formand for PLO Jørgen Skadborg til OPS-Indsigt.

Ifølge ham har Alles Lægehus, som er en af de virksomheder, der opretter og driver partnerskabsklinikker nogle ordentlige kontrakter. Her arbejder de ansatte læger efter et dogme, hvor de angiveligt, kan købe sig ind som partner og overtage en klinik, hvis de skulle få lyst til det henad vejen.

” Og det er jo noget som peger ind i fremtiden, hvis det er det man forstår ved en partnerskabsklinik,” siger Jørgen Skadborg og fortsætter.

”Vi synes det er helt forkert, hvis der foregår regulær stråmandsvirksomhed. Det vil sige en læge, der slet ikke praktiserer som læge, men køber et antal klinikker, hvor han hverken sætter sine ben i dem eller har noget som helst med det at gøre, andet end et navn på et stykke papir og så er det en koncern der driver forretningen.”OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvilke typer af lægeklinikker du kan møde i almen praksis og det er faktisk ikke så få.

Selvstændige på overenskomst

Aftalen mellem de praktiserende læger og regionerne er noget af det mest veletablerede offentlige-private samarbejde, det er nærmest en hjørnesten i det nære sundhedsvæsen.

”Det er faktisk lidt misvisende, at vores aftale med regionerne kaldes en overenskomst, for en overenskomst forudsætter, at man er lønmodtager, men vi er reelt selvstændige,” siger Jørgen Skadborg. Han peger dermed på et af de argumenter, der har været i debatten for partnerskabsklinikker, nemlig at flere yngre læger blot ønsker at være læge i almen praksis, men ikke selvstændig.

Hos PLO har man det ideal, at der er en ejer til stede i klinikken og det en af de ting man opponere i mod, når det kommer til stråmandsklinikker.

”Det undergraver vores brand som praktiserende læger, at der ikke er en fast læge – det skal være tydeligt for patienterne hvem de kan vælge, for det mangler der en del steder,” siger Jørgen Skadborg om de såkaldte stråmandsklinikker.

Ønsker Gennemsigtighed

Ser man på markedet for almen praksis, er der tale om et rigtigt stort marked, hvor over 90 % af de praktiserende læger er såkaldte PLO-Læger eller traditionelle familielæger. Det vil sige de såkaldte partnerskabsklinikker er mere undtagelsen end reglen.

Men hvis de her stråmandsklinikker potentielt ikke findes og PLO godt kan se et fremtidsperspektiv ved de såkaldte partnerskabsklinikker, forudsat at der er transparens i aftaleforholdene, hvorfor bruger PLO så megen energi på at bekæmpe noget, som ikke fylder ret meget i markedet?

Der er nemlig kun to virksomheder, der opbygger og drifter de såkaldte partnerskabsklinikker. Det er Nordic Medicare og Alles Lægehus og de har som sagt kun en meget lille del af det store marked for praktiserende læger.

”Det at der er en praktiserende læge, der selv tager ansvaret for at ansætte læger i de ledige ydrenumre, så kan man for vores skyld godt kalde det et partnerskab og bruge en koncern som Alles Lægehus til at drive alle de andre ting. Så ser vi ikke nogen forhindringer på det punkt,” siger Jørgen Skadborg

Det som er væsentligt for PLO, er at det er en praktiserende læge der ejer klinikken og har ansat den eller de yngre læger til de ledige kapaciteter, som den praktiserende læge ejer og det fremgår, at man kan vælge lægen ud fra lægevalgslisten som sin faste læge.

”Så synes vi egentligt ikke det er helt tosset, men det vi lige mangler er, at de får nogle gennemsigtige kontraktforhold, så de ansatte læger kan se hvad de går ind til. Da det måske vil gøre det nemmere for nogle læger at komme til at eje deres egen praksis,” siger Jørgen Skadborg til OPS-Indsigt.

PLO`s monopol er udfordret

Det er hans holdning, at de yngre læger der ønsker at være ansat i en partnerskabsklinik skal have mulighed for at slippe ud af ansættelsesforholdet og købe sig ind, men de skal ikke været bundet som i en anden franchise, hvor de ikke kan komme ud og etablere deres egen PLO-klinik.

”Det vi mangler er, at vi som repræsentanter for klinikejerne og foreningen af yngre læger i fællesskab kan få lavet en eller anden form for regulering, så der er ordnede forhold og gennemskuelige kontrakter for de ansatte læger i de her partnerskabsklinikker,” siger Jørgen Skadborg.

”Hvis der er transparens i ansættelses- og kontraktforholdene, så kunne vi anbefale medlemmerne at deltage i den slags konstruktioner,” siger han.

Men hvorfor går PLO så meget op i, at de som forening skal kunne føre en slags kontrol med partnerskabsklinikkerne?

Forklaringen på det ligger måske gemt i en udtalelse fra Jørgen Skadborg i ugeskrift for læger nr. 183 – januar 2021, her siger han blandt andet.

”De (politikerne red) skal beslutte, om de ønsker kvotekonger, der bliver til stordriftsaktører, der kan stille sig i en selvstændig position i forhandlinger med det offentlige og med deres stordriftsmagt tilrane sig en anden form for marked.”

Lidt frit oversat kunne man tolke det således, at PLO med deres indsats mod stråmænd og partnerskabsklinikker har forsøgt at bevare det monopol, de har haft som eneforhandler med regionerne i forhold til området for praktiserende læger.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply