Skip to main content

Dansk Byggeri har tidligere på baggrund af en undersøgelse været ude og slå på tromme for at  stat og kommunerne skulle investere i renoveringer under coronaudbruddet.Opråbet bygger på en ny undersøgelse, hvor det fremgår at 69 procent af danskerne mener, at der bør investeres i fx renovering.

Det opråb synes at være slået igennem hos Vejdirektoratet, der planlægger, anlægger og driver statens veje. Det vil sige motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene samt mange af landets broer. I alt cirka 3.800 kilometer.Over hele landet er Vejdirektoratet nu i fuld gang med at give de større broer og tunneller en ekstra overhaling, så levetiden af bygningsværkerne forlænges.  18 store broer og tunneler skal renoveres i år, og det giver travlhed også hos de entreprenører, der arbejder for Vejdirektoratet. 

Det drehser sig om de store broer og tunneler, der binder landsdelene og dermed hele Danmark, sammen. 

”Vi fører hele tiden et tæt og løbende tilsyn med vores store broer og tunneler, da det er nogle af de vigtigste elementer i vores infrastruktur,” siger afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra  Vejdirektoratet. 

Seks større bro- og tunnelarbejder i 2020

 • Lindenborg Pæledæk. Her bliver pæledækkene forstærket og renoveret. Det er sidste etape af en længerevarende reparation, der har betydet, at pæledækkene snart er fremtidssikrede.
 • På den Ny Lillebæltsbro skal stålfladerne ved siden af kørebanen afrenses og males i dette og næste sommerhalvår. For at genere trafikanterne så lidt som muligt, laver Vejdirektoratet en mobil arbejdsplads, som kan lukkes ned og køres væk i myldretiden.
 • Frederikssundsvejstunnelen skal have nye bomme og skilte for trafikregulering. Det er et arbejde fra sidste år, der nu gøres færdig.
 • På Vejlefjordbroen bliver lejer udskiftet.
 • Langelandsbroens hovedarmeringsstænger suppleres så brodæk forstærkes.

”Vores arbejde på broerne og tunneler er både af større og mindre karakter. Men fællesnævneren for dem er, at de forlænger bygningsværkernes levetid og dermed tilføjer værdi til hele statsvejnettet,” siger Niels Højgaard Pedersen.  Samlet set gennemfører Vejdirektoratet disse 18 bro- og tunnelarbejder i år

 1. Frederikssundsvejstunnel: Nye bomme og nye skilte for trafikregulering samt udskiftning af belysningsanlæg
 2. Gudenåbroen: lejeudskiftning
 3. Langelandsbroen: Forstærkning
 4. Lindenborg Pæledæk: Forstærkning og omisolering
 5. Ny Lillebæltsbro: Maling af oversidestål samt udskiftning af elevatorer
 6. Oddesundbroen: Udskiftning af belysningsarmaturer
 7. Sallingsundbroen: Omisolering og udskiftning af rækværker samt katodisk beskyttelse af isbryderdel af fundamenter
 8. Vejlefjordbroen: Udskiftning af lejer
 9. Bojden færgehavn: Bundsikring ved spuns
 10. M3, rampe til M12: Udskiftning af fuge
 11. Roskildevej nordlig bro overført M3: Omisolering
 12. Kildesgårdsvej over Helsingørmotorvejen: Omisolering
 13. M13 over Frederiksborgvej vest tilkørsel: Fugeudskiftning
 14. Tranegilde gangsti over M10: Omisolering og nye kantbjælker
 15. Østre Ringvej over M20: Omisolering og fugeudskiftning samt betonarbejde
 16. Gammel Viborgvej over M70: Søjlereparationer
 17. Ny Viborgvej over M70: Søjlereparationer
 18. M70 over Jernbane ved Randers vest: Søjlereparationer  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply