Skip to main content

Covid-19 har de sidste måneder spredt sig fra Kina og vi stå med en pandemi på trapperne og et ekstra pres på erhvervslivet

Coronavirus har allerede medført, at kontrakter ikke er blevet overholdt, og betydningen for det danske marked bliver større og større. Det fremgår af Kammeradvokatens hjemmeside.

Med den forhøjede risikovurderingen, regeringens anbefalinger om ikke at afholde arrangementer på med end 1000 mennesker, og de eskalerende priser på værnemidler er det væsentligt at kigge sine kontrakter igennem og overveje de mulige konsekvenser.

I udgangspunktet kan en ordregiver gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis en leverandør ikke opfylder sine kontraktuelle forpligtelser – f.eks. leverer til tiden, i aftalt omfang osv.

Udgør coronavirus en force majeure-begivenhed?

 

En undtagelse for misligholdelse er force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som midlertidigt eller permanent umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser.

Det kan f.eks. være naturkatastrofer, krig og potentielt en pandemi, Men det er ikke givet at der er tale om force majeure blot fordi vi har et virusudbrud.

En force majeure begivenhed medfører, ansvarsfrihed for den part, der ikke kan levere i henhold til aftalen, så længe force majeure-begivenheden består.

En leverandør, der vil påberåbe sig force majeure, har ifølge Kammeradvokaten bevisbyrden for, at der er tale om en force majeure-begivenhed. Leverandøren skal desuden underrette ordregiveren og kan derfor ikke blot undlade at levere i henhold til kontrakten.

Reglerne om force majeure gælder tilsvarende for ordregiver for dennes kontraktuelle forpligtelser over for leverandører.

Force majeure beror altid på en individuel vurdering

Hvis en kontrakt indeholder en force majeure-klausul, vil det altid bero på en konkret vurdering af klausulens ordlyd, om coronavirus er omfattet. Det kan f.eks. være angivet, at force majeure omfatter epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder.

Hvis kontrakten ikke indeholder bestemmelser om force majeure, bør lovvalget i kontrakten undersøges. For kontrakter underlagt dansk ret gælder force majeure som en generel retsnorm.

Coronavirusset giver anledning til mange overvejelser om, hvordan man skal forholde sig både i forhold til eksisterende og fremtidige kontrakter. Kammeradvokaten har på sin hjemmeside oplistet en række forhold, som ordregivere med fordel kunne overveje. 

På hjemmesiden kan man bl.a. læse om hvad man med fordele kan gøre, hvis der er forventede leveringsproblemer. Som at gennemgå kontrakten for at vurdere om der er en force majeure eller hardship-klausul, og hvad den dækker.

Link til Kammeradvokaten

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply