Skip to main content

Onsdag startede vaccinationen af svækkede ældre i hjemmeplejen mod corona landet over, men det kan vise sig at blive en kæmpe udfordring for kommunerne rent logistisk. Det mener i alt fald borgmester Benedikte Kiær (K) i Helsingør Kommune.

“Det bliver langt mere kompliceret, end vaccinationerne har været på plejehjemmene,” sagde hun til Berlingske i sidste uge

Baggrunden for denne profeti er, at de ældre i hjemmeplejen ikke får tilbud om vaccination i hjemmet, som borgerne er blevet det på plejecentrene. Det skal ske på et af de mange vaccinationscentre. Det betyder med andre ord, at de ældre borgere skal transporteres til og fra vaccinecentrene og det skal altså bestilles og planlægges af kommunen i forhold til de borgere, der ikke selv kan bestille en transport eller få hjælp af deres pårørende.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvorledes denne logistiske opgave kan give transportsektoren et boost, men Benedickte Kiær`s profeti om et muligt vaccinemareridt har muligvis fået KL til, at finde andre løsninger.

Transport i institutionsbusser

Af en mail fra KL til landets kommuner kan man nemlig læse, at KL har været i dialog med Motorstyrelsen om muligheden for, at kommunerne kan få en tilladelse til at benytte deres afgiftsfritagne institutionsbusser til befordring af hjemmeboende, plejekrævende ældre samt hjemmeboende handicappede personer til og fra vaccination. 

Det betyder i praksis, at kommunerne selv vil transportere borgere, der modtager hjemmepleje til og fra vaccinationscentrene. Herved reducerer de dels i merudgifterne til covid-19, men de forebygger også det vaccinationsmareridt man forudser.

I mailen skriver KL til kommunernes direktioner om Motorstyrelsens reaktion på KL`s henvendelse: ”Motorstyrelsen har i dag tilkendegivet, at alle kommuner kan få en sådan tilladelse.”

Det fremgår desuden, at kommunerne bare skal sende en mail til Motorstyrelsen for at få en tilladelse.

Det er ikke en ny diskussion

Det undrer man sig gevaldigt over hos brancheorganisationerne, hvor man jævnligt har haft debatten med kommunerne om brugen af institutionsbusser.

”Det er ikke en ny diskussion, men et nyt emne i den her debat, ” siger Jesper Højte Stenbæk, der er chef for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv.

Her er man enormt skeptisk over for kommunernes ønske om selv at agere taxa-virksomhed ift borgerne i hjemmeplejen.

”Når vi ser på loven, må kommuner alene transportere borgere til og fra eget hjem til fx en visiteret ydelse på et plejecenter, men altså ikke et vaccinationscenter. Det er os i den private sektor der har den opgave” understreger Jesper Højte Stenbæk.

Dansk Industri: Mange vognmænd har ikke smør til brødet

Hos Dansk Industri påpeger man, at buskørselsloven indeholder nogle meget snævre rammer og at kommunernes henvendelse til Motorstyrelsen strider mod hele den grundlæggende ide med de afgiftsfrie institutionsbusser.

”Selvom vi befinder os i en særlig situation, så under vi os over, at man ikke lige har henvendt sig til branchen for at høre om, der var mangel på kapacitet,” siger Michael Svane, der er branchedirektør i DI Transport. 

I det hele taget undrer man sig over, at man i kommunerne ikke bare tænker at gøre brug af den kapacitet, der findes i taxabranchen, som er en af de brancher, der har været rigtig presset under coronakrisen.

”Lige nu er der jo ikke mange vognmænd, der formår at få smør på brødet,” siger Michael Svane.

Konkurrenceforvridende

Af busloven kan man læse følgende.

”§ 1 b. Hvis flere plejehjem, ældrecentre eller lignende institutioner er registreret som ejere af et motorkøretøj omfattet af § 1, stk. 1, kan befordring af de pågældende institutioners egne beboere samt hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionerne, der har til formål at vedligeholde de pågældendes fysiske og psykiske færdigheder, ske uden tilladelse.”

Det betyder, at det kun kan lade sig gøre at vaccinere borgere, der modtager hjemmehjælp, hvis vaccinationen foregår på plejehjemmet som ejer bussen, men den forhindring har KL og kommunerne midlertidigt fået en mulighed for at sætte ud af kraft ved deres aftale med Motorstyrelsen og det reagere man på i branchen, hvor man oplever det konkurrenceforvridende.

”Det er helt nyt for mig og derfor overraskende,” siger Jan Wilken, der er direktør i HB-Care, der er en af Danmarks største leverandøre af visiteret specialkørsel til kommuner og institutioner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply