Skip to main content

Omring 30. 000 borgere i Region Nordjylland har i årevis ikke haft mulighed for at få en fast alment praktiserende læge. Det skyldes primært at lægerne har haft svært ved at afsætte deres praksis, når de gik på pension. Tilbage stod så borgeren.

Det fandt man en løsning på i 2014 her gjorde man det muligt for private virksomheder, som Falck og Alles Lægehus via udbud at byde ind på ydernumre og oprette de såkaldte udbudsklinikker.

Forudsætningen var, at ingen privatpraktiserende læger ønskede at overtage ydernumrene fra de pensionerede læger. Samtidig gjorde man det muligt for regionerne selv at drive lægehuse ved at oprette regionsklinikker. 

Men nu ser det ud til at være slut med så vel regionsklinikker som udbudsklinikker i Nordjylland, for inden for et halvt år kan de knap 30.000 nordjyder få et nyt lægetilbud på traditionelle vilkår. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Kontrakten på udbudsklinikkerne er nemlig ved at løbe, så der skal til at findes en løsning landet over og ikke kun i Region Nordjylland.

Partnerskabsvirksomhed får 3 ud af 5 klinikker 

Samlet drejer det sig om to udbudsklinikker og tre regionsklinikker i Region Nordjylland bliver i løbet af det næste halve år overdraget til praktiserende læger, der har ansøgt om at overtage klinikkerne. Det glæder man sig over i regionen for nu får knap 30.000 borgere nu får et lægetilbud på normale vilkår.

Thomas Helt som er bestyrelsesformand i Alles Lægehus er glad for, at et enigt regionsråd har sagt ja til, at Alles Lægehus som partnerskabsklinik nu kan overtage tre ud af de fem klinikker.  Han tror, at det her er vejen frem og vi har set det sidste til udbudsklinikker.

”Jeg tror vi har set det sidste udbud på det her område, medmindre vi er på en ø, eller lignede, som kræver specielle løsninger eller politiske tiltag,” siger han. 

Med de tre nye klinikker vil Alles Lægehus være oppe på at dække 100.000 borgeres behov.

Region Nord har vurderet kvalitet frem for pris

Også i regionen er man godt tilfreds med udsigten til, at man lukker af for udbudsmodellen.

”Det er dejligt, at vi nu kan tilbyde borgerne i de berørte områder en læge på normale vilkår, efter vi i en del år har været nødt til at oprette udbudsklinikker og regionsklinikker for at sikre lægedækningen.” Lis Mancini (S), der er formand for Vurderingsudvalget.

Hun påpeger, at man ved vurderingen af ansøgere har haft kvalitet som det bærende parameter 

”Derfor er jeg også overbevist om, at borgerne kan se frem til en god og robust lægeløsning,” siger Lis Mancini.Man tøver og ser tiden an i Region Syd

Modellen med partnerskabsklinikker har ellers fået kritik fra forskellig side, bl.a. har Bo Libergren (V), formand og for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark i Dagens Medicin været ude og sige:

”Fra at vi for få år siden stort set ikke så de her konstruktioner, er det gået stærkt på det seneste. Fortsætter udviklingen kan partnerskabsklinikkerne ændre almen praksis fundamentalt i løbet af få år med større kædedannelser til følge.” 

Siden har Region Syd udskudt sit salg af deres sidste to udbudsklinkker. OPS-Indsigt har derfor henvendt sig til Bo Libergren for at høre nærmere til den beslutning og her skriver han i et svar

”Vi har i Region Syddanmark et ønske om at overveje vilkårene for salg af ydernumre og afvikling af udbudsklinikker, inden vi træffer beslutning om hvornår og hvordan vi afvikler de sidste udbudsklinikker i regionen.”

OPS-Indsigt har også spurgt ind til om det ikke er en blåstempling af partnerskabsmodellen, når man iagttager, hvad der er sket i Nordjylland.

Og hertil ser svaret, at han ikke har kommentarer til hvilke beslutninger, man træffer i de andre regioner.

En model der kan ændre praksissektoren radikalt

Men hvad er det egentlig partnerskabs klinikkerne går ud på, så de på den led kan gøre at man lige skal tilbage i tænkeboks i Region Syd?

Traditionelt har vi det som kan beskrives som en PLO-klinik. Det vil sige en lægepraksis, hvor lægen driver og ejer hele butikken. En Partnerskabsklinik er en konstruktion, hvor en speciallæge i almen medicin ejer ydernummeret, ligesom i PLO-Klinikken, men indgår et partnerskab med en anden part, som eksempelvis Alle Lægehus, der står for enten hele eller dele af arbejdet med lægeklinikken.

Modellen har potentiale til at ændre praksissektoren radikalt inden for få år er vurderingen fra flere folk i branchen. Hverken den faglige organisation PLO eller landets regioner har nemlig reel indflydelse på udviklingen.

Til OPS-Indsigt siger Thomas Helt: ”Alle kunne have gjort det her – der er ingen raketvidenskab i det vi har gjort, vi har bare kunnet få forretningsmodellen til at snurre mht kvalitet og kontinuitet inden for samme økonomi som alle andre.”

Kvalitet og kontinuitet var udslagsgivende for valget i Nordjylland

Og præcis kvalitet og kontinuitet er noget af det man i Nordjylland har lagt vægt på blandt de 18 ansøgere. Det bekræfter Lis Mancini

”Ansøgerne adskilte sig fra hinanden på kvalitetsparametrene, og det blev udslagsgivende. Det kunne f.eks. handle om kontinuitet i form af lægens egen tilstedeværelse i klinikken,” siger hun.

For hende at se er det positivt med den store interesse, med hele 18 ansøgninger til fem klinikker. Hun mener det lover godt for den fremtidige lægedækning.Partnerskabsklinikker er også der, hvor andre ikke vil være

Men helt så enkelt er det ikke.

Det er nemlig ikke alle steder, at en lægepraksis er en overskudsforretning. I Vollsmose, hvor Alles Lægehus åbnede for godt et halvt år siden har man et andet perspektiv.

” Du kan sige, at vi også er der, hvor de andre ikke vil være. Den eneste grund til, at vi er i Vollsmose, er fordi vores partnerskabsmodel virker,” siger Thomas Helt

Her har man ikke haft en lægeklinik i flere år, alligevel tegner det ikke til at være en sund forretning inden for 3 -4 år fortæller Thomas Helt. 

”Her kan du tale om, at det tager tid inden borgerne i bydelen af kulturelle og andre grunde, finder ud af at de kan bruge os, men det er et vilkår på den del af sundhedsområdet. Her er du nødt til at tænke langsigtet økonomisk og sundhedsmæssigt, ligesom du skal turde tage den risiko det er at slå dig ned her.”

Sådan gjorde man i Nordjylland 

Regionsrådet besluttede 29. september en model for, hvordan man vil tildele en af regionen annonceret lægekapacitet. De fem ydrenumre med henblik på at få en længerevarende løsning end det er tilfældet med udbudsklinikkerne.

Modellen er baseret på en samlet vurdering af kvalitet og pris. Som udgangspunkt er kvalitet det af de to parametre, der vejer tungest i den samlede vurdering. Kun i den situation, hvor to ansøgere vurderes som værende ens ud fra de kvalitative udvælgelseskriterier, ville prisen være afgørende.

Vurderingsudvalget lavede en indstilling til tildeling på baggrund af de indkomne ansøgninger. Vurderingsudvalget bestod af de tre regionalt udnævnte politiske medlemmer af Prakisplanudvalget samt to administrative medarbejdere.

Vurderingsudvalget skulle tage stilling til 18 ansøgninger fra 11 forskellige ansøgere, da nogen havde budt ind på flere klinikker og der var både traditionelle PLO-klinikker og Partnerskabsklinikker der ansøgte.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply