Skip to main content

Det fremgår af et notat, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, at KL har meddelt kommunernes lageransvarlige, at KL finder det hensigtsmæssigt at private leverandører inden for både service- og sundhedslovsydelser indgår på lige fod med kommunale institutioner.Det betyder at den kommune, hvor det private tilbud er beliggende er ansvarlig for fordeling og forsyning af værnemidler til alle institutioner, private såvel som offentlige af hensyn til patientstikkerheden. KL`s indstilling skulle ligeledes fremgå af et brev lægemiddelstyrelsen har sendt til de lageransvarlige i kommunerne. Herved skulle der ikke længere være tvivl om kommunernes rolle og de private velfærdsvirksomheders “rettigheder”Baggrunden for at KL har tilkendegivet denne holdning skal findes i, at leverandører af værnemidler er blevet instrueret i kun at levere værnemidler til Regionen – til videre distribution til kommunerne. Det er altså ikke selv muligt for private tilbud at rekvirere hos leverandørerne. Dette gælder naturligvis kun de særlige værnemidler, der skal anvendes ved mistænkt eller påvist COVID-19. De private tilbud forventes selv i forvejen at være forsynet med f.eks. almindelige engangshandsker.Vedrørende en eventuel betaling som det udtrykkes i notatet, så anbefaler KL, at dette afventer en mindre akut periode. De private tilbud vil alt efter kontraktlige forhold kunne videresende regningen til borgernes betalingskommune. I en del tilfælde vil det være samme kommune som leverer værnemidlerne, men der vil være stor variation vedrørende dette kommunerne imellem, skriver man i notatet.  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply