Skip to main content

OPS-indsigt har tidligere skrevet om, i hvilke kommuner man finde et friplejehjem og i den sammenhæng lavet et kort som blandt andet viser et næsten ubrudt bælte eller vej på tværs af Danmark, hvor der endnu ikke er blevet bygget et friplejehjem.

Bæltet breder sig fra Greve Kommune i øst og tværs over Sjælland, Fyn og det sydlige Jylland til Varde Kommune. 

Samtidig viser kortet et helt område af kommuner i hovedstaden, som ikke har et friplejehjem.

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at det er de største byer og særligt byer omkring hovedstaden, der bruger flest skattekroner pr borger, når det kommer til bygge og anlæg og det er interessant, når man ser på kortet over, hvor vi har friplejehjem.

60 procent af de kommuner der bruger mest, er uden friplejehjem

Selvom der i følge Dansk Byggeri er en stor spredning på hvad kommunerne bruger på anlæg, så er der alligevel nogle karakteristika, som er interessante, hvis man har interesse for friplejehjem.Dykker man ned i tallene fra Dansk Byggeri, kan man nemlig se, at der er en vis sammenhæng mellem de tal Dansk Byggeri har og hvor der endnu ikke er bygget et friplejehjem.

Tager man udgangspunkt i Dansk Byggeris tal opdager man hurtigt, at 16 ud af de ca 50 kommuner der ikke har et friplejehjem ligger over landsgennemsnittet på 2900 kr. pr borger. Dykker man længere ned og ser på de kommuner, der bruger flest anlægskroner pr borger, så kan man iagttage at 12 ud af de 20 kommuner, som bruger mest, ikke har et friplejehjem. Det drejer sig hovedsageligt om kommuner på Sjælland. Domineret af kommuner i nærheden af hovedstaden.

Det kan der være flere årsager til og ikke nødvendigvis nogen direkte sammenhæng til, at der ikke findes et friplejehjem, men en af årsagerne kan være, at der hele tiden strømmer nye borgere til hovedstaden, så kommunerne her er nødt til at udbygge deres faciliteter  herunder ældresektoren.

For som Underdirektør i Dansk Byggeri Torben Liborius siger i en kommentar til deres undersøgelse: ”De færreste vælger at slå sig ned i en kommune med nedslidte børnehaver og skoler, huller i vejene eller få og ældre sportsfaciliteter.”

En del kommuner ligger i vandkanten med en vanskelig økonomi

En anden iagttagelse man kan gøre sig, når man ser på tallene fra Dansk Byggeri og holder det op imod, hvilke kommuner, som endnu ikke har et friplejehjem er, at 11 ud af de 20 kommuner der bruger mindst på byggeri og anlæg i Dansk Byggeris undersøgelse, ikke har et friplejehjem. Det drejer sig gennemgående om kommuner uden for Sjælland eller i vandkanten af Danmark, hvoraf en del har en vanskelig eller presset kommunal økonomi.

Det kan der ligeledes være flere årsager til, at disse kommuner endnu ikke har et friplejehjem blandt andet, kan det ifølge kilder i branchen for friplejehjem dreje sig om både den politiske vilje, demografien og infrastrukturen i al almindelighed. 

Pårørende, som i dag spiller en væsentlig rolle for de ældres valg af plejehjem, ønsker nemlig gerne deres ældre tættere på og det kan gøre udkantsområder mindre investerings attraktive.

Kortet illustrerer forbrug af anlægskroner hos kommuner, der ikke har et friplejehjem. Se i øvrigt link til TOP 20 over kommunernes forbrug her:

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply