Skip to main content

39 kommuner har svaret KL, at de ikke har aftaler med konsulentvirksomhederne Trancit og Brorson Consult, men det udelukker ikke, at de anvender andre konsulenter. Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en rundspørge til landets kommuner mht brug af eksterne konsulenter på det specialiserede socialområde. Her viser det sig, at listen bliver fortsat længere, skriver Altinget lørdag.Blandt de kommuner, der ikke tidligere været omtalt i forbindelse med denne type samarbejde, finder man blandt andet Assens, Vejen og Ballerup.

På undersøgelsens spørgsmål svare 27 kommuner, at de har samarbejdet med konsulentvirksomhederne Trancit eller Brorson Consult om gennemgang af sager og/eller hjælp til forhandling med leverandører af ydelser på området.

Måske bruger langt flere kommuner eksterne konsulenter på handicapområdet end KL og Altinget har afdækketKun 80 % af kommunerne har ifølge et notat, der er oversendt til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, svaret på KL`s rundspørge.40 kommuner har overfor KL angivet, at de ikke har indgået kontrakter med de to virksomheder, heraf har kun en kommune oplyst, at de bruger en anden virksomhed end Brorson Consult og Trancit til samme type af arbejde.Det betyder, at enten så har vi 39 kommuner blandt dem, der har svaret på KL`s rundspørge, som ikke anvender eksterne konsulenter til denne type af opgaver og så er problemet måske ikke så stort som beskrevet af Altinget.Eller også har vi et langt mere mudderet billede af hvor mange kommuner, der reelt gør brug af eksterne konsulenter til denne type af opgaverDet godt kan vise sig at være et problem for Ankestyrelse og minister, hvis det viser sig, at KL ikke har afdækket området bredt nok. Forstået sådan, at man ikke får en reel indsigt i hvor meget denne type af konsulentydelser indkøbes af kommunerne.Ankestyrelsen har nemlig kort inden jul indledt en tilsynssag rettet mod i første omgang 26 kommuner omkring deres samarbejde med konsulenter på social- og handicapområdet.Det er sket efter anmodning fra Social- og Indenrigsministeriet. Og efter at have læst KL’s redegørelse har social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) bedt Ankestyrelsen om at tage materialet med “i sine videre overvejelser.” Spørgsmålet bliver her om det overhovedet er et problem at kommunerne bruger eksterne konsulenter på handicapområdet?

Hverken KL eller Altinget bemærker, at kun èn kommune har oplyst, at de bruger andre konsulenterDet er nemlig bemærkelsesværdigt, at kun en kommune har opgivet, at de har brugt en anden konsulent. En oplysning som hverken Altinget eller KL gør noget som helst ud af i deres egne notater eller indlæg.Ved henvendelse til KL svare Janet Samuel, der er kontorchef i KL’s Kontor for Socialpolitik:” KL har spurgt kommunerne til deres brug af de to navngivne konsulenter – Brorson og Trancit, som indgik i Altingets artikelserie. Vi har således ikke spurgt bredt ud til kommunernes brug af konsulenter.” Kommunen der har brugt en anden konsulent, er Sorø, som tilsyneladende har brugt en enmandsvirksomhed.KL har kun spurgt ind til de medieomtalte virksomheder i deres rundspørge, medens Altinget har stillet det rigtige spørgsmål, men ikke brugt svaretI forbindelse med henvendelsen forstår OPS-Indsigt, at KL ikke umiddelbart har planer om at spørge yderligere ind til kommunernes konsulentbrug.Det kan undre, for blot ved at google markedet og bruge søgeordene ”Handicapkonsulent” og ”Socialrådgiver” dukker de først 5 – 10 virksomheder op. Typisk enmandsvirksomheder.Dykker man ned på deres hjemmesider, kan man hurtigt læse sig frem til, at der i denne branche er tæt kontakt til kommunernes forvaltninger. En anden bemærkelsesværdig ting er, at Altinget Research, der i november skrev ud til kommunerne, heller ikke har undret sig over, at kun en kommune oplyser, at den har brugt et andet konsulentfirma end de medieomtalte. Altinget Research stillede ellers dengang det rigtige journalistiske spørgsmål for at afdække, hvor stort omfanget, da de søgte om agtindsigt:”Jeg vil gerne bede om aktindsigt i xx kommunes kontrakter og samarbejdsaftaler, opgavebeskrivelser og lignende dokumenter, der er udvekslet mellem kommunen og firmaet Trancit, Brorson Consult, Incitare eller andre lignende virksomheder….” Skrev Altinget Research bl.a. i en mail.OPS-Indsigt sidder ved redaktionens slutning inde med oplysninger om, at Sorø Kommune ikke er den eneste kommune, der har anvendt andre konsulenter, men grundet weekenden har dette ikke været muligt at få endeligt bekræftet af de pågældende kommuner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply