Kun to små plejevirksomheder er gået konkurs efter indgreb

Del artiklen:
Nye krav til udbydere af hjemmehjælp har tilsyneladende sat en effektiv prop i antallet af konkurser blandt plejevirksomheder. (Arkivfoto).
Nye krav til udbydere af hjemmehjælp har tilsyneladende sat en effektiv prop i antallet af konkurser blandt plejevirksomheder. (Arkivfoto). - Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Efter en årrække med op til ti konkurser om året i gennemsnit er konkurserne nede i nærheden af et minimum. Samtidig fremgår det af tal fra Danmarks Statistik, at hver tredje vælger privat.

Af Steen Houmark, [email protected]

2019 har været tæt på konkursfrit for danske plejevirksomheder.

Nye tal for Danmarks Statistik viser således, at det kun er blevet til 2 konkurser i hjemmeplejen i 2019 fremgår det af en meddelelse til Ritzau

Det er teknisk set rigtigt, at der var tale om to konkurser på hjemmeplejeområdet, men den ene virksomhed var kun registreret som leverandør, men drev reelt ikke hjemmeplejevirksomhed.

Virksomheden havde i følge oplysninger OPS-Indsigt er i besiddelse af fået visiteret èn borger, som ikke nåede at få besøg før virksomheden lukkede.

Af FOA’s kampagneside www.konkursindex.dk fremgår det, at der er to virksomheder i syddanmark, hvoraf den ene altså havde en borger.

Tallene skal ses i lyset af, at flere end 50 plejevirksomheder gik konkurs i perioden 2014 til 2018.

Det fik i 2018 et enigt Folketing til at vedtage en lovgivning, der omfattede skærpede krav til kommuner og virksomheder.

Blandt andet blev der indført krav om garantistillelse samt krav til kommuner om beredskabsplaner og krav til mere ligebehandling af de privat aktører.

Det har  muligvis medvirket til at sætte en prop i den negative tendens.

Læs også:
Tre år efter konkursbølgen på hjemmeplejeområdet udkommer en guide, der skal hjælpe kommunerne

Den positive udvikling giver mere tryghed hos de ældre. Det forklarer seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs.

“Det er glædeligt, at man kan have tryghed ved, at der er kontinuitet i den hjælp, man får i hjemmet, og man undgår frygtelige konkurser, hvor man hovedkulds skal have ny hjælp fra en anden leverandør,” siger han

“Det er helt afgørende, at når man får hjælp i sit hjem og byder folk indenfor, at der er tillid til, at den, der kommer, også kommer kontinuerligt.”

Den ene virksomhed, der trods de nye regler er gået konkurs i 2019, er meget lille og har dermed kun haft betydning for meget få borgere og ansatte.  Det fremgår blandt andet af

Hver 3 borger visiteret til hjemmepleje vælger privat

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den private andel af hjemmeplejen ligger konstant på 15 procent – målt på visiterede timer. 

I dag er det hver 3. borger, der har valgt en privat hjemmepleje. Det er typisk praktisk hjælp i hjemmet. 

En analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet viste i 2017, at seks ud af ti ældre visiteret til hjemmehjælp bakker op om muligheden for selv at vælge – altså det frie valg. 

Med de forudsætninger peger Dansk Erhverv nu på, at det er tid til at styrke de ældres mulighed for at vælge velfærd på tværs af flere områder. 

I dag er det ifølge organisationen kun i hjemmeplejen, at den ældre sammen med pårørende kan vælge selv, mens andre ydelser til borgeren i eget hjem ikke er omfattet af frit valg. 

“Vi kan se, at mange kommuner allerede samarbejder med private om rehabilitering og hjemmesygepleje. Omvendt halter det andre steder,” siger markedsdirektør for Dansk Erhverv Mette Feifer.

“Det betyder, at muligheden for sammenhæng og et kendt ansigt forbi hjemmet er begrænset,” tilføjer hun. 

/hou/ritzau/