Skip to main content

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen advarer i et brev flere tolke om, at deres aktivitet ift. Rigspolitiets tolkefirma kan være ulovlig, hvis den er koordineret, men noget tyder på, at tolkesamfundet ikke forstår styrelsens vejledning. Sagen om Rigspolitiets udbud af tolkeydelser har vakt opsigt. Klager over tolkekvaliteten har været massiv i pressen, men faktuelt ligger man under 170 klager ud af 16.000 tolkebestillinger. Kritikken i medierne har især været rettet mod EasyTranslate, som vandt udbuddet af tolkeopgaver for Rigspolitiet. En af de aktører der vedbliver at dukke op i medierne som kritiker er en gruppe af tolke, som gik sammen i efteråret 2018.  I marts skrev Information at gruppen blev angiveligt samlet som en protestgruppe mod Rigspolitiets udbud.

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen går nu ind i konflikten mellem tolkene og virksomheden EasyTranslate. I et brev advare styrelsen en række tolkene om, at de risikerer at bryde loven ved at deltage i en koordineret indsats om at opfordre andre til ikke at tolke for firmaet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøger at oplyse og vejlede tolkevirksomhederne Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Michael Riis, siger til Radio24syv at brevet skal betragtes som en vejledning, og at hensigten har været at oplyse om reglerne.

 ”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blandt andet gennem omtale i pressen blevet opmærksom på, at en række danske tolke på forskellig vis deltager i en koordineret indsats om ikke at tolke for virksomheden EasyTranslate,” skriver styrelsen i brevet, som Radio24syv er i besiddelse af. Det er blandt andet artikler I Berlingske som; “Dokumenter sår tvivl om fagforenings rolle i mulig ulovlig tolke-boykot”, der har skærpet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opmærksomhed. Her fremgår det bl.a. at en gruppe tolke på et stormøde i 3 februar, i følge et mødereferat planlægger, at ville blive væk, ligesom det antydes; “at det blot vil tage 1 – 2 uger, før det går galt under EasyTranslates regime” Derfor understreges det i følge Berlingske til sidst i referatet: “ikke tage imod opgaver efter d. 1/4” – og: “Ved at sige nej, kommer det til at gøre ondt på EasyTranslate, og det hjælper vores sag”. I brevet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til tolkene skriver man endvidere, at det er hensigten at oplyse, at den konstaterede adfærd, i nogle tilfælde og afhængig af de specifikke omstændigheder, kan være ulovlig efter konkurrencereglerne.

Tolkesamfundets reaktion afsløre et ungt marked, hvor konkurrenceloven ikke er present, hos aktørerne Foreningen Tolkesamfundet, der kæmper for tolkes løn- og arbejdsvilkår, har også modtaget brevet. Bestyrelsesmedlem i foreningen og udannet translatør Niels Bloch Køser siger til Radio24syv..

 ”Jeg er forundret. De føler, at vi har gjort et eller andet, som de ikke kan beskrive. Vi har da lov til som selvstændige erhvervsdrivende at sige nej tak,” Denne udtalelse er interessant, fordi den afsløre en mangel på viden om hvad der kan betegnes som konkurrencebegrænsende aktiviteter. Der er sådan set ingen undskylding for som selvstændig erhvervsdrivende ikke at kende konkurrenceloven, men på tolkeområdet skal man lige have in mente, at det er under et år siden at det reelt blev konkurrenceudsat. Indtil da bestod det primært af et felt, hvor mange freelancetolke drev egen tolkevirksomhed efter statens prissætning. Et par af de tolke som OPS-Indsigt har talt med opfatter sig mere som medarbejdere i en arbejdskamp end som selvstændigt erhvervsdrivende og netop derfor har de tænkt, at det var inden for rammerne af den danske model, når de organiserede sig, og så at sige tog arbejdskampen op. Forløbet med den Rigspolitiets udbud af tolkeydelser afslører et ungt marked, hvor aktørerne i konkurrence- og markedsmæssig forstand optræder uprofessionelt. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om udbyders forpligtigelse til at modne markeder inden opgaver udbydes første gang, samt hvorvidt Konkurrence- og forbrugerstyrelsen`s venlige advarsel skal have en anden karakter for at have den fornødne effekt på denne type markeder?

Hvornår er en aftale konkurrencebegrænsende? Grundlæggende er det som selvstændigt erhvervsdrivende ulovligt at deltage i en koordineret boykot af en privat virksomhed, der har vundet et udbud i den offentlige sektor. Derfor kan det også være i strid med konkurrenceloven, at de over 600 tolke har underskrevet en erklæring om ikke, at ville arbejde for den omstridte private virksomhed Easy Translate.

 I følge Konkurrence og forbrugerstyrelsens vejledning er en aftale konkurrencebegrænsende, når den begrænser, hindrer eller fordrejer konkurrencen. Udgangspunktet er, at konkurrerende virksomheder skal handle uafhængigt af hinanden. “Virksomheder, der udveksler oplysninger om deres konkurrenceadfærd eller koordinerer deres konkurrenceadfærd, får en kunstig fordel på markedet. Denne fordel består i, at de mindsker usikkerheden om deres konkurrenters adfærd på markedet, eller at de helt eller delvist holder op med at konkurrere med hinanden. Derved opstår konkurrencevilkår, som ikke svarer til markedets normale vilkår.” Skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sin vejledning fra marts 2019. Læs i øvrigt: OVERBLIK: Nyt tolkefirma har været kritiseret fra start

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply