Skip to main content

Behovet for plejehjemspladser er til at få øje på. I 2030 vil vi have et behov på ca 35.000 plejehjemspladser, hvis kommunerne fastholder det nuværende visitationsniveau. Det hænger sammen med, at vi netop i 2030 kan se frem til ca. 160.000 flere ældre over 80 år ifølge Danmarks statistik.

Kommunernes økonomi er pressede og det er næppe sandsynligt, at kommunerne via deres anlægsbudgetter kan finde finansiering til ca 350 megaplejehjem inden 2030. 

Løsningen kan derfor være, at man får nogle private investorerne til at bygge efter friplejeboligloven. Denne tanke har hen over sommeren givet en del politisk efterspørgsel på friplejehjem fra flere kanter. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har annonceret, at man skal have et friplejehjem i hver kommune og samtidig har en rådmand i Odense efterlyst private, der vil investere i friplejehjem for nu blot at nævne nogle af de politikere, der har været ude i medierne omkring friplejehjem.

To typer af erfarne aktører

Men hvordan ser markedet ud? Hvem er de og er der i det hele taget nok aktører til, at vi kan tale om et marked, som er tilstrækkeligt solidt til, at de kan imødekomme efterspørgslen på friplejehjem?

OPS-indsigt har lavet en oversigt, der kort skitsere nogle af de helt store spiller på dette marked.

11 virksomheder med lidt forskellige profil, hvor de generelt deler de sig i to grupper. Dem som har erfaring med investering og bygningsudvikling og dem, der har erfaring med at drive plejehjem, udliciterede, selvejende og private.

Et andet karakteristika er, at aktørerne gennemgående er meget store virksomheder og på plejeoperatørsiden kan man se organisationer, der driver flere plejehjem end gennemsnitskommunerne.

På den led er nogle af de væsentligste forudsætninger for at gå ind på det her marked på plads.

Driver over 80 plejehjem i forvejen

Investorerne og bygningsudviklere kan bygge de nye friplejehjem og plejeoperatørerne har alle solid erfaring med plejehjemsdrift. Til sammen driver de 6 plejeoperatører over 80 plejehjem i Danmark og flere af er involveret i byggerier af friplejehjem, som endnu ikke står færdige.

Af figur 1 kan man lavpraktisk aflæse, hvilken branche, hvilken ejerprofil og hvilken erfaring den enkelte virksomhed har med plejehjem/friplejehjem. Eksempelvis driver plejevirksomheden Altiden 6 plejehjem for en række kommuner og har 2 friplejehjem i støbeskeen. (Tal i parentes) Tilsvarende kan man læse at investerings- og bygningsudviklingsvirksomheden NREP er på vej med to friplejehjem.

null

* SPD har bygget 6 plejehjem i Sverige

Det skal i forhold til figur 1 desuden bemærkes, at Pension Danmark og PFA ifølge vores oplysninger ikke har erfaringer med at bygge friplejehjem, men begge pensionsselskaber har store erfaringer med seniorboliger.

OPS-Indsigt erfarer desuden igennem vores research, at der er flere virksomheder på vej af forskellig størrelse og profil. Det indikerer, at antallet af markedsaktører er i vækst.

Pensionsselskaber og selvejende organisationer dominerer billedet

Ser vi på de nuværende aktørers virksomhedsprofiler, så er investorsiden præget af pensionsselskaber, ligesom der er et overtal af selvejende plejeorganisationer på det, der i branchen betegnes som plejeoperatører.

Det betyder, at non-for-profit organisationer dominerer selve plejeleverancen inden for friplejehjem ind til videre.

Pardannelse

OPS-Indsigt har også set på, hvorledes de her aktører interagerer. Det fremgår af figur 2, hvem af aktørerne der så at sige bygger og driver friplejehjem sammen. 

Forstået på den måde, at investor og bygningsudvikler står for byggeriet inklusiv den efterfølgende bygningsdrift, hvor plejeoperatøren er den plejefaglige garant under så vel byggeriet, som i den efterfølgende drift.

Her har plejeoperatøren typisk en langtidslejekontrakt med ejeren af bygningerne.  Undtagelsen er Scandinavien Property Development, der ifølge OPS-Indsigts oplysninger, som en del af deres strategi bygger mhp derefter at sælge til en anden investor og bygningsoperatør.Det har blandt andet været tilfælde  med det nye friplejehjem i Frederikssund, som drives af Attendo.

null

Hvordan er analysen blevet til

Analysen er blevet til på basis af den viden, som OPS-Indsigt har gjort sig igennem det sidste års iagttagelse af markedet for friplejehjem.Opsamlet ved blandt andet interviews, hertil kommer markedsresearch i forbindelse med denne artikel og heri indgik blandt andet et studie af virksomhedernes egne hjemmesider. Links til disse neden for.

Altiden

Attendo

Diakonissestiftelsen

Danske Diakonhjem

OK fonden

Fonden Mariehjemmene

NREP

Scandinavien Property Development

PFA 

Pension Danmark

AP Pension

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply