Skip to main content

I 2019 udvidede Region Midtjylland sin præhospitale flåde med et mindre antal ambulancer og en akutlægebil. Det skete i kølvandet på Bios-sagen i Region Syd og for at styrke konkurrencen på området, som man udtrykte det i en pressemeddelelse fra Region Midt.

Gennem mange år havde ambulancerne ellers udelukkende rykket ud fra Falckstationen, men det blev altså ændret i 2019.

Udvidelsen i efteråret 2019 har givet regionen nogle praktiske in-house driftserfaringer, som blandt andet giver sig udslag i, at man har budt de laveste priser i et netop afsluttet udbud om ambulancedrift. Det viser regionens kontrolberegninger.

Regionen hjemtager 60 procent

Regionsrådet besluttede derfor i denne uge, at 60% af ambulancerne i Region Midtjylland fremover skal drives af regionen selv, mens Falck skal drive de resterende 40%.

Det betyder, at regionen for at få mest mulig sundhed for pengene samtidig har besluttet at hjemtage driften af yderligere 21 ambulancer med baser i blandt andet Horsens, Skanderborg, Randers og på Djursland. Det sker samtidig, fordi man fortsat forfølger strategien om at sikre sig mest muligt konkurrence på området.

”Vi vægter fremtidig konkurrence højt og ser ikke udelukkende på økonomien. Vi har derfor valgt en kombination af privat og offentlig ambulancedrift – også selvom det reelt ikke er den billigste løsning,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.Resultatet af udbuddet betyder, at Region Midtjyllands egen enhed “Præhospital” fra december 2021 skal drive i alt 42 ambulancer og alle regionens 10 akutlægebiler.

Kilder i branchen siger til OPS-Indsigt, at med en konkurrencefordeling på 60/40 i den regionale favør bliver den private sektor ”en hare”, som den relativt nye regionale enhed kommer til at løbe efter, for at kunne leve op til blandt andet den pris regionen selv har budt. På den måde bliver den private konkurrent en slags sikkerhed for, at det ikke stikker af udgiftsmæssigt i den offentlige ambulancetjeneste.

Dansk Erhverv: Vigtigt at konkurrencen fastholdes

Hos Dansk Erhverv er man ærgerlig over, at Region Midt har hjemtaget så stor en andel.

”Det er ærgerligt, at Region Midt har valgt at gennemføre en så stor hjemtagning af ambulancedriften. Regionen havde ellers givet udtryk for, at den ønskede mere konkurrence på området, og der har også været flere tilbudsgivere. Men det er positivt, at regionen trods alt anerkender vigtigheden af konkurrence på dette område, og vægter, at der fortsat er private aktører i ambulancerne i regionen,” siger Betina Hagerup, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv

Hun påpeger samtidig at samarbejde og dialog nu er vigtigere end nogensinde.

”Der er ingen tvivl om, at den bedste udvikling sker gennem offentlig-privat samarbejde, hvilket er til gavn for alle parter,” siger Betina Hagerup

Hun ser det trods udfaldet af udbuddet som positivt, at den liggende og siddende sygetransport fortsat skal leveres af en privat leverandør. 

”Af samme grund er det vigtigt, at både regionen og den private leverandør nu samarbejder om innovation og udvikling af området til gavn for patienterne of samfundsøkonomien,” siger hun.

Hos Dansk Erhverv ser man fremad, og ønsker en evaluering af ambulancedriften primo 2023, for et er jo at give det bedste bud, noget andet er rent faktisk at kunne drifte inden for den budte pris.

Regionen forventer at spare 12 millioner årligt

Beslutningen om at hjemtage yderligere ambulancer er truffet på baggrund af tilbudsevalueringen, hvor tre selskaber prækvalificerede sig og har afgivet tilbud og hvor regionen altså bød den laveste pris.

Konkurrencefordelingen mellem det offentlige og private har en pris, for teoretisk set kunne man have hjemtaget hele opgaven og sparet endnu mere. Det har regionen så ikke valgt, men i stedet besluttet sig for en 60/40 balance mellem offentlig og privat. 

Alligevel forventes den valgte kombination af regional og privat ambulancedrift årligt at spare Region Midtjylland for ca. 12 mio. kr. i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancer og akutlægebiler.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply