Skip to main content

Vi bliver ofte skudt i skoene, at vi ikke vil have private aktører på området. Det er ikke rigtigt. Det vi vil, er at sikre, at de offentlige skattekroner, der er øremærket et godt tilbud til udsatte børn, unge og voksne bliver brugt til netop børn og unge. Det er ikke et ideologisk korstog– det er omtanke, sund fornuft og demokratisk ansvarlighed.Formanden for LOS, John Anderskou, skriver i et indlæg, at han er bekymret for, at det er borgerne, der vil mærke konsekvenserne ved et politisk indgreb. Det håber jeg i allerhøjeste grad de vil. For et indgreb, der fjerner enhver form for spekulation i virksomhedsstrukturer, tårnhøje huslejer for egen vindings skyld eller dårlig kvalitet på bekostning af på større overskud, kommer borgerne til gode.For mig at se har John Anderskou og andre, som, ud fra et ideologisk standpunkt forsvarer private bosteders ret til profit, et gevaldigt forklaringsproblem overfor netop borgerne.

Intet udbytte til ejerne vil give den højeste kvalitetHvad får borgerne ud af, at en virksomhed kan betale et millionbeløb i udbytte til sine ejere? Hvad får borgerne ud af at en anden virksomhed i koncernen udlejer bygninger til bostedet og dermed trækker penge ud fra kerneopgaven? Hvad får borgerne ud af, at personalet er sat sammen efter det billigst mulige tilbud og ikke det bedste?FOAs forslag handler grundlæggende om at skære ét af to incitamenter til at drive botilbud væk. Når incitamentet som hedder udbytte til ejerne, er væk, står vi tilbage med ét: At sikre det bedste tilbud af den højeste kvalitet. Altså; fokus på kerneopgaven.Det er jeg sikker på, er hovedfokus for langt de fleste botilbud – private, selvejende og offentlige. Men hvad er de reelle bekymringer ved at lave området om? Jeg har ikke hørt det gode argument endnu – hverken fra de store erhvervsorganisationer, eller fra de lokale ejere som har stirret sig blindt på mere privatisering af området. Vi skal sikre de bedst mulige tilbudVi har set alt for mange tilfælde på bosteder, der ikke fungerer. Alene fra 2014 til 2018 blev 35 bosteder lukket – heraf var de 34 private. Der er faktuel viden. Nu har vi har brug for handling.Jeg kan heller ikke finde modsætningsforholdet i at sikre høj kvalitet og i at pengene bliver i driften.Det handler for FOA ikke kun om at komme efter de brodne kar. Det handler også om at have høje ambitioner for området på vegne af medarbejdere og borgere.Ved at ændre på reglerne for at drive virksomhed på socialområdet sikrer vi præcist det bedst mulige tilbud. Når pengene bliver i driften af bostederne og tæt på kerneopgaven, i stedet for at blive trukket ud gennem snedige virksomhedsstrukturer eller store økonomiske udbytter, betyder det at pengene går til et højt fagligt niveau.Vi sikrer dermed, at ejerne der går efter højere overskud ikke skærer på fagligheden blandt medarbejderne eller på omsorgen og behandlingen af og på bekostning af borgerne. Intet nyt i at borgerne har krav på den bedste støtteI FOA har vi gennem de seneste år sammen med flere andre aktører arbejdet for netop at ændre området, så fokus rettes på kvaliteten for borgerne frem for profit til ejerne. Det er ikke noget nyt. Det er det politiske fokus heller ikke. Den tidligere regering med en konservativ minister i spidsen undersøgte på samme måde, som den nuværende socialdemokratiske minister er i fuld gang med, muligheden for at styrke Socialtilsynet, ligesom vi dengang også drøftede hele profitudtrækket efter en række af sager på private bosteder.Tiden er nu kommet til, at der en gang for alle ryddes op på området. Det kan simpelthen ikke være alvorlig ment, at vi igen og igen og igen skal være vidne til den ene sag efter den anden. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så handler det om udsatte borgere, der har ret og krav på den bedste støtte. Det skal jagten på profit på ingen måde have lov til at forplumre. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply