Skip to main content

Et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland er fast besluttet på at hjemtage rengøringsopgaven på Aarhus Universitetshospital til trods for, at det kommer til at koste millioner i fremtidig drift, for slet ikke at tale om transaktionsomkostningerne ved selve hjemtagelsen. Det bekræftes af Carsten Kissmeyer (V), der er anden næstformand i regionsrådet.”Det er helt tydeligt, at der et flertal i regionsrådet, der vil hjemtage opgaven uagtet argumenterne om merudgifter og det giver en diskussion af politisk ideologisk karakter,” siger han til OPS-Indsigt.Også hos brancheorganisationen Dansk Service har man øje på, at hjemtagningen af opgaver ikke alene handler om økonomisk mest fornuftig forvaltning af de regionale midler.”Vi ser en tendens til, at det offentlige i højere grad lukker sig om sig selv og trækker sig fra samarbejdet med private leverandører. Dette på trods af at hjemtagning ofte er langt mere omkostningstungt og administrativt byrdefuldt end at lade virksomhederne, der har den fagspecifikke kunnen og viden om faget, løse opgaverne selv,” siger fungerende sekretariatsleder Mads Ravndrup Thomsen til OPS-Indsigt.Det er ikke første gang at Region Midt hjemtager opgaver senest var det over halvdelen af ambulancekørslen. 

Regionen skal ansætte flere for at kunne løse opgavenHjemtagningen af den opgave, som Coor Service i dag udfører, til regionens tilfredshed, er på ingen måde nogen snuptagsløsning, det erkender region og hospitalsledelse. De vurderer nemlig i et dagsordensreferat fra januar, at man ikke har de tilstrækkelige ressourcer til at overtage opgaven.Det handler blandt andet om, at man ved en hjemtagning forventer at skulle rekruttere 25 % flere medarbejdere, samt ”en række ikke uvæsentlige ledelses- og implementeringsmæssige opgaver forbundet med selve omlægningsprocessen.” skriver regionen.”Vi har nogle relative betydelige problemer med at rekruttere folk til sundheds- og plejesektoren, men her har Coor vist sig at kunne rekruttere medarbejdere, der har været på kanten af samfundet og som i dag fungere. Det synes jeg man bør tage med i sine betragtninger,” siger Carsten Kissmeyer.Intern reorganisering i regionen sætter hjemtagelse på stand byRegionen har måske også lyttet til Carsten Kissmeyer. Den har nemlig i første omgang valgt at forlænge kontrakten med Coor Service i 2 år. Herved bliver regionen i stand til at forberede sig på hjemtagningen og det hænger ikke mindst sammen med, at man i regionen har vedtaget en nyt serviceassistentkoncept, hvor rengøring er et af elementerne.Konceptet består af flere faggrupper, som sygehusportører, rengøringsassistenter og husassistenter der henad vejen skulle udfases og erstattes af erhvervsuddannede serviceassistenter og allokeres til en hel ny afdeling, der skal give en mere ”sømløs” understøttelse af klinikken, som man skriver. Den nye afdeling er fusioneret af flere andre afdelinger ved indgangen til 2020 og den er et år efter fortsat i gang med at implementere nye ”sømfrie” overgange og netop derfor kan man ikke hjemtage den udliciterede opgave.Carsten Kissmeyer peger på, at regionen gerne vil have at serviceassistenterne til i betydeligt omfang at løse opgaver de dels ikke løser i dag, men også løse andre opgaver mere ad hoc på basis af en lokal ledelses allokering og her ligger der en udfordring i, at ledelsesopgaven bliver delt mellem den offentlige leder på hospitalet og den private arbejdsgiver af privat ansatte serviceassistenter hos Coor Service.Anbefaler dialog med markedet”Men jeg synes at frem for at hjemtage opgaven, skal man udvikle metoder mellem den private sektor og regionen, så vi får det til at fungere med de nye serviceassistenter,” siger Carsten Kissmeyer.Modstanderne mod en hjemtagelse, som foruden Carsten Kissmeyer består af Lone Langballe, Steen Thomsen, Marianne Karlsmose, Jakob Rixen og Nicolaj Bang, går derfor ind for, at man går i dialog med markedet om dels hvordan opgaverne kan udbydes, dels hvordan de nye og mindre definerbare opgaver kan løses sømfrit. ”Vi har ikke en cigarkasse med ubrugte midler, der kan dække de 13,4 millioner kroner i merudgifter. Det kommer alt andet lige til at betyde, at vi et eller andet sted i regionen må spare på antallet af hoveder, hvis vi hjemtager opgaven,” siger Carsten Kissmeyer til OPS-Indsigt.Dansk Erhverv: Det svækker kernevelfærdenHos Dansk Erhverv mener man ikke, at det er fair overfor borgerne og den bedste brug af landets skattekroner. Her peger man på, at rengøring ikke bare er rengøring. Det er for dem at set service udført af professionelle servicevirksomheder, der formår at tiltrække og sikre den nødvendige fagspecifikke viden og uddannelse for at opgaven kan udføres.”Man kunne forstå regionens behov for at drive rengøringsvirksomhed, hvis det skyldtes, at regionen havde tilegnet sig særlige kompetencer eller kunne spare betydelige summer. Desværre er ingen af delene tilfældet. Det er en skam og svækker i sidste ende kernevelfærden,” siger markedschef Morten Jung.Han mener, at når det offentlige hjemtager opgaver, som private aktører kan varetage, svækker man det offentlig-private samarbejde. ”I en tid, hvor vi står midt i en global pandemi og historisk sundhedskrise, er det sidste, vi har brug for lige nu virksomheder uden aftaler i ordrebogen. Regionsrådsmedlemmerne bør spørge sig selv, om et fordyrende virksomhedseventyr, der vægter over hygiejne, kernevelfærd og bevarelsen af arbejdspladser, ikke er et udtryk for mangel på samfundssind?” siger Morten Jung til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply