Skip to main content

Flere medier blandt andet Fyens Stiftstidende har skrevet om et friplejehjem i Odense, som er i økonomisk udfører eller i frit fald på vej mod en konkurs. 

Historien er blandt andet interessant fordi friplejehjem som begreb er oppe i tiden og har et solidt politisk fokus ikke mindst efter, at Venstre har sat det på dagsordenen og argumenteret for, at man skulle bygge friplejehjem i alle kommuner.

Man kan derfor godt forstå, hvis borgerne bliver bange, når de læser om friplejehjem på vej mod konkurs, for det er kun nogle få år siden, at vi havde en bølge af konkurser på hjemmeplejeområdet. Man kan derfor godt få det indtryk, at friplejehjem ikke altid er den succes som politikerne prædiker.

Men inden man kommer for godt i gang, så bliver vi nødt til at se lidt på, hvad det er for et friplejehjem, der er rendt ind i problemer i Odense.

OPS-Indsigt skrev allerede i august om det omtalte Friplejehjem Munke Mose, der har 50 beboere og 47 ansatte. Her har man i løbet af sommeren skiftet ledelse og bestyrelse ud, efter en længere periode med uro ledelsesmæssigt og plejefagligt.

Nu har den nye bestyrelse fået gennemgået regnskaberne, der viser en gæld på 80 millioner kroner til en række kreditorer. Derfor har bestyrelsen indgivet en begæring om rekonstruktion (betalingsstandsning) til Skifteretten.

Et friplejehjem er ikke en ensartet størrelse

Hvis man går rundt og tror, at et friplejehjem er en ensartet størrelse, så tager man fejl og netop derfor er det poppet, at koble et enkelt friplejehjems potentielle konkurs med den aktuelle politiske debat om behovet flere plejehjem og ønsket om særligt flere friplejehjem.

Friplejehjem er nemlig lige så forskellige som Super Brugsen, Netto, Irma og Rema 100 i branchen for ”supermarkeder”.

For ligesom at forstå, hvilken type af friplejehjem Munke Mose er, kan man krydse af på en række karakteristika. 

Friplejehjemmene kan lidt groft inddeles i to typer de selvejende og de private. De kaldes også ofte for henholdsvis non-profit og kommercielle, men herfra tager det fart, for der er en række andre elementer, som er med til at karakteriserer det enkelte friplejehjem meget mere individuelt.

Ud over virksomhedsformen handler det blandt andet om

  • Er friplejehjemmet et gammelt selvejende plejehjem der er omlagt til friplejehjem?
  • Er friplejehjemmet nybygget?
  • Ejer plejeoperatøren bygningerne?
  • Har plejeoperatøren lejet sig ind hos en bygningsinvestor som har bygget bygningerne
  • Er plejeoperatøren en del af en privat koncern?
  • Er plejeoperatøren en del af de store selvejende organisationer

Når man har svar på nogle af de her spørgsmål og listen er ikke udtømmende, så begynder der at tegne sig et billede af, hvilken type friplejehjem vi har med at gøre.

En analyseskabelon kan fortælle lidt om typen af friplejehjem

Bruger vi ovennævnte karakteristika, som analyseskabelon, så vil der tegne sig et helt andet billede end bare et friplejehjem.

Plejecentret Munke Mose har i mange år forud for sagen været en selvejende institution og har haft driftsoverenskomst med Odense Kommune. Den blev opsagt i forbindelsen med, at Munke Mose blev bygningsmæssigt renoveret i 2018/2019 og det var her, at Munke Mose blev omlagt til et Friplejehjem.

Det er Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense, der ud over Munke Mose også ejer bygningerne af et andet plejehjem, som også drives efter et kristent livssyn. 

Det vil sige, vi har at gøre med et gammelt plejehjem. Det nogen måske ville kalde et profilplejehjem, da det er drevet af et særligt sæt af værdier, nemlig det kristne livssyn.

Organisatorisk er Munke Mose en del af en mindre selvejende paraply og bygningsmæssigt er ejet af Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense, der også ejer bygningerne til et andet plejehjem. Det fremgår af en række dokumenter OPS-Indsigt har fået adgang til.

Men i forhold til plejeoperatørdelen har de to plejehjem, hver deres selvstændige bestyrelse og økonomi og det skulle være i den del af forretningen, at Munke Mose er gået i betalingsstandsninger.

Munke Mose er udsat for en samfundsmæssig sikkerhedsventil

Ud over de økonomiske udfordringer, så kan man roligt sige, at det seneste år har været turbulent på Friplejehjem Munke Mose. Af Fyns.dk fremgår det, at der bl.a. har været sager om manglende lønudbetalinger, dårligt arbejdsmiljø, stævning af en beboer, inden hele bestyrelsen blev afsat ved et dramatisk repræsentantskabsmøde i sommers. Senest fremgår det af  friplejehjemmets hjemmeside, at man også har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af fejl og mangler i medicinhåndteringen.

Summar summarum. Sagen om friplejehjemmet Munke Mose har sin helt unikke kompleksitet af problemer ledelsesmæssigt, fagligt og økonomisk. Problemerne har, når man læser sagsforløbet igennem mindre at gøre med friplejehjems-konstruktionen, end det som er årsagen til problemerne. 

Den truende konkurs skal i virkeligheden ses som en samfundsmæssig sikkerhedsventil. En sikkerhedsventil som ikke findes tilsvarende i den offentlige sektor, hvor ubehagelig den end måtte opleves, har den en berettigelse, der medvirker til, at dårlig virksomheds drift ikke kører for langt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply