Skip to main content

Offentlige institutioner har siden marts 2020 haft dispensation til at udvise større fleksibilitet over for virksomhederne for at understøtte deres likviditet, bl.a. i form af fremrykkede betalinger. Den fleksibilitet stod til at udløbe med udgangen af februar 2021, men Folketinget har nu vedtaget, at initiativerne kan forlænges frem til 30. juni 2021.

Coronavirus påvirker de danske virksomheder voldsomt. Offentlige myndigheder kan nu fortsætte med at hjælpe og begrænse skaderne ved at holde fast i det gode samarbejde med private leverandører og udvise fleksibilitet.

Derfor har Regeringen og Folketinget valgt at forlænge de tiltag, der siden marts 2020 har givet offentlige ordregivere større mulighed for at udvise fleksibilitet over for deres leverandører.

Dansk Industri: Hold fast i samarbejdet

Hos Dansk Industri håber man, at indkøberne i både staten, kommunerne og regionerne vil holde fast i det gode samarbejde med leverandørerne og gøre brug af de lempede regler:

”Vi opfordrer til, at man hos alle offentlige myndigheder går i dialog med leverandørerne om at holde gang i så mange aktiviteter som muligt og samtidig får udnyttet de muligheder, der er for eksempelvis at forudbetale regninger,” siger branchedirektør, Jakob Scharff i et presseopslag.

Dansk Erhverv: Et skridt i den rigtige retning

Hos Dansk Erhverv opfordrer man særligt kommunerne til at fortsætte samarbejdet med alle leverandører. Her har man siden nedlukningen i marts 2020 haft fokus på at skabe klarhed om rammerne for offentlige indkøb.

Generelt har det ført til, at Dansk Erhverv nu kan konstatere, at 95 ud af landets 98 kommuner fremrykker betalinger til private leverandører.

Men der er dog en række andre udfordringer, som er dukket op. For eksempel har kommunerne i følge Dansk Erhverv håndteret deres betalinger til private leverandører forskelligt. Nogle kommuner har valgt at annullere aftaler uden betaling ved at påberåbe sig force majeure til trods for, at Økonomistyrelsen i en udtalelse vurderede, at det offentlige ikke kan påberåbe sig force majeure i forbindelse med COVID-19.

Andre kommuner har valgt at melde offentligt ud, af leverandører blot skal fakturere som hidtil, hvilket er af stor betydning for leverandørernes likviditet.

Skaber klarhed

Den netop vedtagne lov skaber klarhed over det offentliges muligheder for at understøtte de private leverandører og giver Indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for fravigelser fra de bevillingsregler, som gælder i kommuner og regioner. Det vækker glæde i Dansk Erhverv.

”Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Mange leverandører af tjenesteydelser har mistet deres marked fra den ene dag til den anden og er sendt ud i en hård kamp for at få økonomien til at hænge sammen. Samtidigt har det medført stor usikkerhed, at der ikke har været klarhed om, hvilke værktøjer kommunerne kan gøre brug af. Det problem løser den nuværende aftale, så det er vi selvfølgelig utroligt glade for”, siger markedschef, Morten Jung i en pressemeddelelse.

Tre tiltag

Med vedtagelsen af loven i Folketinget d. 23. februar 2021 har man altså nu givet mere klarhed, samtidig med, at man også har givet hjemmel til, at tiltagene forlænges for de kommunale og regionale indkøb. (Finansudvalget godkendte allerede den 28. januar 2021, at der kan dispenseres på statens områder)

Der er i runder rammer tale om tre tiltag som offentlige virksomheder institutioner opfordres til at følge:

  1. Fremrykke alle betalinger
  2. Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 30. juni 2021.
  3. Om muligt at undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus.

Særligt den sidste del af aftalen glæder i Dansk Erhverv.

”Aftalen fastslår, at kommuner skal undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis de kan henføres til COVID-19, og det bør lukke for diskussionen om, hvorvidt kommunerne kan påberåbe sig force majeure. Derfor forventer jeg, at alle kommunerne vil følge gå i tæt dialog med leverandørerne om at sikre fælles løsninger til gavn for begge parter”, siger han.Indenrigs- og Boligministeren har i et orienteringsbrevet af 1. marts 2021 opfordret til, at kommuner og regioner benytter de muligheder, som reglerne giver for at udvise fleksibilitet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply