Skip to main content

Kunstig intelligens (AI) har et kæmpe potentiale på velfærdsområdet, og mange virksomheder står klar til at udvikle løsninger, der kan optimere og effektivisere pleje- og sundhedssektoren. Men det kræver store mængder data at udvikle AI, og netop dataindsamlingen bliver gang på gang stopklodsen for både små og store virksomheder.Det var blandt budskaberne fra både oplægsholdere og deltagere, da Welfare Tech, som er en markedsdreven klynge af virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi  sammen med ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber, afholdt konferencen “Hvordan bliver AI en god forretning?”  Datagundlag for udvikling af AI er vanskeligt at skaffe

Direktør i Vital Beats, Jonas Moll, beskrev i sit oplæg problematikken om udfordringerne med dataindsamling ganske klart.

“Det er ikke muligt at starte i det små, når man vil udvikle AI-løsninger. Der er brug for en solid datamængde af høj kvalitet. Har man ikke det, kan man ikke udvikle brugbar, gennemtestet AI,” sagde Jonas Moll på Welfare Tech og ATV’s konference.

Udfordringen er ofte, at hvis data skal skaffes via Sundhedsdatastyrelsen, er der måneders behandlingstid. Det er lang tid at vente for en lille virksomhed. Virksomheder kan ikke på egen hånd få adgang til data, og når informationerne skal skaffes gennem en anden part, eksempelvis et sygehus, er der også en lang procedure med tilladelser og godkendelser på grund af de personfølsomme data.

De innovative virksomheder skal være langt mere konkrete

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, var enig i, at adgangen til data kunne være nemmere.

“Vi har i Danmark en guldmine af data på grund af vores personregistrering, og ja, de kan udnyttes bedre end det sker i dag,” sagde Lisbeth Nielsen.

Hun efterlyste dog konkrete eksempler på produkter, hvor kunstig intelligens reelt kan forbedre sundhedsområdet.

“Vi bevæger os på toppen af en hype cycle. Alle taler om potentialet inden for AI, men jeg synes stadig, vi mangler et gennembrud. Vi mangler en konkret løsning, der fx kommer en af de store folkesygdomme til gode,” sagde Lisbeth Nielsen ved Welfare Techs arrangement.

Start dit samarbejde som et projekt med samfundsmæssig interesse og få adgang til data

En løsning på udfordringen med at skaffe brugbar sundhedsdata til at komme i gang med at udvikle løsninger med store datamængder er samarbejde. Vital Beats har gode erfaringer med at organisere deres udviklingsarbejde som forskningsprojekter. Virksomheden har bl.a. indgået partnerskaber med både Københavns Universitet og Rigshospitalet.

“Et OPI-samarbejde åbner nogle døre til det offentlige, så vi kan få præciseret deres behov for løsninger, der bruger kunstig intelligens. Hvis vi skal bruge offentlige sundhedsdata, giver samarbejdet med en offentlig part mulighed for adgang til de nødvendige registre,” sagde Jonas Moll.   

Hermed pegede han på en af de klassiske nøgler til et B2G-samarbejde og det bakkede direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen op om.Fremtidige offentlige-private samarbejder inden for AI kan med succes indledes som projekter.

“At få adgang til Sundhedsdatastyrelsens datasæt kræver, at ens projekt har væsentlig samfundsmæssig interesse – ikke at det blot udvikler et produkt til markedet.” Sagde Lisbeth Nielsen og fortsatte”En af måderne at få lov til at anvende sundhedsdata er netop at indgå i et samarbejde med en offentlig part. Derfor er et OPI-projekt med klar samfundsmæssig interesse en god indgang til at få adgang til de data, der skal ligge til grund for udviklingen af AI til sundhedssektoren,” sagde Lisbeth Nielsen.  

Lidt forenklet så kan man udtrykke det således: Vil du udvikle kunstig intelligens til sundhedssektoren? Så har du brug for en makker og produktet skal udvikles ikke kun i egen “kælder” men gerne i et samarbejde med vidensinstitutioner og hospitaler.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply