Skip to main content

Det offentlige. Det vil sige kommunerne, regionerne og staten indkøber årligt for mere end 300 milliarder kroner på alt fra byggeri af skoler, veje til indkøb af mælk, kuglepenne og tjenesteydelser som fx konsulentbistand. Indkøberne er ikke en homogen masse, for dem der foretager indkøbene, er dels professionelle udbudsjurister, men også helt almindelige ansatte på bl.a. skoler og i børnehaver. En gang om året afholder IKA – Foreningen af offentlige indkøbere en årskonference for sine godt 750 medlemmer.I denne uge blev 2020 konferencen afviklet på Tivoli Hotel & Congress Center i København.Både IKA og konferencen er en diffusionsbælte mellem det offentlige og private ikke fordi konferencen, som så mange andre konferencer har et utal af stande fra den private sektor så snart det offentlige afholder en konference. Nej fordi IKA også driver et netværk for leverandører/tilbudsgivere til det offentlige med godt 200 medlemmer.Det er denne unikke blanding i medlemsskaren, der gør IKA til IKA fortæller flere deltagere OPS-Indsigt møder på konferencen.IKA: Vi har brug for bevidst adfærd i trekanten af brugere, leverandører og indkøberOverskriften for konferencens program er: ”Giver god udbudsadfærd god indkøbsadfærd?”Men hvad er årsagen til at IKA ønsker at zoome ind på netop adfærd.

” Det gør vi fordi vi tænker, at en bevidst og god adfærd er vigtig i alle led, både når der laves udbud og kontrakter og når der købes ind. Samtidig handler det rigtig meget om at skabe en platform af fælles forståelse og fælles sprog – parterne imellem” siger Jeanet Vandling, der er formand for IKA og Indkøbs- & udbudschef i fællesindkøb Fyn.Og fortsætter ”Det handler om bevidst adfærd hele vejen rundt i den her trekant af brugere, leverandører og indkøber. Altså hvordan får vi den gode adfærd på tværs af brancher, udbud, kontrakter og ud i organisationerne hos de respektive aktører.”Mere samarbejde og mindre juraIKA havde sammensat et spændende program. Blandt andet var der torsdag to inspirations oplæg, som giver særlig genlyd i salen. Det er da Pelle Guldborg Hansen, Ph.D og adfærdsforsker i bedste stand up stil sætter fokus på vores den regelbundenhed og forudsigelighed der præger menneskers adfærd. Med slet skjulte bemærkninger og anekdoter stikker han til den juridiske overstyring af kontrakter.Med en drillende bemærkning til salens jurister konstaterer han, at der vil være større brugertilfredshed og compliance, hvis man fjernede jura fra det offentlige.”Jura hører til på side ti i et materiale ikke på side et, hvor jeg skal forstå, hvad det er for en aftale jeg har indgået.”Pelle Guldborg Hansen efterfølges af Christina Tvarnø, der er Professor på CBS Law. Og hun pakker det på ingen måde drillende ind.I et spændende oplæg, hvor tilhørerne bringes forbi ”Prisoner’s dilemma” af John Forbes Nash og værdien af at se sig selv som en del af et samarbejde, frem for en pegefingrekultur, hvor det er de andres skyld. (Om Prisoner’s dilemma se neden for)”Mere samarbejde mindre jura.” siger Christina Tvarnø flere gange.  ”Vi kan ordne alt med jura, for her har vi nogle tydelige regler, der fortæller, hvem der har ret, men vi kan komme længere med samarbejde.” siger hun. Og hun illustrerer det med, hvad der sker, hvis to naboer, der skændes om et hegn forelsker sig og bliver gift frem for at gå i retten. ”Løsningerne ift en hegnsudfordring, ser helt anderledes ud, når man er i partnerskab om en fremtid, end når man alene holder sig til juraen på begge sider af hegnet.” sagde Christina Tvarnø til de fremmødte.Mere samarbejde og flere bæredygtige indkøbOPS-indsigt fangede Jeanet Vandling efter de to oplæg og spurgte ind til hvordan IKA forholder sig til budskabet fra de to oplægsholdere om mere samarbejde og mindre jura.”I IKA siger vi ja tak til mere samarbejde, særligt om hvordan vi i fællesskab finder de gode, bæredygtige og innovative løsninger. Der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde inden for rammerne af lovgivningen, men her er der også masser af plads til markedsdialoger og dialoger generelt.” Nøgleordene i indkøb er ifølge Jeanet Vandling værdiskabelse og samarbejde, men samtidig understreger hun at det skal være inden for de juridiske rammer. Som i hendes perspektiv altså er ganske rummelige, hvis man bare benytter sig af det.”På den helt store klinge tænker jeg, at offentligt indkøb er en muskel, som kan trække rigtig mange forskellige dagsordner, men vi kan ikke trække alene, leverandørerne skal være med.” siger hun.Hvis man skal se et par år tid ud i fremtiden så ser Jeanet Vandling en bevægelse i retning af flere bæredygtige og klimavenlige indkøb. Det er netop derfor man skal have fokus på adfærd for bæredygtige og klimavenlige indkøb har ifølge Jeanet Vandling en tæt forbindelse til vores adfærd og der betyder, at alle skal til at gøre noget andet for understøtte den grønne omstilling.”Du kan sige, at det offentlige har en stærk muskel i form af indkøb, som kan være med til at løfte og trække det stigende krav om grøn omstilling og det tror jeg, at vi kommer til at se udmøntet de næste år.” siger hun afsluttende.Hvad er IKA?IKA – Foreningen af offentlige indkøbere og den blev stiftet i 1985, så den er en af de mange foreninger, hvor offentlige ansatte og influenter kan melde sig ind.IKA har en valgt bestyrelse og et ansat sekretariat.Foreningens medlemmer repræsenteres bredt af kommuner, regioner, selvejende institutioner, ministerielle institutioner, forsyningsselskaber, boligselskaber, statslige instanser. Alle, der er udbudspligtige, kan blive medlem af IKA.IKA driver også et leverandørnetværk for leverandører/tilbudsgivere til det offentlige.IKA har blandt sine medlemsaktiviteter to konferencer:

  1. Årskonferencen som er en bred inspirationskonference
  2. Jurakonferencen som falder senere på året og som alene har fokus på juridiske temaer.

Hvad er Prisoner’s dilemma?Prisoner’s dilemma er et spil med ufuldstændig information. Spillet spilles af to personer, som hver kan vælge at samarbejde med eller forråde den anden. Dilemmaet er følgende: To mistænkte er blevet anholdt af politiet. De to personer holdes adskilt, så de ikke kan kommunikere. Politiet har ikke beviser nok til at få dem dømt for deres grove forbrydelse, men de kan få de mistænkte fængslet i et halvt år for en mindre forbrydelse. Politiet giver hver at de mistænkte dette valg: De kan vælge at forråde den anden eller holde mund. Hvis begge holder mund, får de hver et halvt års fængsel, hvis den ene forråder den anden og den anden holder mund, slipper forræderen fri og den anden får ti års fængsel, og hvis begge forråder den anden, får de hver fem års fængsel. Skal de mistænkte forråde den anden, eller skal de holde mund?

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply