Skip to main content

Region Midtjylland er endnu engang inde i en turbulens omkring et udbud, der ikke forløber helt som planlagt. Senest har vi set hvordan det gik med udbuddet af lyntest. Her måtte man trække opgaven tilbage og genudbyde den kun en uge efter at den var gået i drift.

Denne gang beskyldes regionen for at bryde udbudsreglerne i forhold til udbud af fire akuthelikoptere. Det fremgår af en aktindsigt, som TV2Øst har fået. 

Milliard udbud med forhindringer

Region Midtjylland står for regionernes udbud af de fire akutlægehelikoptere til en samlet værdi af 1,2 milliarder, som i dag har base i Ringsted og fra efteråret 2023 kan blive betjent af en ny virksomhed, der skal flyve fra baser i Billund, Skive, Saltum og Ringsted. 

Indtil nu har opgaven været varetaget af det norske firma Norsk Luftambulanse, som vandt udbuddet i 2013, hvor der i øvrigt også blev klaget over udbuddet. Her blev Region Midtjylland efterfølgende dømt i både Klagenævnet for Udbud og Østre Landsret for at have brudt udbudsreglerne.

Det var den gang som nu også dengang ’Babcock Scandinavian Air Ambulance’, der klagede over regionen.

Men udbuddet af akutlægehelikoptere har denne gang også haft andre vanskeligheder.  Blandt andet har man måtte lade prækvalifikationsfasen går om, fordi man her stod kun med en enkelt tilbudsgiver, der opfyldte kravene.

Klage i Klagenævnet for Udbud

Endelig er to virksomheder så udvalgt til at byde på opgaven, men virksomheden Babcock Scandinavian Air Ambulance forstår ikke, hvorfor det er blevet kasseret og her derfor klaget til Klagenævn for Udbud.

Og det er ikke en hvilken som helst virksomhed. Den er nemlig en del af Babcock-koncernen, som driver over 400 akutlægehelikoptere i Europa.

”Når vi har med så stort et udbud at gøre, så synes vi, at det er besynderligt, at man ikke ønsker at have så mange kandidater som muligt. Det er i skatteydernes og patienternes interesse, at udvalget bliver så stort som muligt,” siger Marie-Christine Højlund, der er HR-chef i ’Babcock Scandinavian Air Ambulance’ til TV MIDTVEST.

Region Midtjylland  har begrundet sit fravalg af ”Babcock Scandinavien Air Ambulance” med, at virksomheden ikke har kapital nok til at drive akutlægehelikopterne i Danmark, samt sikret mod konkurs.

Det er Babcock Scandinavien Air Ambulance ikke enig i, her har man stillet en såkaldt moderselskabsgaranti fra moderselskabet.

Udbud muligvis skræddersyet til nuværende leverandør

I det hele taget ser dette milliard udbud ud til at være belagt med udfordringer, for ud over at det har været vanskeligt at få nogen prækvalificeret, så har en luftfartsinspektør fra Trafikstyrelsen forladt en arbejdsgruppe omkring udbuddet i region Midtjylland.

Det har vedkommende gjort med den begrundelse, at hele udbuddet et tilrettelagt med henblik på at den nuværende operatør, Norsk Luftambulanse, skal vinde opgaven. Det skriver Jyllands-Posten.

I en mail skulle han angiveligt have skrevet:

”Processen gennem den tekniske dialog, Tender-materiale og tilbud har gjort det klart for mig, at alt er lagt til rette for en fortsættelse af kontrakten med NLA.” (Norsk Luftambulanse red.)

Det må siges at være en ret så opsigtsvækkende udmelding, som Trafikstyrelsen og Region Midtjylland siden har brugt en del tid på at få lukket ned.

Luftfartsinspektørens mail skabte nemlig vrede i Region Midtjylland og fik regionen til at kræve et dementi, fordi man ikke ville have ”den udtalelse på sig”, fremgår det af et telefonnotat fra Trafikstyrelsen.

Norske hviletidsbestemmelser kan give konkurrencefordel

Dementiet er nu givet, men luftfartsinspektøren, som må siges at være flymæssig ekspert, har ikke ændret mening, fremgår det af en mail fra inspektøren til hans ledelse, skriver Jyllands-Posten.

”Min beslutning, at trække mig fra arbejdsgruppen, var dels, at de ikke seriøst søgte en anden operatør. Desuden var det udelukket, at en dansk operatør kunne komme i spil,” skrev han.

Samtidig henviste han til et EF-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere i civil luftfart. En slags køre- og hviletidsbestemmelser, der kendes fra andre områder som fx lastvognskørsel.

Det interessante er her, at Danmark som den gode dreng i klassen følger direktivet, hvor Norge tilsyneladende ikke har implementeret det.

Konkret betyder det, at Norsk Luftambulanses piloter kan tage flere vagter i træk end piloter ansat i en dansk virksomhed, alene fordi nordmændene ikke følger direktivet. Det betyder, at Norsk Luftambulanse kan operere med færre piloter end en dansk virksomhed, hvilket kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til pris i forbindelse med et udbud.

Hos Region Midtjylland ser man dog lidt anderledes på det. Her mener man at, at inspektørens beskyldninger er grundløse. 

”Vi har i stedet – på Trafikstyrelsens anbefaling – stillet krav om den vagtform, som leverandørerne skal byde ind med, for på den måde at sikre ensartede konkurrencevilkår. En vagtform, der for øvrigt afviger markant fra den vagtform, som Norsk Luftambulanse bruger i dag,” siger Henning Voss, direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply