Skip to main content

Gribskov Kommune er den største kommune i Nordsjælland målt på km², så der er god plads til et nyt friplejehjem i en af de kommuner som har flest sommerhuse pr. fastboende indbygger. Hele 8 plejehjem ligger allerede inden for kommunens grænser og nu skal der så ligge et niende. Det har byrådet sagt ja til tirsdag aften ved at sælge to klynger i Helsinges nye bydel Troldebakkerne. 

Troldebakkerne er en kommende bydel, lige nord for Helsinge og vil som færdigbygget bydel indeholde omkring 700 nye boliger, herunder et nyt friplejehjem.

Køberen er den danske ejendomsudvikler og -innovator NREP, som vil bygge et friplejehjem og et antal tryghedsboliger i området med Fonden Mariehjemmene som plejeoperatør. Det fremgår af en pressemeddelelse

Når endnu et friplejehjem i Gribskov Kommune er interessant, så hænger det blandt andet sammen med, at store dele af kommunens adgang til plejehjem i forvejen driftes af private plejeaktører. Kommercielle som ikke kommercielle.

Over 35 % er allerede på private hænder

Samlet set ligger der 405 plejeboliger inden for Gribskov Kommunes grænser. Kommunen råder direkte over 298 plejeboliger, som kommunen kan anvise borgere til. Derudover ligger der tre friplejehjem i kommunen, Dagmarsminde, Ellen Mariehjemmet og Bavne Ager med i alt 107 boliger. Det fremgår af en politisk sag til fagudvalget fra august 2020 om behovet for plejeboliger i fremtiden.

Som det fremgår af skemaet neden for, har Gribskov Kommune allerede en meget diversificeret sammensætning af plejecentre med hensyn til virksomheds- og driftsformer. Isoleret set er der tale om en privat dominans, men vægter man kommercielle og ikke kommercielle er der overvægt af det ikke kommercielle, hvis man medtager de kommunalt drevne plejecentre.

 

Blandingen af leverandører kan være en styrke

Diversificering af plejehjemstilbud er tidligere blevet fremhævet blandt argumenterne for at borgerne har et reelt frit valg, ud fra en betragtning om at leverandørerne leverer de samme ydelser ud fra forskellige værdi og kvalitetsplatforme. Tilsvarende er det blevet hævdet, at et diversificeret leverandørfelt giver kommunen en mere robust forsyningssikkerhed ved en konkurs, idet flere organisationer kan træde til frem for kun den kommunale.

Sigter mod bæredygtigt byggeri

Investeringsdirektør i NREP, Klaus Ahm, glæder sig til at skulle opføre et nyt friplejehjem og tryghedsboliger i Troldebakkerne. Fordi NREP selv kommer til at stå for hele processen, vil der blive lagt stor vægt på bæredygtighed, både hvad angår materialevalg og energiløsninger for selve bygningerne, og i forhold til at sikre et sundt indeklima for både beboere og ansatte gennem moderne velfærdsteknologi blandt andet med fokus på dagslys og sund luft.

”Samarbejdet med Mariehjemmene og Gribskov Kommunes høje ambitioner for Troldebakkerne sikrer, at vi kan levere bæredygtigt og sundt kvalitetsbyggeri, som vi forventer vil blive miljøcertificeret til DGNB Guld. Vi ser frem til en god lokal dialog med alle relevante interessenter, herunder naboerne, så vi kan skabe et godt afsæt for friplejehjemmet og resten af Troldebakkerne,” siger Klaus Ahm.

Mariehjemmene kender kommunen i forvejen

Borgmester Anders Gerner Frost glæder sig meget over salget til NREP:

”Det her er endnu et bevis på, at der er stor interesse for at investere i vores dejlige kommune.

Med det nye friplejehjem og de tilhørende tryghedsboliger, så sikrer vi, at der også er gode rammer for de ældste i den nye bydel, som jo skal være for alle generationer,” siger borgmesteren.

Formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall (V) kalder det rettidig omhu, at byrådet takker ja til at få endnu et friplejehjem til kommunen:

”Vores plejeboliganalyse peger på et behov for flere plejehjemsboliger i 2023. Derfor er det rigtig dejligt at få et nyt friplejehjem til kommunen,” siger formanden.

Direktør i Fonden Mariehjemmene Malene Størup siger om beslutningen:

”Mariehjemmene har gennem en lang årrække drevet Ellen Mariehjemmet i Gilleleje og har et godt og konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune. Det ønsker vi at udbygge. Vi ønsker at skabe et plejehjem i Helsinge med fokus på hjemlighed, livskvalitet og høj faglighed.”

Det andet friplejebolig projekt inden for en måned

Det er det andet friplejeboligprojekt som NREP og Fonden Mariehjemmene i fællesskab skriver under på inden for en måned. Senest var det i Sorø kommune, hvor de to skal stå for et friplejehjem på i alt 75 boliger.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra Gribskov Kommune, hvor stort friplejehjemmet i Troldebakkerne forventes at blive, men kommunens plejeboliganalyse viser, at den mangler omkring 70 plejeboliger i 2023-2024. Ligesom det fremgår kommunen allerede i løbet af 2023, vil stå i en situation, hvor antallet af borgere på ventelisten være på et niveau, hvor kommunen forventer ikke at kunne honorere sin garantiforpligtelse.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply