Skip to main content

Hele 42 procent af voksne vestjyder svarer i en ny undersøgelse, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er markant over landsgennemsnittet, hvor 33 procent af danskerne som helhed svarer at have udført frivilligt arbejde i årets løb.

Frivilligt arbejde dækker over at have givet arbejdskraft gratis væk som frivillig i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.Andel danskere over 16 år som har udført frivilligt arbejde, landsdele, 2018:

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUARGEO

Anm: Bornholm er udeladt, da antallet af respondenter i denne landsdel er for lavt til at lave særskilt opgørelse på det niveau.

Hver sjette vestjyde har været idrætsfrivillig

Det er især på idrætsområdet, at vestjyderne står stærkt i statistikken over frivilligt arbejde. Ikke mindre end 16 procent af alle vestjyder (svarende til hver sjette) beskæftigede sig nemlig frivilligt med idrætten i 2018.

Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark – her svarer 9 procent – svarende til hver 11. dansker – at have leveret frivilligt arbejde i løbet af 2018.

Frivilligt arbejde inden for udvalgte områder. 2018:

Kilde: Særkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks KulturvaneundersøgelseMindst frivilligt idrætsarbejde laves af folk fra landsdelene ‘Byen København’ og ‘Københavns omegn’, hvor hhv. 5 og 7 procent har lavet frivilligt idrætsarbejde. 

Denne relativt lave andel kan delvist forklares ved, at der simpelthen er færre idrætsfaciliteter i København og omegn sammenlignet med resten af landet.

”Idrætsfrivilligheden er det største af alle idrætsområder i Danmark, og dermed vægter dette område tungt i statistikken,” forklarer fuldmægtig ved Danmarks Statistik Monika Bille Nielsen.

En tidligere undersøgelse fra Danmarks Statistik har vist, at jyderne i mange tilfælde har over dobbelt så mange idrætsfaciliteter pr. indbygger som kommunerne på Sjælland og omkring København. Dermed bliver det også sværere for sjællændere og københavnerne at udøve frivilligt idrætsarbejde.”Tabel: Hvad beskæftiger de frivillige sig med?

Den mest frivillige dansker

  • Er 35-44 år eller 65-74 år gammel med hhv. 38 og 39 procent frivillige.
  • Har en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse med 38 procent frivillige.

Den mindst frivillige dansker

  • Er de 16-34 årige med 29 procent frivillige.
  • Har en grundskoleuddannelse eller uoplyst uddannelse med 30 pct. frivillige.

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUAARKA og www.statistikbanken.dk/KVUUDD

Fakta: Sådan spørger Danmarks Statistik til frivillighed

  • I Kulturvaneundersøgelsen bliver et repræsentativt udvalgt udsnit af befolkningen spurgt om deres kultur- og fritidsvaner. 
  • Kulturvaneundersøgelsen 2018 dækker perioden 3. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra 12.344 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til befolkningen over 15 år.
  • Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har lavet frivilligt arbejde inden det seneste år samt på hvilke områder, de har arbejdet frivilligt.
  • Svarpersonerne kan vælge mellem 11 frivilligområder, som b. la. dækker idræt, fritid, bolig, kultur og såkaldt idebaseret forening m.fl.
  • Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet
  • Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply