Skip to main content

I søndags blev det offentliggjort, at en kontrakt på en milliard kroner mellem de danske regioner og den private leverandør SOS International blev revet over efter kun én uges drift og flere eksempler på kritisable kvalitative forhold på testcentre i fire regioner.

”Udbuddet udstiller mange af de fejl og mangler man kan begå med det nuværende system, hvis opgaver skal tvinges i udbud, selvom det offentlige eller den leverandør, der hidtil har haft opgaven, klarer det strålende,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen i et nyhedsopslag.

Han mener, at nogle opgaver skal kunne undtages de normale regler for offentlige udbud. Det mener. På den led følger han i kølvandet på en række politikere på Christiansborg, som er skræmt af oplevelsen med SOS-International A/S.

Her peger flere ifølge Danmarks Radio på at opgaven med at kvikteste danskerne som led i teststrategien er for problematisk til, at den skal igen sendes i udbud. Det vil Enhedslisten og Dansk Folkeparti have stoppet, mens SF som udgangspunkt støtter forslaget. De Konservative advarer mod at begå endnu en ”stor fejl”.

Politikerne og FOA rejser dermed det spørgsmål, som mange danskere har rystet på hovedet ad de sidste uger, når man betragter udbud af lyntest og efterfølgende kaos i perspektiv af den sundhedskrise vi befinder os i, hvor der er en omfattende smittespredning. 

Og det stopper ikke her

”Det kan vel ikke være meningen, at man så skal udbyde en opgave, der ser ud til at fungere, når vi befinder os midt i en pandemi?” 

Det spørgsmål rejste nogle af vores kommunale læsere, da det blev klart, at Falck havde tabt opgaven på pris og de var efterladt i et limbo, der satte deres planlægning af test på plejecentre og sociale tilbud på stand by, fordi regionerne havde skiftet leverandør.

Undtagelsesbestemmelse i udbudsloven

I udbudsloven findes der ellers en undtagelsesbestemmelse, der gør det muligt for regionerne at lave kontrakter med private virksomheder som eksempelvis Falck, hvis der er ”tvingende grunde” til det. Den bestemmelse gjorde regionerne brug af i begyndelsen af december, da man indgik aftale med Falck og Copenhagen Medical, så man kunne få lyn-testet befolkningen op mod jul, men bestemmelsen kan kun bruges på den korte bane, vurderer Carina Risvig Hammer, der er er lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.

”Der skal være en akut situation, som gør det nødvendigt at foretage et indkøb. Man kan kun bruge den til at lave et indkøb i en kortere periode,” siger hun siger hun til Danmarks Radio

På den led ligger hun sig op ad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 12. marts 2020, hvor man har fokus på anvendelsen af udbudslovens § 80, stk. 5.

Bestemmelserne giver mulighed for at undlade udbud, hvor tvingende grund gør det nødvendigt at gennemføre en tildeling af en offentlig kontrakt i hast. Da pandemien har bredt sig til alle områder af samfundslivet, er spørgsmålet, hvilke grænser der er for anvendelse af § 80, stk. 5Her skal man have in mente, at Coronakrisen generelt ikke er af nyere dato og i det administrative bureaukrati i regionerne kan man ikke betragte situationen som akut og dermed give mulighed for at undtagelsesbestemmelserne finder anvendelse. Sagt med andre ord regionerne har fra det øjeblik de laver aftalen med Falck i december rigeligt med tid til at kunne udarbejde og gennemfører et godt udbud

En anden ikke uvæsentlig betragtning, når man taler om undtagelsesbestemmelserne, er om producentmarkedet er berørt af krisen i et sådant omfang, at det er omsonst at gennemføre et udbud fordi, der kun findes en eller få producenter. Det er ikke tilfældet på markedet for lyntest og podning.

Her har syv kvalificerede virksomheder budt på opgaven om lyntest i januar. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Regionen bærer selv en del af ansvaret

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at direktøren for Region Midtjylland ved opsigelsen af kontrakten med SOS-International skyder ansvaret over på den private leverandør.

”Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over at SOS International A/S svigter sine forpligtelser,” siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff i en pressemeddelelse

Man begrunder det med, at man ikke længere har tillid til, at SOS International A/S og deres underleverandør Medical Nordic A/S kan opfylde kontrakt- og sundhedsfaglige retningslinjer. 

Det er her man skal bemærke, at det udbud som SOS-International vandt lå væsentligt under den pris regionerne oprindelig betalte for lyntest og det var man så glade for i midten af januar, at man ovenikøbet skrev det i en pressemeddelelse.

”Faktisk er priserne med aftalerne på baggrund af udbuddet cirka en tredjedel af det, vi betaler i dag, og det er vi rigtig godt tilfredse med,” sagde koncerndirektør Anders Kjærulff fra Region Midtjylland.

Det vil sige, man tildelte kontrakten i Region Midtjylland med helt åbne øjne på baggrund af laveste pris og ingen vægtning af kvalitet. Det bekræftes helt klart, når man læser udbudsmaterialet, hvor der godt nok stilles nogle krav til kvalitet, men de betragtes som minimumskrav og vægtes således ikke op mod prisen.

Flere udbudsfolk oplyser til baggrund, at regionen, selvom der ikke har været tale om en lang udbudsproces, har haft tidsmæssigt ”rimelig” tid til at gennemføre et udbud, hvor også kvalitet kunne vægtes.

Det kunne have resulteret i et anderledes vinderfelt og dermed en potentiel mulighed for, at vi havde om ikke helt undgået udfordringer ved leverandørskifte, så haft en mindre kaotisk situation omkring lyntest, siger kilder til OPS-Indsigt.

FOA og Dansk Erhverv enige om at kvalitet skal vægtes

”Allerede her går det galt,” siger Thomas Enghausen med henvisning til at regionerne har vægtet pris frem for kvalitet.

”Regionerne har tildelt opgaven efter, hvem der kunne løse opgaven billigst – ikke bedst. Vi har set adskillige eksempler på blandt andet kommuner, der tildeler for eksempel ældreplejeopgaver til urealistisk lave priser med enten konkurs eller dårlig kvalitet til følge. Myndighederne burde være klogere,” siger Thomas Enghausen.

Man kan i den sammenhæng rejse spørgsmålet, om det ikke er den offentlige udbyder, altså Region Midtjylland, man som borger skal være skuffet over?

Umiddelbart har der ikke været en kontrolberegning af den tilbudte pris hos regionen og man har heller ikke vægtet tilbuddene kvalitetsmæssigt, i en pandemisk situation hvor vi ved, at kvalitetsstandarder for hygiejne, kompetencer, organisering med videre har en central betydning.FOA mener, at regionerne i det konkrete udbud i stedet burde have vægtet kvaliteten højere i udbuddet og ladet virksomhederne konkurrere om kvalitet i stedet for pris.

”Det er et generelt problem, når det offentlige sender opgaver i udbud. Den ensidige fokus på prisen er skadelig for trygheden og sikkerheden i velfærdsopgaverne,” siger Thomas Enghausen.Og det er man hos Dansk Erhverv enig i.”Jeg er fuldkommen enig med FOA i, at når offentlige opgaver udbydes så skal kvaliteten også vægtes,” siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply