Skip to main content

Mens corona-virussen har vendt op og ned på vaner og rutiner i danskernes liv, har den også betydning for de kommunale budgetter, som blandt dækker velfærd levere både af kommunale og private tilbud. 

I Køge Kommune har man tilsvarende andre kommuner sat ind med ekstra rengøring på kommunens institutioner, købt værnemidler, sat håndvaske op osv.

Alt sammen noget der koster penge.  Køge Kommune er interessant fordi den er en af de såkaldte en-procent kommuner og på mange måder en gennemsnitlig kommune, der giver et rimeligt grundlag for at lave et benchemark med andre kommuner.

Ingen servicereduktion trods næsten 50 millioner i merudgifter

De samlede merudgifter til COVID-19 forventes i år, at trække ikke mindre end forventede 48,5 millioner kroner på Køge Kommunes budget.  Det er penge, som byrådet ikke har budgetteret med, da budgettet blev lagt i 2019, fremgår det af en pressemeddelelse.

”Heldigvis kan vi her i slutningen af året se, at Køge Kommunes stærke økonomi og effektive økonomistyring holder hånden under de nødvendige, men uforudsete udgifter, afledt af COVID-19. Det betyder, at vi i Køge Kommune ikke kommer til at skære på servicen, men kan fortsætte det samme niveau i vores ydelser til borgerne,” siger borgmester Marie Stærke.

Et større mindreforbrug trækker i den anden retning

Byrådet besluttede midt i november, at de 48,5 millioner kroner, som COVID-19 kommer til at koste Køge Kommune i 2020 blandt andet skal dækkes af et mindreforbrug på 19 millioner kroner. Mindreforbruget stammer primært fra anlægsprojekter, der er blevet billigere, end forventet, samt lavere udgifter til staten for betalingsparkering. 

Hertil kommer et tilskud fra Staten på 14 millioner som kommunen fik i sommers i forbindelse med økonomiaftalen for 2021.  Her aftalte KL og Finansministeren nemlig, at kommunerne skulle kompenseres med godt 1.4 milliarder kroner for merudgifter.

Mangler 16 millioner, hvis ikke staten kompensere

Det var også aftalen, at KL og Finansministeren mod slutningen af året skulle evaluere, det yderligere behov for dækning af merudgifter til covid-19.

Så lige nu af afventer Byrådet hvorvidt de resterende 16 millioner kroner bliver kompenseret af Staten. Sker det ikke, bliver disse udgifter dækket, når regnskabet aflægges, som et kassetræk, ganske som i lighed med en række private virksomheder, der landet over har haft svært ved at få andel i den kompensation som finansministeriet indtil nu har tildelt kommunerne.

De private udgør 3,5 % af de opgjort udgifter

Men hvordan forholder det sig med de private velfærdsvirksomheder i Køge Kommune, hvor stor en andel af de 48,5 millioner udgør de?

I økonomiforvaltningen har man primært opgjort udgifter for kompensation af private og selvejende dagtilbud. Samlet beløber det sig til ca. 1,7 mio. kr., skriver kommunen i en mail til OPS-Indsigt. Det svarer til ca. 3.5 % af de 48,5 mio. kr. som pressemeddelelsen beskriver.

På de øvrige velfærdområder forstår vi på OPS-Indsigt, at kommunen har registreret meget få merudgifter til de private og det er uoplyst, om det er fordi de private ikke har henvendt sig eller er blevet afvist.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply