Skip to main content

Det offentlige køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. Det er en gigantisk indkøbsmuskel, som hvis den styres og målene kan implementeres, kan være med til at reducere det offentliges klimaaftryk. Nye beregninger fra Finansministeriet viser, at de offentlige indkøb belaster klimaet med 12 mio. tons CO2 om året. Heraf bliver ca. 4 mio. tons udledt i Danmark. 

Det er første gang nogensinde, at der sættes tal på klimabelastningen ved offentlige indkøb, fremgår det af pressemødet torsdag.

Her lancerede Finansminister Nicolai Wammen (S) regeringens strategi ‘Grønne indkøb for en grøn fremtid’ i Rentekammersalen i Finansministeriet og det fremgik, at det er regeringens ambition, at klimabelastningen skal reduceres markant frem mod 2030.

Afventer eksterne konsulentanalyser

Hvor meget klimabelastningen skal reduceres, var dog svært, at få svar på, da medierne stillede spørgsmål til de konkrete mål. Her pointerede Finansministeren flere gange, at man har sat et omfattende analysearbejde i gang med eksterne eksperter med henblik på at fremskrive udviklingen og give detaljeret indsigt i, hvordan de enkelte indkøbsområder påvirker klima og miljø. 

Først når det arbejde er færdig, forventer regeringen i 2021 at kunne lave en aftale med Folketingets partier om et konkret reduktionsmål.

Der er altså tale om, at regeringen med strategien sætter en retning for det offentlige, der så siden udmønter sig mere konkret, når analysearbejdet er tilendebragt, men strategien er dog ikke helt uden konkrete forslag til handling her og nu.

”Vi foreslår f.eks., at statens medarbejderkantiner indfører vegetarisk mad to af ugens dage, og at 60 pct. af maden skal være økologisk. Vi vil gøre det obligatorisk at anvende produkter, der er miljømærkede eller lever op til tilsvarende krav. Samtidig foreslår vi, at der tages udgangspunkt i omkostninger i hele produktets livsforløb, når der købes ind. Det oplagte valg skal være det grønne valg.” Sagde Nicolai Wammen.

Strategi for en rejse kommuner og regioner allerede er i gang med

Regeringens sigte med strategien er et tættere samarbejde på tværs af den offentlige sektor. ”En fælles kurs.” Som Nicolai Wammen udtrykte det. Og strategien bakkes op af både KL og Danske Regioner, der var repræsenteret på pressemødet med henholdsvis KL`s formand Jakob Bundsgaard og Formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

”I regionerne køber vi allerede bæredygtigt ind, så på mange måder er det allerede en rejse, vi er i gang med,” sagde Stephanie Lose.

I kommuneperspektiv pointerede Jakob Bundsgaard, at en sådan strategi forventes, at få en rigtig stor gennemslagskraft, eftersom mange af de 400.000 kommunalt ansatte hver dag gør et indkøb på kommunernes vegne. Men også han understregede, at det ikke var noget nyt, at skulle tænke grønt, når man købte ind ude i kommunerne.

”Det er jo ikke fordi det er nyt at købe grønt ind, det har vi arbejdet med en årrække, men her får vi en samlet retning for hele den offentlige sektor.” Sagde Jakob Bundsgaard.Hos erhvervslivet byder man også regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb velkommen. Her mener man, at strategien betyder et stort skridt i retning af at opnå 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, men både hos Dansk Industri og Dansk Erhverv tilkendegiver man samtidig, at der er plads til forbedringer og et øget ambitionsniveau.

Dansk Industri: Behov for konkrete målsætninger

”Virksomhederne er klar. Allerede i dag har Danmarks virksomheder mange grønne løsninger på hylderne, som kan hjælpe kommuner eller statslige institutioner til et mere klimavenligt forbrug. Vi glæder os til at samarbejde om, hvordan vi får strategien til at materialisere sig i reelle grønne indkøb,” siger adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.    

Hos Dansk Industri noterer man sig, at regeringen har indført en baseline for den offentlige sektors klimaaftryk og her kunne Dansk Industri godt ønske sig, at regeringen allerede nu og ikke først når eksperterne havde analyseret, kom med en konkret målsætning.

”Den nye baseline-måling markerer starten på en faktabaseret tilgang til klimaarbejdet i den offentlige sektor. Et naturligt næste skridt i arbejdet er, at udspillet allerede nu – og ikke ultimo 2021, som regeringen foreslår – bliver fulgt op med en konkret målsætning for klimaindsatsen i kommuner, regioner og stat. Det skal skabe en entydig retning og forpligtelse for aktørerne i den offentlige sektor,” siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Erhverv: Uden mål risiko for at det bliver elastik i metermål

Dansk Erhverv hilser også regeringens strategi for offentlige grønne indkøb velkommen, men efterlyser samtidig flere og større ambitioner herunder mål og krav til den offentlige sektor, hvis der skal ske mærkbare forandringer på området.

”Derfor ser vi frem til, at regeringen i 2021 kommer med en målsætning for reduktion af det offentlige indkøbs klimabelastning. For uden en fast målsætning er grønne indkøb elastik i metermål. Det nytter ikke noget at et grønt indkøb slippes løs med fri metodevalg. Mange forskellige standarder og metoder til klimaberegning betyder samlet store byrder med lille klimaeffekt, det kan vi med fordel ændre sammen,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en kommentar.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply