Skip to main content

Verden over er biodiversiteten i krise, og stadig flere arter er udrydningstruede. Naturen har trods årtiers skåltaler ikke fået det bedre. Det viser en ny stor rapport fra FN, som gør status på naturens tilstand.

Ingen af de 20 mål, som FN har sat for naturen, og som skulle nås i årene fra 2010 til 2020, er kommet i hus.

”Rapporten viser, at vi ikke har nået nogen som helst af de politiske mål. Et stort problem er desuden, at landene selv indrapporterer deres resultater,” siger Carsten Rahbek professor ved Københavns Universitet og forskere i biodiversitet til ritzau. 

Noget tilsvarende gør sig gældende i København, hvor selvom byen i årtier har arbejdet med grønne løsninger, klimaomstilling og bæredygtighed, så er naturen og biodiversiteten i byen presset.

Et partnerskab hvor ekspertviden strømmer ind i kommunens forvaltninger

Det er baggrunden for at Københavns overborgmester Frank Jensen (S) og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding er gået sammen om en ny, ambitiøs partnerskabsaftale, der skal fremme biodiversiteten i landets hovedstad ved at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter, og give flere københavnere jord under neglene og adgang til vild natur i den by, hvor de bor.

Partnerskabet indebærer samarbejde omkring en ny biodiversitetsstrategi for kommunen, der skal fremme biodiversiteten og naturen i København over de næste 30 år – med konkrete delmål som fx flere grønne oaser til træer, vilde blomster, fugle og insekter, begrønning af kommunale bygninger og græsnings- og naturplejelaug i alle bydele. 

Det er planen at strategien skal udvikles og rulles ud i samarbejde med københavnerne.

Partnerskabet bliver et samarbejde, hvor Danmarks Naturfredningsforening forventes at bidrage ind på tværs af kommunens forvaltninger med ekspertviden, særlige koncepter for bynatur og samarbejde med relevante aktører.

Et partnerskab med plads til uenighed

“København skal være verdens grønneste by i mere end én forstand. Vi skal have langt færre grå veje, pladser og byrum, og flere træer, grønne tage, græsningslaug og grønne åndehuller, så vi får naturen helt ind i alle københavneres hverdag. Det er et langt, sejt træk at øge biodiversiteten, men det er muligt, hvis vi alle sammen gør en indsats. Danmarks Naturfredningsforening er en stærk allieret – de har en enorm viden om natur, som er afgørende for at skabe reelle forandringer og engagere københavnerne i at gøre byen grønnere,” siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Hos formanden i den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i København, Ole Damsgaard, er der også store forhåbninger til det nye partnerskab, men kan også se nogle af de udfordringer der kan være ved samarbejdet med baggrund i tidligere erfaringer.

“Naturen i København er presset. Og vi er selvfølgelig begejstrede for, at vi nu skal i gang med for alvor at udvikle en ambitiøs strategi for biodiversiteten i København. Det er der brug for. Og så er det klart, at flotte visioner ikke løser naturens krise i sig selv. Den kræver, at vi i København sætter reel plads af til naturen, etablerer flere store naturarealer og sikre at naturen tænkes langt mere ind i byudviklingen end den hidtil er. Vi er uenige om Amager Fælled og Fiskerhavnen, ligesom vi ønsker en større naturpark i Nordhavn, end kommunen lægger op til, men derfor kan vi godt samarbejde om at få mere natur i byen,” siger Ole Damsgaard.

Ildsjæle skal have mulighed for ansvar

Københavns Kommune har netop sat penge af til en ny pulje til borgerdrevne naturprojekter, som skal udmøntes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Puljen skal åbne byen op for lokale ildsjæle, som på udvalgte arealer kan få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe nye initiativer, som gør byen grønnere. Det kan for eksempel være blomsterenge i parken, træer i gaden, grønne gårdrum, plantevægge op ad kedelige, grå bygninger og taghaver med vild natur.

“Hvis vi skal løse naturens krise, kræver det at både politikerne og borgerne bidrager og viser handlekraft og engagement. Med det her partnerskab skal Københavns Kommune gå foran og skabe den langsigtede strategi for naturen i København. Samtidig inddrager vi borgerne i at skabe mere bynatur og formulere visionerne for naturen i København. Det her partnerskabet vil forhåbentlig være med til at sætte en ny grøn kurs for København”, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Jonas Bjørn, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i København, peger på, at strategien i forhold til den biodiversitetskrise vi befinder os i kun kan lykkedes, vi inddrager borgerne

” Det kan vi kun lykkes med, hvis byen arbejder sammen. Vi har set, at københavnerne gerne vil være med til at gøre byen grønnere. Samtidig med vi sætter en ny strategisk retning for natur og biodiversitet i byen,” siger Jonas Bjørn.

Hos formand hos Danmarks Naturfredningsforening i København, Ole Damsgaard, er der også store 

Arbejdet med at udvikle strategien går i gang 1. januar næste år og skal vedtages politisk primo 2022. Københavnerne kan søge om midler til grønne projekter allerede fra foråret næste år.  Kort om partnerskabet

Det nye, grønne partnerskab omfatter to spor:

Udvikling af ambitiøs biodiversitetsstrategi, der opstiller klare mål og visioner for at stoppe arternes tilbagegang og udvikle et grønnere København de næste 30 år. Eksisterende naturområder skal beskyttes bedre, det grønne skal integreres bedre i form af nye naturarealer i nye byområder. Og byens træer skal beskyttes og have bedre vilkår. Strategien skal udvikles i tæt dialog med københavnerne, der inviteres til at give deres holdninger og idéer gennem borgerinddragelse med lokale workshops mm. før strategien vedtages politisk.En ny pulje på syv millioner til at fremme borgerdrevne indsatser, som er med til at skabe mere natur i hverdagen. Puljen kan søges af københavnere, der ønsker at få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe et nyt projekt, der gør byen grønnere. Partnerskabet indebærer, at kommunen sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer aktiviteter med biodiversitet i fokus og udpeger steder, som vil være egnede til at skabe plads til mere og vildere natur.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply