Skip to main content

Hvert år indkøber den offentlige sektor for ca. 360 milliarder kroner, hvilket svare til ca 14 % af bruttonationalproduktet. En betragtelig sum der gør det offentlige private samarbejde til et af de helt store sæt tandhjul i det danske samfund.

Siden Danmark fik sin første strategi for offentlig privat samarbejde i 2004 også kaldet OPP-Strategien (offentlig-privat partnerskab), så har skiftende regeringer forsøgt at gøre en indsats på dette område. Senest nedsatte den forrige regering i 2018, det såkaldte “Forum for udbud”. Det er det forum, der nu skifter navn til Forum for offentlig privat samarbejde.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde lanceres ellers som et helt nyt forum, der skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private inden for blandt andet innovation og grønne indkøb. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Sidste år kritiserer professorerne Carsten Greve og Christina D Tvarnø i deres bog om offentlige-private partnerskaber danske regeringer og folketing for at have misset adskillige muligheder for en samlet OPP-politik i Danmark. Dette fordi man har spredt sig alt for bredt fra lokalt erfaringsbaseret viden fra kommissioner til anbefalinger fra internationale organisationer frem for at udarbejde en egentlig dansk OPS/OPP-politik.

”Hver gang er regeringen veget tilbage for at udarbejde en samlet politikudmelding,” skriver de og påpeger, at fordi vi ikke har en samlet politik på området med en samlet national OPS-enhed, så resultere det i en række konsekvenser, hvor vi blandt andet ofte starter samme sted.

Om Forum for offentlig-privat samarbejde vil starte samme sted som Forum for udbud vil vise sig, men noget antyder i kommissoriet, at man desværre ikke har ændret meget mere end navnet.

Identiske kommissorier 

Læser man kommissorierne for de to fora. Det gamle Forum for udbud og det nye Forum for offentlig-privat samarbejde, kan man iagttage, at teksten i overvejende grad, næsten ord til anden er den sammen.

Hvor Forum for udbud havde en mere udbuds- og konkurrencefyldt semantik i sit kommissorium, så har Forum for offentlig-privat samarbejde et sprogbrug, der udspringer af innovation, grøn omstilling og samarbejde, selvom man må sige, at der er tale om sproglige marginaler og samtidsmæssige justeringer.

I begge kommissorier kan man læse, at de to fora samarbejdsmæssigt har til opgave at skabe dialog og sikre videndeling mellem områdets centrale aktører.

Flere repræsentanter fra fagbevægelsen

Den største forandring ud over navnet er, at det nye forum styrkes med flere repræsentanter fra lønmodtagerorganisationerne. Hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation tidligere havde et medlem, har de nu to medlemmer ligesom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Akademikerne bliver repræsenteret.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde har bl.a. til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private og skal fungere som et rådgivende organ for erhvervsministeren.I det hele taget skal forummet bidrage til at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private inden for blandt andet innovation, kvalitet, erhvervspotentialer og grønne indkøb og bidrage til at sikre en sund konkurrence. Skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

”Forum for offentligt-privat samarbejde skal være et aktivt omdrejningspunkt for at udvikle innovative løsninger og løfte fx den grønne dagsorden. Det er jeg sikker på, at det nye forum kan bidrage til. Det er også rigtig positivt, at vi styrker fokus på samarbejdet mellem det offentlige og private,” siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.Formand: Vigtig opgave i at bidrage med løsningsforslag 

Regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen er udnævnt som formand for det nye råd siger:

”Jeg ser frem til at tage fat på arbejdet som formand for det nye forum. Vi har en vigtig opgave i at bidrage med løsningsforslag, der kan fremme og udvikle samarbejdet mellem det offentlige og private. Min erfaring er, at et stærkt samarbejde kan resultere i bedre velfærd og gode løsninger for borgerne.”Om Forum for Offentligt-Privat Samarbejde 

Forum for offentligt-privat samarbejde er nedsat for en periode frem til 1. oktober 2022 og består af 17 medlemmer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for at sekretariatsbetjene Forum for offentligt-privat samarbejde, der mødes mellem 3 – 4 gange årligt.

Forum for offentligt-privat samarbejdes medlemmer består af organisationer, aktører, der er direkte involveret i udbudsprocessen, ministerier og styrelser. Formanden udpeges personligt af erhvervsministeren og en sag herom forelægges regeringens Ansættelsesudvalg.Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra de deltagende parter uden forelæggelse for regeringens Ansættelsesudvalg. 

Link til det nye forum        Link til det gamle forum

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply