Skip to main content

I de sidste to måneder har man jævnligt kunne læse om, at selveje er vejen frem på det specialiserede socialområde. Det er sket i forlængelse af, at Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har lanceret en lynkrig mod private sociale tilbud og deres mulighed for at trække overskud ud af deres virksomhed.

Det har medført en debat om, hvor kompliceret det er for private, at omlægge sig selv til selvejende institutioner, samtidig kan man så konstaterer, at en kommune har arbejdet med den modsatte proces.

I Roskilde Kommune er den selvejende specialistvirksomhed BOMI aktuelt ved at blive opkøbt og overtaget af den private virksomhed Cervello A/S. Det fremgår blandt andet af en pressemeddelelse.

BOMI er ude i 30 kommuner

BOMI er stiftet af Roskilde Kommune i 1966 med det formål at hjælpe mennesker ramt af en hjerneskade, og hjælper hvert år ca. 260 borgere, som for eksempel har svære følger af en blodprop i hjernen, hjernerystelse eller anden ulykke. BOMI har desuden været leverandør til VISO, der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område siden 2009. 

Borgerne som BOMI betjener, kommer fra cirka 30 kommuner, men kun omkring 5% af kommer fra Roskilde Kommune fremgår det af pressemeddelelsen, hvor der også står, at byrådet netop har godkendt en overdragelsesaftale mellem BOMI og Cervello A/S, og at den driftsaftale, som Roskilde Kommune har med BOMI, ophører.

Vanskeligheder der går flere år tilbage

Af dokumenter fra Roskilde Kommunes byråd, som OPS-Indsigt har adgang til, fremgår det tillige, at BOMI har haft det svært inden for de seneste 5 år. ¨

Det drejer sig blandt andet om en milliongæld til Roskilde Kommune, hvor BOMI flere gange har fået forlænget gældsafviklingen og måtte reducere i organisationen.

Hertil kommer et vigende lokalt marked, som konsekvens af refusionsreformen på beskæftigelsesområdet i 2016, hvor der skete en reduktion i de statslige midler til arbejdsmarkedsområdet. Det fremgår blandt andet af en mail fra Køge Kommunes tidligere Borgmester Flemming Christensen til den tidligere Borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen, hvor Køge Kommune forventer ikke at anvende BOMI i samme omfang som tidligere.

Situationen medførte dengang, at BOMI`s bestyrelse besluttede at ændre på organisationen, så den blev mindre ledelsestung, fremgår det af dokumenterne, ligesom man opsagde en række medarbejdere.

Transformationen frigør Roskilde Kommune

Om økonomien er blevet forværret under Corona og medvirkende til, at Roskilde er gået med til, at driftsaftalen bliver opsagt, kan OPS-Indsigt ikke få oplyst, men vi får en indikation på hvad der kan være årsagen, da vi henvender os til bestyrelsesformanden for Cervello A/S.

”Roskilde Kommune har jo haft en driftsaftale med BOMI af historiske årsager, men samtidig har man kunnet se at udviklingen for, hvor meget kommunen anvendte aftalen i forhold til kommunens finansiering ikke helt stod mål med hinanden, så det er en af de væsentlige årsager til, at Roskilde Kommune nu er gået med til at opsige driftsaftalen,” siger Carsten Koch bestyrelsesformand for Cervello A/S til OPS-Indsigt.

Det har som i mange af den slags sager ikke været muligt at få oplyst, hvilken pris Cervello A/S skal betale for BOMI. 

Målet er nemlig ikke alene pris, men at denne omlægning fra selveje til privat styrker behandlingen af hjerneskadepatienter yderligere og udbreder BOMI’s tilbud til endnu flere kommuner fremgår det af pressemeddelelsen. Samtidig muliggør transformationen fra selveje til privat, at Roskilde Kommune kan løses fra deres økonomiske forpligtelser overfor BOMI.

Borgmester og bestyrelsesformand er godt tilfreds

”Vi er i Roskilde Kommune optagede af, at borgere ramt af en hjerneskade får den hjælp, som de har brug for. Derfor er jeg også rigtig glad for, at en kompetent virksomhed som Cervello ser et potentiale i at udvide BOMI’s tilbud til endnu flere kommuner,” siger borgmester Tomas Breddam i pressemeddelelsen.

Hos BOMI`s bestyrelse er man også ganske tilfreds med udsigten til at blive privat.

”BOMIs kvalitet og høje specialiseringsgrad på hjerneskadeområdet er opbygget over rigtig mange år, og det glæder mig stort, at det kan videreføres i en ny sammenhæng, hvor det forhåbentlig også kan komme endnu flere mennesker til gavn,” siger BOMI’s nuværende bestyrelsesformand, byrådsmedlem Evan Lynnerup.

Omlægningen skal forbi Civilstyrelsen

Det er dog en betingelse for transformationen/omlægningen at Civilstyrelsen godkender, at BOMI bliver nedlagt som selvejende og overdraget.

”Det kan godt tage nogle måneder,” fortæller Carsten Koch, der glæder sig til, at Cervello A/S inden længe kan invitere BOMI med på rejsen til at blive en landsdækkende aktør.Men hvem er egentlig Cervello A/S?

Et trekløver af to velfærdsværksættere og en tidligere minister

”Vi driver ikke en tilsvarende virksomhed lige nu, men vi ser et potentiale i det mix der kan være mellem vores investorers faglige og erfaringsmæssige kompetencer kombineret med BOMI`s personale og viden fra et højaktuelt forskningsprojekt, der viser at mennesker med hjerneskade, som gennemfører BOMI’s arbejdsrehabiliteringsprogram, øger arbejdsevnen betragteligt.” Fortæller en optimistisk Carsten Koch

Det mix han henviser til, er to meget entreprenante iværksætter på social- og sundhedsområdet, nemlig Cervellos administrerende direktør Helene Hoffmann, der er stifter og ejer af virksomheden Type2Dialog og Thomas Helt, der blandt andet har stiftet Quick Care og i dag står i spidsen for Alles Lægehus.

Det er blandt andet med disse kompetencer, at BOMI skal flytte sammen med, hertil kommer Carsten Koch`s egne kompetencer som tidligere skatte – og sundhedsminister under Poul Nyrup Rasmussen. Siden har han blandt andet været formand for beskæftigelsesråd og det såkaldte Carsten-Koch-udvalg, så han kender det marked som følger med overtagelsen af BOMI ganske grundigt.

Om Cervello A/S

Cervello A/S ifølge Lasso.dk grundlagt i Kongens Lyngby i 2020 med Helene Hoffmann som den administrerende direktør og hovedaktionæren, det fremgår af cvrapi.dk. Selskabets formål er at drive aktiviteter vedrørende hjerneskade.

Det indikerer, at selskabet Cervello A/S er oprettet til lejligheden

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply