Skip to main content

Der har i medierne været en del kritik af revisorernes rolle i forhold til udbetaling af hjælpepakker, herunder honoreringen af revisorerne for at udarbejde revisorerklæringer.Revisorerklæringerne er nemlig blevet beskrevet som et guldæg, der er faldet ned i revisorbranchens turban i forbindelse med, at man fredag den 13 marts fjernede Epidemilovens §27. Denne paragraf var nemlig dansk erhvervslivs forsikring mod epidemier. Der var dog ikke tale om et ta-selv-bord, men en ordning som ved uenighed mellem staten og virksomhederne skulle afgøres ved domstolene. Herved rykkede opgaven fra advokatstanden til revisorbranchen.

På OPS-Indsigt har vi tidligere bragt et interview med fagchef Thomas Krath Jørgensen fra Danske Revisorer (FSR) om revisorernes rolle og arbejde.I den sammenhæng forstod vi, at FSR havde rådgivet staten om niveauet for sikkerhed, når det kom til grundlaget for udbetalinger fra hjælpepakkerne.

Offentlighedens tillidsrepræsentant og statens taksatorNu kommer der så en fælles erklæring mellem FSR og regeringen, hvor revisorbranchen tilkendegiver, at den vil være offentlighedens tillidsrepræsentant, så ordningerne ikke bliver udsat for misbrug og spekulation.”Revisorerne er vigtige for, at regeringens støtteordninger til dansk erhvervsliv og de danske arbejdspladser kommer ud at virke. Samtidig er der en lige så vigtig opgave for revisorerne og myndighederne i at arbejde sammen om, at de mange ansøgninger bliver ordentligt kontrolleret, så der ikke bliver spekuleret i behovet for ordningerne, og så ordningerne ikke bliver misbrugt.” Siger Erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.Revisorerne træder derfor ikke overraskende ind som statens forlængede arm. Samtidig lover regeringen at den aktivt vil understøtte revisorernes arbejde til gengæld for at  branchen vil gøre det på rimelige vilkår for kunderne.Her skal det bemærkes, at 80 % af en revisorregning i forbindelse med hjælpepakkerne dækkes af staten. dog maks  16.000 kroner, så her er der tale om et vift med en vognstang til branchen om ikke at få priserne urimeligt i vejret.

Når der bliver stillet høje krav om revisorkontrol med de mange midler, staten udbetaler som corona-krisehjælpe, er det først og fremmest for at understøtte, at pengene går til de rigtige, og for at undgå spekulation og misbrug af ordningerne. På den led bliver revisorene gjort til taksator for staten. Den grundige kontrol er et politisk ønskeOm den høje grad af kontrol siger Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen:

”Regeringen og Folketinget har ønsket grundig kontrol af udbetalingerne og at revisors erklæringer skal være med høj grad af sikkerhed.”Det skal her bemærkes, at det er regeringen, der har ønsket denne form for kontrol og tilsyneladende ikke revisorerne. Blandt virksomhederne har der de seneste uger været en del kritik af den langsommelige sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen, hertil siger Charlotte Jepsen “Vi noterer med tilfredshed, at regeringen vil arbejde aktivt for, at lovgrundlag, bekendtgørelser og vejledninger vil være rettidigt tilgængeligt”.Og det kan sådan set godt betyde noget  for at revisorerne kan komme til at løse opgaverne med den kvalitet og effektivt der efterspørges på politisk niveau. Det giver jo sig selv, at hvis vejledninger m.v. er mindre tilgængelige og lettere forståelige så påvirker det hastigheden positivt hvormed virksomhedernes ansøgninger kan komme til Erhvervsstyrelsen, så virksomhederne hurtigt kan få deres penge. Skal hjælpe med at lukke huller i støtteordningenKontrolfunktionen er ikke den eneste  opgave revisorerne får med. Det fremgår nemlig af pressemeddelelsen at fælleserklæringen betyder, at revisorbranchen skal arbejde aktivt for at stoppe snyd og omgåelse. Arbejdet vil blandt andet bygge på samarbejde og dialog med myndighederne om hurtigt at lukke huller i støtteordningerne, som revisorerne måtte blive opmærksomme på.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply