Skip to main content

Regeringen svinger ikke sparekniven over de eksterne rådgiver og konsulenter til næste år mhp at finansiere pædagoger og sygeplejersker i sit finanslovsforslag.Regeringen havde ellers varslet, at man ønskede at indføre et loft over statens brug af konsulenter for at kunne flytte 3 milliarder kroner fra konsulenter til kernevelfærd.Forslaget er blevet kritiseret, fordi der i høj grad købes ekspertise, som det offentlige ikke selv besidder, ligesom kun en mindre del bruges på management. Læs i øvrigt tidligere artikel om: Mette Frederiksens konsulentmillarder går også til udsatte unge

”Det er positivt, at regeringen ikke har indbudgetteret besparelser på konsulentforbrug i deres udspil til finanslov, ” siger Henriette Søltoft, Branchedirektør i Dansk Industri til OPS-Indsigt og fortsætter.”Det havde jeg sådan set heller ikke forventet, at de gjorde, for det ville være halsløs gerning uden først at have et overblik over, hvilke offentlige opgaver, som konsulenterne bidrager til at løse. Det forventer jeg, at man vil søge at få overblik over i den arbejdsgruppe mellem staten, regionerne og kommunerne, som blev aftalt i økonomiaftalerne fornyligt.”Regeringens finanslovsudspil vækker også glæde hos Dansk Erhverv, når det drejere sig om konsulenterne.

“Det virker til, at regeringen har lyttet og har besindet sig, og vi finder det rigtig fornuftigt, at regeringen ikke i det her finanslovsudspil laver de massive besparelser, som der ellers var lagt op til,” siger politisk konsulent Daniel Møller Jensen til Altinget.Konsulentopgaver vil fortsat være i det røde søgefeltMen blot fordi at konsulenterne er ude af det rødesøge felt, er det ingen garanti for, at den nuværende regering og støttepartierne ikke vil forfølge muligheden for at reducere brugen af eksterne konsulenter. Spørgsmålet er, om det kan betale sig for den offentlige sektor at in source konsulentopgaverne, når man engang får overblik over dem?

”Jeg håber, at man besinder sig, når man først har overblikket og frem for at se på kontolinjerne, ser på effekterne af evt besparelser. Hvad er det så, at samfundet kommer til at mangle,” siger Henriette Søltoft.

 ”Jeg tror ikke, at en in sourcening i den offentlig sektor vil løse dette. Situationen er jo den, at hvis du tager en styrelse eller kommune, som ind i mellem har brug for specialkompetencer, det kan være design, byggerådgivning eller procesoptimering, så ville disse kompetencer skulle sidde og fagligt afblomstre i de perioder, hvor deres specialkompetencer ikke var efterspurgt.”Sytemeksport bygger på et forbilledligt offentligt-privat samarbejde og solide vidensmiljøer i private virksomhederHer peger Henriette Søltoft på nogle af de kendte rekrutteringsudfordringer, der allerede eksistere for en række virksomheder og kommuner. Vanskeligheden ved at tiltrække specialister og etablere faglige vidensmiljøer af høj kvalitet, hvor medarbejderen udelukkende eksekvere inden for et specialområde.En af de andre udfordringer, der kan være ved insoursing af  konsulenter og specialister i den offentlige sektor, er risikoen for, at vi reducere vores systemeksport potentiale. Til det siger Henriette Søltoft”Vi skal huske på, at Danmark er en showcase, hvor vi inden for mange områder er et forbilledligt eksempel på offentligt-privat samarbejde. Eksempelvis inden for byggerådgivningen hvor danske virksomheder globalt set har haft et stærkt udgangspunkt på baggrund af samarbejdet med den offentlige sektor,” .Selv Enhedslisten er i tvivl om, hvad man kan spare på konsulenterPolitisk har man også blandt regeringens støttepartier været skeptisk mht at indfører rammebesparelser og andre tiltag som det blev luftet i et internt regeringsnotat i begyndelsen af september måned.Enhedslisten som er blandt de partier, der har fundet et stigende konsulentforbrug bekymrende, har man indtaget en afventende holdning. Finansordfører Rune Lund siger til Altinget.”Vi har simpelthen selv været i tvivl om, hvor meget man kunne spare her, og derfor har vi faktisk heller ikke brugt det som finansiering i vores eget finanslovsforslag.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply