Skip to main content

Hvis en virksomhed har mursten eller vinduer i overskud, hvorfor så ikke give en anden virksomhed mulighed for at bruge det i deres byggeri? Så simpel er tankegangen bag den nye, landsdækkende platform for genbrug af byggematerialer, bygcirkulært.dk.

Platformen kan anvendes af alle professionelle aktører i Danmark – virksomheder og offentlige myndigheder.

Portalen er udviklet af og bliver lanceret i et partnerskab mellem erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby og Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Erhvervsby har samlet nogle af de største spillere inden for byggebranchen, og virksomhederne er gået sammen i en taskforce med et fælles mål om at reducere byggespild.

Store miljømæssige gevinster

Der er store miljømæssige fordele i at genanvende byggematerialer, samtidig med at det understøtter den bæredygtige omstilling. Ideen med bygcirkulært.dk er at gøre det nemt for virksomheder at komme af med og finde de materialer, de skal bruge, fremfor at overskydende materialer sendes til eksempelvis forbrænding eller deponering.

“Byggeindustrien står for mere end 30 procent af Danmarks CO2-udledning. Det er et meget højt tal og en udfordring, som kun løses ved, at vi går sammen i partnerskaber. Jeg er derfor også utrolig glad for, at det er lykkedes at samle en lang række af byggebranchens centrale aktører om at hjælpe med at løse denne udfordring,” siger Karen Brosbøl Wulf, leder af erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby i en pressemeddelelse.

Genanvendelse af byggematerialer rammer også plet i forhold til Gladsaxes ambitioner som Verdensmålskommune:

“I Gladsaxe ønsker vi at skabe en mere bæredygtig verden i partnerskaber med andre, der ligesom os brænder for at passe på vores ressourcer. Den nye bygcirkulært-portal passer godt ind i det mindset, da den er udviklet i et tæt partnerskab med virksomhederne og med et fælles ønske om, at vi skal genanvende mest muligt,” siger borgmester Trine Græse (S).

Fælles udfordring binder parterne sammen

De virksomheder, der står bag platformen, er BAM, CASA, Freja Ejendomme, MOE, MT Højgaard, NCC, NOVO NORDISK, PensionDanmark og Gladsaxe Kommune.

“Vi er rigtig glade for at være en del af dette partnerskab. Freja Ejendomme udvikler og sælger ejendomme fra staten og regionerne, og bæredygtighed er derfor blevet et vigtigt fokuspunkt for os. Det er ikke nogen hemmelighed, at byggeindustrien spiller en central rolle, når man ser på CO2-udledningen, og derfor støtter vi selvfølgelig op om samarbejdet om bygcirkulært portalen,” siger Lisbeth Nørskov Poulsen, udviklingschef i Freja Ejendomme.

Idékatalog skal inspirere aktører i hele landet

Aktørerne bag platformen har også udarbejdet et idekatalog, som skal inspirere byggeaktører i hele landet til at gøre det mere håndgribeligt at tænke genanvendelse af materialer ind i planlægningen. Det er partnerskabets ønske, at bygherrer og projektledere i de tidlige faser bliver inspireret til at genbruge byggematerialer fra kataloget, og at man ligeledes vil benytte den digitale platform til at formidle materialer.

Du finder idékataloget på: bygcirkulært.dk

FAKTA

Om platformen bygcirkulært.dk

Bygciruklært.dk formidler kontakten mellem parterne. Det er virksomhederne selv, der opretter opslag og bestemmer prisen på materialerne. Man kan både tilbyde og søge materialer. Det er parternes ansvar at have styr på lovgivningen på området. Læs mere på bygcirkulært.dk

Om Gladsaxe Erhvervsby

Gladsaxe Erhvervsby er en civilsamfundsforening og et partnerskab, som samler virksomheder, grundejere, investorer, uddannelsesinstitutioner og Gladsaxe Kommune om branding, mobilitet, faglige og sociale netværk og byudvikling – med bæredygtighed og verdensmål som en stærk fællesnævner. Visionen er at skabe et unikt partnerskab, hvor man i kraft af tæt samarbejde lykkes med at løfte bæredygtigheden med afsæt i FN’s verdensmål. Se mere her: erhvervsby.dk

Gladsaxestrategien

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe Kommune indarbejdet FN’s verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien. Læs mere på gladsaxe.dk/gladsaxestrategien.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply