Skip to main content

“Timningen er ikke tilfældig for netop nu er kommunalpolitikerne ved at lægge budgetter for 2020 og det er her vi ved, at de for alvor sætter lup på kommunens økonomi og opgaveløsning. Derfor har vi sendt hver enkelt kommunalpolitiker en konkret statistik for deres kommune, sammen med ni anbefalinger, der kan inspirere til et styrket samarbejde med private leverandører.” siger Jakob Scharff, Branchedirektør i DI.Dansk Industri håber med dette initiativ at kunne skærpe interessen for at få nye ops-initiativer ind i de lokale budgetaftaler.Og der er god brug for inspiration for selvom den nye kommuneaftale giver kommunerne 1,7 milliarder mere til velfærd og et løft på 1.3 milliarder til anlægsrammen, så vil kommunerne fortsat skulle vende hver krone inden de køber ind.Situationen er nemlig den, at kommuneaftalen knapt dækker udgifterne til de nuværende behov. Se i øvrigt Markant løft i anlægsrammen med 1,3 milliarder kronerKommunerne skal altså fortsat tænke i effektive løsninger og her kan de ni anbefalinger som Dansk Industri har udsendt muligvis være en inspiration.

Borgmester: DI’s anbefalinger er en rigtig god reminder 

Denne form for målrettet B2G indsats fra en brancheorganisationer er ganske interessant. På Folkemødet havde man i OPS-teltet netop en debat om, hvordan den private sektor, rettidigt kan sælge ideer og perspektiver ind i den kommunale verden.OPS-Indsigt har derfor ringet ud til en bred række af kommunalpolitiker for at få deres reaktioner på materialet. Kommentarene er forskellige, men de fleste er glade for, at få det som et supplement.Generelt er man imponeret over, at Dansk Industri flere gange om året sender de enkelte kommunalpolitiker en masse specifikke tal om eksempelvis kommunens konkurrenceevne, men der er også flere, der ikke kan huske om de har set materialet.Her bemærkningen ofte, at lokalpolitikere ganske enkelt får så mange informationer, at de må prioritere hårdt og derfor kun åbner det, der aktuelt står først for.I Lolland Kommune hvor man har en konkurrenceudsættelsesprocent på 27 og ligger som nr. 37, siger borgmester, Holger Skov Rasmussen:“DI’s anbefalinger er en rigtig god reminder og anledning til at overveje, om vi skal gøre andet og mere for at afdække området og behovet, end vi gør i dag. Men samtidig vil jeg også være forsigtig med ikke at oprette en for formaliseret struktur. Det er min oplevelse, at vi i kommunen allerede i dag har et godt kendskab og tæt samarbejde med aktørerne på området, men anbefalingerne er bestemt en god anledning til at se på, om vi kan gøre mere”.

KL: Man skal huske på at konkurrenceudsættelse er et blandt flere midler til effektivisering

Hos Kommunernes Landsforening har man den betragtning, at flere af anbefalingerne fra Dansk industri er noget som kommunerne har haft fokus på længe og som mange allerede lever op til, så længe det ikke kolliderer med andre dagsordener, som fx at holde transaktionsomkostningerne nede.“Der er dog formentlig nogle kommuner som godt kunne arbejde mere strategisk med konkurrenceudsættelse end de gør i dag” Siger Trine Kronbøl, Chefkonsulent på Udbudsportalen i KL. og tilføjer“I relation til at holde transaktionsomkostningerne nede er det dog væsentligt at huske på, givet at anbefalingerne handler om at få kommunerne til at konkurrenceudsætte mere, at konkurrenceudsættelse er et blandt flere midler til effektivisering.”Her peger Trine Kronbøl ned i nogle af de centrale kommentarer OPS-Indsigt har mødt i samtalerne med lokale kommunalpolitikerne. Ude i kommunerne er mange meget optaget af mulighederne for andre samarbejdsformer og løsninger ift effektivisering af kommunerne. Lige fra tværkommunale selskaber til langtidspartnerskaber med private og civilsamfundsvirksomheder.“Konkurrenceudsættelse er et valg, som kommunalbestyrelserne kan træffe og det er også vurderingen at de gør netop det, hvis det er forventningen at der kommer noget positivt ud af det. Men det er de færreste kommuner, der har det som et mål i sig selv at have en høj konkurrenceudsættelsesgrad,” siger Trine Kronbøl.

DI`s ni anbefalinger til kommunerne

De ni anbefalinger basere sig ifølge Dansk Industri på gode eksempler fra kommunerne selv. Eksempelvis Hillerød Kommune, der systematisk har afdækket sine opgaver og sammenlignet sig med omkringliggende kommuner for at identificere konkrete udbudsegnede opgaver.Anbefalingerne er:

  1. Få kortlagt de gevinster, som din kommune allerede har opnået.
  2. Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde via en gennemgang af kommunens opgaveportefølje og find de udbudsegnede opgaver.
  3. Indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om kommunens driftsopgaver.
  4. Fastsæt en strategisk målsætning for konkurrenceudsættelsen samlet eller evt. på hovedkontoniveau.
  5. Udarbejd en udbudsplan, der giver overblik over kommende udbud og opdater mindst én gang årligt.
  6. Etabler et udbudspanel med lokale virksomheder for at få input til tilrettelæggelsen af kommunens indkøb.
  7. Tilbyd sparringsmøde mellem kommunens indkøbere og interesserede virksomheder.
  8. Indfør leverandørlister, så virksomheder kan registrere sig, hvis de ønsker at blive leverandør til kommunen.
  9. Inviter virksomhederne til markedsdialog inden udbudsmaterialet udarbejdes.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply