Skip to main content

Det sker for at give virksomheder, der er presset af den manglende aktivitet i kølvandet af corona-truslen, en økonomisk hjælp.

”Vi ved, at københavnske virksomheder er trængt af, at samfundet er ved at gå i dvale. Det kan ramme hårdt og særligt mindre virksomheder vil være sårbare over for den opbremsning, der sker i økonomien.” Det sagde overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse, da Københavns kommune som den første kommune var ude og annoncere, at man ville hjælpe erhvervslivet med denne type af tiltag.To grunde til at man åbner for pengeslusen nu

Når kommunerne åbner pengeslusen, handler det om to ting. Først og fremmest den håndsrækning, som akut giver virksomhederne mere likviditet, dernæst skal man tænke på, at kommunernes økonomifunktioner lige nu er sendt hjem og ikke belastet af den traditionelle kommunale drift. Med andre ord der er god tid til at komme i bund med betalingerne.Kommunernes betalingstakt har ellers gennem årene været kritiseret for at være for langsom eller uensartet, men coronavirus ser ud til, at have åbnet for betaling af erhvervslivet på en hel anden måde, end man ellers er vant til.Forsigtig opfordring fra KL til kommunerne om at bruge kassebeholdningen

I Kommunernes Landsforening KL understøttede man fredag eftermiddag, at kommunerne betaler forud. Her opfordrer man de kommuner, der har mulighed for det til at bruge deres kassebeholdning til at betale regninger så hurtigt som muligt.

”Vi opfordrer til, at de kommuner, der har mulighed for det, taler med deres leverandører, om de ønsker, at regningerne bliver betalt nu og her. Så vi foreslår en løsning, hvor virksomheder, der har problemer med likviditeten, selv melder ind til kommunerne,” siger Jacob Bundsgaard (S), formand for KL til Danske Kommuner.

I Aarhus skal politikerne mødes. I Svendborg har borgmesteren bedt administrationen fremrykke betalingenMåden kommunerne behandler fremrykningen af betalinger til erhvervslivet er meget forskellig, men fælles for de kommuner OPS-Indsigt har talt med er, at der er en stor bevågenhed og  personbåret politisk aktivitet.Ingen ønsker så at sige at være den, der kommer sidst med hjælp, men samtidig gør de lokalpolitiske forhold, at vejen dertil ser forskellig ud.I Aarhus Kommune, hvor Jacob Bundsgaard er borgmester, skal politikerne på mandag beslutte, om de vil fremrykke betalinger i stedet for at bruge hele den normale betalingsfrist, der kan være op til 30 dage.

“Jeg forventer, at vi træffer beslutningen på mandag. Vi har ikke overblik over, hvor mange penge det vil dreje sig om, men et groft estimat vil være i størrelsesordenen 300 millioner kroner,” siger Jacob Bundsgaard.Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek  i Århus Kommune bekræfter, at man er langt med en række forskellige tiltag, som er mere end blot tanker.Blandt de tiltag, man arbejder på, handler det blandt andet om fritagelse for at betale for leje af areal og udsættelse af fristen på en række udbud.

”Virksomhedernes likviditet bliver presset i den nuværende situation, og mange er derfor ekstra sårbare. Vi skal derfor sammen undersøge, hvilke muligheder vi har som for at hjælpe virksomhederne. Det kan for eksempel være ved, at vi indfører straksbetalinger af alle regninger fra private leverandører,” siger Bünyamin Simsek 

I Svendborg Kommune er borgmester Bo Hansen (S) klar til at sprøjte 60 millioner kroner ud i erhvervslivet.

“Jeg vil senere i dag bede Erik Meldgaard (kommunaldirektør red.) om at iværksætte en fremrykning af betalingen af vores regninger. For at understøtte erhvervslivet, ikke mindst det lokale erhvervsliv, vil Svendborg Kommune betale alle regninger hurtigst muligt uanset betalingsfrist”, skriver Bo Hansen i en mail til Økonomiudvalget lørdag.

De sociale medier syder af politisk bevågenhed

Følger man med på de sociale medier, kan man iagttage at betalinger til erhvervslivet har stigende politisk bevågenhed hos central lokalpolitikere.

Eksempelvis i Greve Kommunen hvor Borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann lørdag skriver på LinkedIn: 

”I dag har jeg foreslået byrådet i Greve, at vi fremrykker alle vores betalinger……..Vi kan naturligvis ikke som kommune direkte hjælpe den enkelte virksomhed, men vi har alligevel nogle tiltag, der kan være til hjælp for virksomhederne. ……. Jeg vil opfordre alle kommuner til at gøre det samme.”

Mange flere Kommuner er på vej med straksbetalingerPernille Beckmanns opslag matcher fint den rundspørge, OPS-Indsigt har lavet i weekenden.

Her kan vi konstatere, at man i mere end 20 kommuner først i næste uge vil påbegynde betalingen af regninger til erhvervslivet før tid. 

Antallet på 20 skal tages med et gran salt og er formodentligt langt højre, da kommunernes administration er forsigtige med at melde noget præcist ud.Det tilbagemeldinger  OPS-indsigt har fået indikere et langt større antal, det viser de mailsvar, som vi har fået, hvor kommunerne blandt andet skriver:

”Det kommer.””Vi er i gang, men skal lige have det sidste på plads, så melder vi også ud.”Følg derfor med i lokalpressen og på kommunernes hjemmeside, hvor man kan forvente, at denne håndsrækning til erhvervslivet vil blive annonceret

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply