Skip to main content

For at undgå spredning af smitte med coronavirus har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et midlertidigt forbud mod besøg på blandt andet kommunale og private bosteder.Det er sket for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus og dermed beskytte vores ældre, udsatte borgere på sociale botilbud, men hvordan har man egentligt udmøntet det. OPS-indsigt har tidligere skrevet om hvordan nogle interne skoler og STU-er håndterede coronaudbruddet.

Hos fonden Startskuddet, der driver en række bosteder og skoletilbud for udsatte unge og voksne har taget myndighedernes anbefalinger og krav til sig, men det forhindre ikke at man ikke kan fastholde det pædagogiske arbejde. Man har bare organiseret sig anderledes“Vi sikrer, at den enkelte unge i hele nedlukningsperioden udelukkende omgives af den samme kreds af pædagoger og vikarer, så vi dermed undgår at udsætte beboerne for unødige smitterisici”, siger Liv M. Christensen.Mødestruktur løftet ind i digitale rumBeboerne på Startskuddet har typisk alvorlige sociale og psykiatriske problematikker. Det kræver et kontinuerligt pædagogisk fokus og jævnlige møder om omsorgs- og behandlingsstrategier for den enkelte beboer samt løbende psykologisk og pædagogisk supervision til medarbejderne. Det betyder at alle møder er blevet digitale.“Vi har på meget kort tid formået at få hele vores mødestruktur løftet over i onlinetjenesten Microsoft Teams, hvor vi kan mødes digitalt via en krypteret forbindelse. Vi har netop haft et godt online-møde med en kommunal sagsbehandler og en borger, og det er godt at vide, at vi også kan møde kommunerne digitalt”, siger Liv M. Christensen.På Startskuddet er man ikke i tvivl om at virtuelle møder, med medarbejdere og myndigheder også vil blive en del af tiden efter corona. Hvor det præcis vil slå igennem er dog endnu for tidligt at spå omAktivitetsmuligheder omlagt og sikretStartskuddet har en lang række dagtilbud, som beboerne i de forskellige bosteder lige nu ikke kan besøge af hensyn til smitterisikoen.En hverdag uden aktivitetsmuligheder kan dog hurtig blive uudholdelig. ” Alle har brug for at komme ud af det alvorsrum som corona skaber,” siger Administrerende direktør Jørgen Aabye, der fortæller hvordan små online konkurrencer kan sætte kulør på dagen og motivere de unge i online-undervisningen.For at fastholde og sikre at der fortsat er aktivitet har Fonden Startskuddet valgt at holde sine aktivitetstilbud åbne, men sådan at de hver især er forbeholdt et enkelt af bostederne. På den måde har beboerne adgang til aktiviteter uden at risikere smitte mellem de enkelte bosteder.Fondens Autoværksted er således lavet om til et cykel/knallert/havetraktor værksted og er flyttet ind på det bosted, hvor de fleste af værkstedets brugere bor.På et andet af bostederne er fondens kreative værksted flyttet ind. Ligesom fondens mini-zoo Øens Dyr ved Vordingborg nu alene er forbeholdt beboerne på et enkelt af bosted. Fondens fælleskøkken og kantine er ændret til en dinér transportable til bostederne.Lukkede grænser med digitale broerMinisteriets bekendtgørelse gør, at beboerne bliver på deres bosted og modtager ikke besøg fra familie og venner i denne tid. Der er således lukkede grænser ud mod det omgivende samfund, men de digitale består.“Det her er selvfølgelig på ingen måde en ønskelig situation for vores beboere og vores medarbejdere, men vi kan mærke, at det betyder utrolig meget, at vi kan opretholde vores pædagogiske arbejde, og at vores beboere mærker, at vi gør alt hvad vi kan for at være der for dem”, siger Liv M. Christensen.Startskuddets bosteder for udsatte unge og voksne inddæmmer smittefaren med lukkede grænser og digitale møder

 Om Fonden StartskuddetFonden Startskuddet består blandt andet af fire bosteder i henholdsvis Fakse, Vordingborg, Tappernøje og Stubbekøbing. Hvert bosted har deres profil, hvad angår personale- og beboersammensætning.Herudover råder Fonden over en række uddannelsestilbud

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply