Skip to main content

DI fremlagde fredag et forslag om en fordeling af selskabsskatten via en præmieordning. Forslaget får disse kommentarer med på vejen af seks borgmestre. (Læs forslaget her)Søren Steen Andersen, (V) Assens:”Elementet er interessant, men f. eks. har et fald på 100.000 ansatte industriproduktionsvirksomhederne siden 2000 ramt nogle kommuner mere end andre. Og det er jo meget bestemt af verdenshandelsvilkår og -konjunkturer. Det trækker skævt på en anden måde i kommunerne over tid. En stor, privat regional virksomhed har jo ofte ansatte bosat i mange nabokommuner. Erhvervslivs-motiverende faktorer er velkomne. Man skal blot huske, at alle kommunerne skal have grundlag for at yde en grundvelfærd – og den fylder en meget stor del af kagen.”Jens Ive, (V), borgmester, Rudersdal:“Løsningen er ikke at tage lokale indtægtskilder ud af den kommunale økonomi og hæve den kommunale statsstøtte tilsvarende, hvilket vil være konsekvensen. Det er kommunerne under ét, der har hovedansvaret for den nære indsats overfor borgere og erhvervsliv. Det skal også afspejles i indtægtsgrundlaget. Det, der er brug for, er et effektivt udligningssystem, hvor selskabsskatten også indregnes i beskatningsgrundlaget, og dermed udlignes på lige fod med grundskyld og indkomstskat.”Torben Hansen (S), borgmester, Randers:

“Jeg synes, fordeling af selskabsskatten via en præmieordning er en dårlig idé. Den bygger på en antagelse om, at vi i kommunerne kun vil arbejde for flere arbejdspladser, hvis der er en økonomisk gulerod. Sådan er virkeligheden ikke. Gevinsterne ved at skabe flere arbejdspladser og få borgerne i arbejde er mange flere end bare rå økonomi  – blandt andet socialt. Jeg foretrækker derfor et system, der i stedet understøtter samarbejde på tværs af kommunegrænser og en udligning af indtægterne fra selskabsskat som i dag – blot med en betydelig højere udligningsgrad.”

Ole Bjørstorp (S), borgmester, Ishøj:“Jeg synes, forslaget er interessant og i hvert fald mere retfærdigt end det system, vi kender i dag. Det vil give kommunerne et bedre incitament til at støtte vækst og arbejdspladser lokalt. Sådan er det ikke i dag, hvor ordningen med selskabsskat rammer skævt, da over halvdelen af virksomhederne i Danmark ikke betaler selskabsskat. I Ishøj har vi også mange virksomheder, som ikke betaler selskabsskat.”

“Den nuværende ordning giver os ikke noget reelt incitament til at være erhvervsvenlige. Det er helt usandsynligt, at Lego eller Novo Nordisk flytter til Ishøj. Vi har ingen ledige erhvervsgrunde på grund af ‘fingerplanen’, og vi har i øvrigt heller ikke den højtuddannede arbejdskraft, de efterspørger. Til gengæld har vi gode forhold for mindre produktions- og håndværksvirksomheder, og vi er en af de kommuner, som får allerflest unge ind på erhvervsuddannelserne. DI’s jobpræmie er således et incitament, vi kan arbejde med i praksis.”Jesper Würtzen (S), borgmester, Ballerup:Modellen fra DI har været fremme før. DI’s forslag er faktisk to forslag i et: For det første ændres udligningskriteriet fra befolkningstal til antal private arbejdspladser – og hertil forøges udligningsgraden fra 50 procent til 100 procent. Dette er ikke med til at øge transparensen i et i forvejen svært gennemskueligt udligningssystem. I dag får den enkelte kommune kun 7,5 procent af selskabsskatterne. Den allerstørste del går til staten – nemlig de 85 procent, mens resten allerede indgår i landsudligningen.”

 

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester, Lolland:

“DI-forslaget er en spændende idé, der ud over at rette op på skævheder i udligningen, også vil give flere kommuner et reelt økonomisk incitament til at fremme erhvervsudvikling.”

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply