Skip to main content

Beboere på plejecentre er ofte svage ældre med en eller flere samtidige kroniske og komplekse sygdomme og svære medicinske problemstillinger. Det er derfor centralt for kommunen, at disse beboere kontinuerligt møder den samme læge.” Vi har gået et par år og ikke kunne finde en plejehjemslæge blandt de praktiserende læger, som havde ressourcer til at tage denne opgave, men da vi talte med Alle Lægehus, som samtidig også er lægehus i området, så fandt vi denne her løsning.” fortæller sundheds- og seniorchef i Jammerbugt Kommune Henrik SprøgelFast tilknyttede læger på plejecentre har vist sig at forebygge indlæggelser, genindlæggelser og øge sikkerheden ved medicinhåndtering.  Erfaringen viser også, at der bliver mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen læge. Alt sammen noget, der er med til at skabe større kontinuitet for den enkelte beboer.“Med aftalen sikrer vi, at plejecenterbeboerne møder den samme læge. Lægen får sin faste gang på plejecentrene og kender beboerne og deres sygehistorie. Der er ingen tvivl om, at den nære kontakt mellem læge og plejehjemsbeboere kan være med til at skabe større tryghed og sikre beboerne endnu bedre behandling, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen Ib Nellemann.

Mindre ventetid i telefonen og et tættere tværfagligt samarbejde vil reducere borgernes risiko for genindlæggelser

Alle sygeplejersker i den kommunale sektor kender til at sidde med ventetonen i øret for at få fat i lægen. Med en ordning som den i Jammerbugt Kommune skulle dette være reduceret.“Alle vinder ved en løsning som denne her. I stedet for at spilde tid på at ringe til lægen i en overfyldt telefontid, så ved personalet på plejehjemmene, at vi kommer forbi i faste rul og derfor kan de i ro og mag samle spørgsmål sammen, der ikke har akut karakter.” Fortæller Thomas Helt, Administrerende direktør for Alles Lægehus.” Vi opnår ved denne model et tættere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med personalet, som bidrager til forøget viden og kompetence. Dette vil have en naturlig forebyggende effekt som reducerer borgerens risiko for genindlæggelser kraftigt fordi de kender borgerne, der kommer hjem fra hospitalet,” siger Thomas Helt

Aftalen giver mulighed for både konkret og generel sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonalet

Aftalen afskærer ikke beboerne fra det frie lægevalg. Beboerne afgør selv, om de ønsker at gøre brug af aftalen med plejecentrets faste læge. Hvis ikke, har de fortsat mulighed for at vælge en anden praktiserende læge.Aftalen betyder desuden, at den Lægen fra Alle Lægehus læge, der er tilknyttet plejecentrene, får mulighed for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene. “Det er netop en af de tiltag vi forventer os meget af ” siger Henrik Sprøgel.Og fortsætter “En af ideerne med denne aftaler er netop, at den tættere relation giver et større tillidsforhold mellem personale og læge til gavn for beboerne, hvor lægen grundet sit nærmere kendskab til plejehjemmet og beboerne kan give en mere specifik rådgivning.”Ordningen vil blive implementeret på de tre plejecentre i løbet af efteråret. Og det er ingen hemmelighed i følge Henrik Sprøgel at Jammerbugt Kommune arbejder på, at ordningen kan brede sig til de øvrige plejecentre.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply