Skip to main content

I en tid hvor de borgerlige har blæst til kamp for flere friplejehjem på plejehjemsområdet, går det første friplejehjem konkurs, men plejedriften fortsætter uændret med en ny besætning, hentet ind til lejligheden af kommunens kriseberedskab. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 

Sagen er ikke kun interessant fordi, det er det første friplejehjem, der går konkurs, men fordi friplejehjem, som model har været set som en af løsningerne i en tid hvor kommunerne fattes penge og vi kan forvente en efterspørgsel på op mod 35.000 plejehjemspladser inden for de næste ti år.

OPS-indsigt har tidligere skrevet om friplejehjemmet Munke Mose, her har vi blandt andet anvendt en simpel analyseskabelon for at indkredse, hvad det er for en type friplejehjem, det drejer sig om

Friplejehjem er nemlig ikke en grå samlet masse, men har en række karakteristika som adskiller dem fra hinanden. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis kan trække en lige linje fra omstændighederne omkring konkursen af Munke Mose og så uddrage at det er sådan med alle andre friplejehjem.

Munke Mose vil have sit helt eget forløb og derfor kan man ikke blot skære alle friplejehjem over en kam.

 Odense Kommune træder omgående til for at sikre pleje til beboerne

“Jeg er selvfølgelig ærgerlig på beboernes vegne, og jeg forstår godt, at det kan give anledning til uro og ængstelse hos både beboere og pårørende. Men jeg har fuld tillid til, at Odense Kommunes medarbejdere kan overtage plejen og få skabt en god og tryg hverdag for beboerne,” siger Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (K).

Helt konkret er godt 40 medarbejdere fra Odense Kommunes andre plejecentre midlertidigt blevet tilknyttet Munke Mose friplejehjem. Det er sket som en del af Odense Kommunes kriseberedskabsplan, hvor man med baggrund i kommunens plejemæssige forsyningsforpligtigelse har allokeret medarbejdere og leder på forhånd, idet man har kendt til sagens udvikling. Derfor er det muligt at træde til så hurtigt oplyser Odense Kommune til OPS-Indsigt.

“Vi har godt vidst, at en konkurs har været en risiko. Vi er ikke bekendt med, at nogen kommune nogensinde har stået i den her situation, at et friplejehjem er gået konkurs. Derfor er vi også glade for, at Munke Mose har holdt os løbende orienteret. På den måde har vi kunnet forberede os grundigt på denne ekstraordinære situation, hvilket kommer beboerne til gode.” siger Søren Windel.

FOA frygter at de ældre skal flytte, men det skal de ikke siger kommunen

Hos fagforbundet FOA er man af den opfattelse, at denne konkurs viser nogle af de problemer, der følger med friplejehjem og her frygter man flere friplejehjem kan medvirke til en udvikling, som den der var på hjemmeplejeområdet for nogle år siden, hvor en række virksomheder nærmest stod i kø for at gå konkurs.

“Det er frygteligt for både de ældre, der stilles i en meget usikker situation, hvor de risikerer at skulle flytte væk fra vante rammer og personale, og for medarbejderne, der nu står uden job,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Men det er ikke rigtigt, at beboerne risikerer at skulle flytte, således som FOA hævder. Det fremgår af en pressemeddelelse som Odense Kommune har udsendt. Her fremgår det at beboernes lejemål vil være uberørt af konkursen.

Odense Kommune har nemlig som kommune en forsyningsforpligtigelse i forhold til plejen og ejeren af bygningerne, hvad enten det er kurator eller Menighedsplejen, der indtil nu har stået for bygningerne vil næppe opsige borgerne, for de har jo brug for huslejeindtægterne. Det er billigere for kommunen at stille med egne medarbejdere

Da OPS-Indsigt henvender sig til Odense Kommune om, hvorfor man ikke bare lidt lavpraktisk lader de kendte medarbejdere arbejde videre, får vi oplyst, at det handler ganske enkelt om at beskytte kommunen. 

Lader man medarbejderne arbejde videre i kommunalt regi, vil lov om virksomhedsoverdragelse, nemlig træde i kraft og kommunen kan herved pådrage sig nogle gældsforpligtigelser, som oprindeligt lå i konkursboet, hos den gamle arbejdsgiver.

” Det er kommunen, der har pligt til at sikre plejehjemspladserne til beboerne, så det er dem, der i sidste ende hænger på regningen, når konkursen rammer.” Thomas Enghausen i en pressemeddelelse.

Det er ikke så dyrt som man forestiller sig

Det er ganske rigtigt, at kommunen vil have en administrativ ekstra omkostning i forbindelse med konkursen, men plejen og dermed lønnen til de ansatte som Odense Kommune stiller op med, bliver finansieret af kommunerne i forvejen. Det vil sige, at pengene langt henad vejen ligger i systemet.

De ekstra omkostninger ved konkursen ligger i transaktionen. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply