Skip to main content

“Nu skal vi skrive næste kapitel i børnenes Danmarkshistorie.” Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale for 2020. Hermed lagde hun op til det lovkompleks, som regeringen har døbt “Børnene først” også kaldet ”Barnets lov”.

Vi ved fra tidligere, at loven kommer til at køre i tre spor. I form af flere, tidligere anbringelser, at børnenes egne ønsker sættes først, og at overgangen til voksenlivet bliver lettet.

I løbet af den næste måneds tid kommer regeringen så med sit udspil “Børnene først”, som blandt andet skal medvirke til, at flere børn bliver anbragt tidligere i livet. Og det er særligt interessant, hvis man er et selvejende eller privat botilbud.

For af en ny velfærdspolitiske analyse fra socialministeriet fremgår det at tilbuddene på det samlede børne- og ungeområde er oftere ejet af ikke–offentlige virksomheder. Det vil sige fonde, selvejende og private. Således er 45 pct. af tilbuddene ejet af fonde eller er selvejende og 18 pct. er private, mens kun 3 pct. er regionale. De resterende 33 pct. er kommunale.

Men hvordan ser de her institutioner egentligt ud og hvordan danner man sig sit eget indtryk som politiker på børneområdet?

Tættere på ved selvsyn

Debatten om børn og unges vilkår på offentlige og private opholdssteder blusser jo regelmæssigt op i medierne, hvor man som byrådsmedlem præsenteres for enten succeshistorier eller skrækhistorier. Afstanden mellem det politiske byrådsarbejde kan herved meget let blive langt fra den virkelighed ledere, medarbejdere og unge oplever på de specialiserede tilbud.

Den situation har fået byrådsmedlem Gitte Kronbak (S) i Roskilde Kommune til at besøge institutioner og væresteder for ved selvsyn at danne sig et indtryk af forholdene. Det er nemlig hende og hendes kollegaer, der som medlemmer af kommunens beskæftigelses- og Socialudvalg har det politiske ansvar for de udsatte børn og unges trivsel, når de er anbragt.

”Det er meget vigtigt for mig, at der findes gode tilbud, der kan hjælpe og støtte den gruppe af børn og unge, som har udfordringer og af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme og gå i normal skole,” siger Gitte Kronbak, der selv er mor.

For hende er det blevet en personlig hjertesag.

Selvstændige børn og unge

Hun har netop været på besøg på skolen Fjordsang og aflastningstilbuddet Stjernely i Holbæk. De indgår i en vifte af specialtilbud, som drives af behandlingsstederne Søbæk, hvor de enkelte institutioner samt bo- og opholdssteder er udviklet og målrettet til børn og unge med særlige behov. De skræddersyede indsatser i opholdstilbuddet en helt central rolle i forhold til udviklingen af børnene.

”Det er vores ambition, at eleverne gennem deres tid hos os får værktøjer og redskaber, der kan hjælpe dem til at blive være selvhjulpne og selvstændige, så de så vidt muligt kan leve et normalt voksenliv,” siger Martin Bresnov, der har arbejdet på Søbæk i 14 år og i dag er leder af Bo- og Opholdsstederne.

Høj faglighed giver muligheder for at støtte den enkelte

Under rundvisningen fik Gitte Kronbak mulighed for at se, hvordan undervisningen foregår på skolen, og hvordan der på bostedet tages hånd om børn og unge med behov for intensiv støtte. En ting, som børn og voksne er særligt stolte af, er det faglige niveau. Faktisk ligger karaktergennemsnittet på Søbæks skoletilbud over gennemsnittet i Holbæks folkeskoler, hvilket Gitte Kronbak bed mærke i.

”Faciliteterne er i orden, medarbejderne er dedikerede og er engagementet i top. Men især er jeg utroligt glad for at se den faglige tilgang, der er på stederne. En høj faglighed giver mulighed for at understøtte det enkelte barns behov og fremmer generelt børnenes udvikling. Og vi ved, at en god skolegang har afgørende betydning for et menneskes chancer og livsvilkår senere i livet,” siger Gitte Kronbak.

Fra eksklusion til inklusion skræddersys individuelt

Søbæk har eksisteret siden 1985 og beskæftiger flere end 200 medarbejdere fordelt på 14 behandlings- og undervisningssteder primært i Holbæk og Jyderup. Tilbuddene blev for et par år siden overtaget af Team Olivia, som er et af Nordens største aktører inden for tilbud til fysisk handicappede og psykisk sårbare.

”Vi er dedikerede til at give børn og unge med specialpædagogiske behov det bedst mulige afsæt i livet. Vores overordnede mål er at vende eksklusion til inklusion, og vi har beboere og elever med meget forskellige behov for støtte og omsorg. Derfor skræddersys indsatserne til den enkelte, hvad end det i er skole-, dags- eller opholdstilbuddene,” siger Kenneth Engstrøm, der er direktør for Team Olivia.

Besøget gav Gitte Kronbak inspiration til sit politiske arbejde hjemme i Roskilde Kommune, ligesom hun fik et godt indtryk af Søbæks indsatser og resultater.

”Alle børn og deres omstændigheder er forskellige; det er derfor en super indsats Søbæk gør med at skræddersy deres indsats til det enkelte barn. Jeg er faktisk dybt imponeret,” siger hun.

FAKTA om Søbæk

  • Opholdsstederne Søbæk består af 14 specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 3-30 år.
  • Behandlingsstederne Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale som sygeplejersker og autoriseret psykolog.
  • Søbæk er i dag ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply