Skip to main content

 Inden for de næste ti år kommer der i følge Danmarks Statistik til at være 180.000 flere danskere over 80 år end der er i dag. Undersøgelser foretaget af Kommunernes Landsforening viser, at der til den tid kommer til at være behov for over 10.000 flere plejehjemspladser, men allerede nu er der mangel på pladser i mange kommuner. Ligesom de kommunale anlægsbudgetter er under pres.Modellen letter kommunernes anlægsbudgetter og styrker det fri valg “Jeg tror, at vi vil se mange flere af denne type friplejehjem i fremtiden. Dels giver denne form for byggeri kommunernes trængte andlægskasser en hjælpende hånd ved, at private investorer tager ansvar og risiko for driftopgaven. Dels giver det et styrket frit valg for borgerne og her ser vi en bevægelse i retningen af, at de nye ældre stiller andre krav end tidligere generationer.” siger Jakob Scharff, Branchedirektør i Dansk Industri Spa og orangeri, træningsfaciliteter, sports-bar og nutidige fællesområder er blot nogle af de mange spændende tilbud, som beboerne har mulighed for at opleve, hvis de bor på det nye friplejehjem Lærkevej i Frederikssund. Også i Frederikssund Kommune er man tilfreds med det nye private tilbud “Generelt finder jeg det vigtigt, at borgerne har frie valgmuligheder inden for kernevelfærden – uanset om det er børnehave, skole eller plejehjem. Vi har gode kommunale plejehjem, men det er godt, at borgerne har en reel en valgmulighed. Med Attendos nye plejehjem her i Frederikssund får vores ældre borgere en god valgmulighed,” siger Inge Messerschmidt, Formanden for Frederikssund Kommunes Velfærdsudvalg (DF)Borgerens pleje koster det samme for kommunen, men borgeren har mulighed for tilkøb Det koster ikke borgerne noget at vælge et privat plejehjem. Hjælp, pleje og omsorg er som på de kommunale plejehjem gratis for borgeren. Den betales af kommunen. Ligesom borgeren betaler husleje efter de gældende regler. Det frie valg gør, at borgerer har mulighed for at vælge Attendos plejehjem uanset hvor i landet han eller hun bor, når først de er visiteret af deres hjemkommune. På et privat friplejehjem er der desuden mulighed for at borgeren kan tilkøbe sig ekstra serviceses, hvis leverandøren tilbyder dette. “Vi har naturligvis alt det man kan forestille sig inden for de traditionelle tilkøbsydelser,” fortæller Søren Andersen, direktør i Attendo A/S og fortsætter “Men vi forsøger at lytte til folk for imødekomme deres ønsker også selvom det måske er noget vi ikke selv lige havde tænkt på. På den led tror jeg, at vi ad åre vil udvikle en bredere vifte af tilbud end det du ser i dag” “På Lærkevej er vi fx naboer til en række seniorboliger og her kigger vi for øjeblikket på hvad vi kan tilbyde denne borgergruppe, hvad enten det er i form af aktiviteter eller direkte hjælp.”Direktør: “som pionere håber vi, at andre kan blive inspireret af vores samarbejde med kommunen” Friplejeboligsektoren er underlagt et komplekst regelsæt, der ligger i et spændingsfelt mellem forskellige love som, lov om social service, almenboligloven og sundhedsloven. Lov om friplejeboliger har eksisteret siden 2007 og siden da han man i følge VIVE bygget op mod 2500 plejehjemspladser efter denne lovgivning. De er primært bygget inden for den selvejende sektor. I 2015 blev loven justeret, hvorefter det altså blev muligt at opføre friplejeboliger uden offentlig støtte, alene finansieret af private investorer. Friplejehjemmet på Lærkevej er blevet til på initiativ fra den svenske plejevirksomhed Attendo A/S og Scandinavian Property Devolopment, der har stået for investering og byggeri. Om investerings- og driftmodellen siger Søren Andersen, der er direktør i Attendo A/S. “Vi har jo en del erfaring fra Sverige og vores politik er, at vi vurdere fra gang til gang, ift. hvem det er vi har med som investorer i byggeri af plejehjem. I tilfældet Lærkevej er det således, at Scandinavian Property Devolopment har stået for investeringen og byggeri og vi efterfølgende lejer os ind på en langtidskontrakt.” “Det betyder i praksis, at beboerne både møder os som udlejere og som plejeserviceleverandører og det giver et mere clean cut og større transparens for borgerne.” Fortæller Søren Andersen Lærkevej er det første friplejehjem efter den justerede lovgivning. I princippet kunne den private plejeleverandør nøjes med at købe en grund og herefter bygge et plejehjem, ligesom man bygger enhver anden virksomhed, men det meget tydeligt, at der i hele processen har været et tæt samarbejde mellem kommunen og Attendo. “Sammen med Frederikssund Kommune har vi lavet et stykke pionérarbejde, som kommunen har været utrolig god til at indgå i. Der er helt klart skabt nogle resultater her, som vi håber kan være til inspiration for andre kommuner,” afslutter direktør Søren Andersen. Fagligt og kvalitetsmæssigt arbejder Attendo inden for de kvalitetsstandarder, der er vedtaget af Frederikssund Byråd.    

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply